Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektor Rasmus Fink Lorentzen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektor Rasmus Fink Lorentzen"— Præsentationens transcript:

1 Lektor Rasmus Fink Lorentzen ralo@viauc.dk
”Medierne fungerer som redskaber til at udforske verden med – og ikke mindst til at blive underholdt med.” Birgitte Tufte Lektor Rasmus Fink Lorentzen Mediedidaktik

2 Mediepædagogik – hvad taler vi om?
Holdninger til mediernes rolle og unges medieforbrug: Én position: Kanyleteorien – medierne har en direkte indflydelse på børn og unge, for børn og unge er passive modtager af alt (pessimistisk mediesyn) En anden position: Børn og unge ses som selvstændige subjekter som godt kan skelne ml. fiktion og virkelighed. De udvikler mediekompetencer i omgangen med medier. I denne position ses medier som dannende fordi man lærer noget om sig selv gennem medierne (optimistisk mediesyn)

3 Det moderne barn er et tegnaflæsende barn (Lars Qvortrup)
Det moderne barn er et tegnaflæsende barn (Lars Qvortrup). Analoge og digitale tegn. En udfordring for semiotikken

4 Og den multimodale læring?

5 Multimodal affordans:
Hvad er musik god til at udtrykke? Hvad er billeder gode til at udtrykke? Hvad er diagrammer gode til at udtrykke? Hvad er det skrevne ord god til at udtrykke? Hvad er intertekstualitet god til? Digital literacy

6 Den parallelle skole Den parallelle skole, et begreb for den tilstand som opstår når børn og unges hverdagserfaringer med medier ikke inddrages i undervisningen (Birgitte Tufte) En arbejdsmodel er zigzag-modellen hvor der veksles ml. elevproduktion og analyse af prof. produktioner Målsætning: Skolen skal lære børn refleksion og kritisk stillingtagen og dermed knytte børns fritidsverden og skoleverden sammen Man kan være kritisk (Fibiger)

7 Johannes Fibiger præsenterer det spændingsfelt hvori læreren planlægger sin medieundervisning som en dobbelt trekant- model

8 Metodik og udvikling af mediekompetencer Faglighed og mediepædagogik
Fibiger 2009 Fælles mål Medier Stoffet – udvælgelse af relevante medietekster Metodik og udvikling af mediekompetencer Faglighed og mediepædagogik Grundspørgsmål: Hvordan udvikler eleven relevante mediekompetencer? Grundspørgsmål: Hvorfor skal vi analysere medier? Lærer Lærerens faglighed og dannelsessyn Elever Forudsætninger, klassetrin Fagdidaktik Dvs. indhold/mål/evaluering/produkter Grundspørgsmål: Hvordan skal vi arbejde med medier? Lærerens dannelsesmål

9 Vi kan fx tage udgangspunkt i Klafkis tænkning om den kategoriale dannelse:
”Den kategoriale dannelse (….) dannelsen af en personlighed, der selv kan reflektere et givent dannelsesindhold, og som udvikler metoder/begreber/kompetencer til at tænke selv i og gennem medier” Dvs. at man ”er i stand til at reflektere et givent kulturprodukt, kanonisk som populært, og sætte det ind i en eller flere kontekster” (begge citater fra Fibiger 2009)

10 Så dannelse er i den forstand også at kunne reflektere over og tage stilling til hvorfor et
givent computerspil er bedre end et andet!

11 Abby, en digital indfødt
jWs Hun skal jo også i skole en dag!

12 Litteratur Fibiger, Johannes (2009): ”De faktiske teksters didaktik” i: Faktiske tekster, Academica Tufte, Birgitte (2009). ”At navigere i det nye medielandskab… – en nødvendig mediedidaktisk kompetence”

13 Opgave: Reality-tv Følg linket til klippet fra De unge mødre fra Tv 4 (ligger på hjemmesiden) Overvej reality-fænomenets rolle, og find andre eksempler på dansk reality-tv på nettet (fx YouTube) Præsentér eksemplerne og beskriv en relevant opgave til medieundervisningen i udskolingen (indtænk Stjernemodellen) Hvis tid: analysér kort klip (fx 1 – 2 min.) af selvvalgt serie Mål: At arbejde analytisk med reality-tv At overveje måder at tilrettelægge medieundervisningen i dansk på

14 Til diskussion Hvilke kompetencer kan børn udvikle i deres fritid i det moderne mediesamfund? Hvilke rolle bør digitale læremidler have i skolens undervisning og hvorfor? Tænk bl.a. på de enkelte fag og fagområder i forhold til digitale læremidler fx IWB i naturfagsundervisningen… Find og diskutér i grupper et udvalgt eksempel på mediernes rolle i vores hverdag og tag stilling til: A) om dette medie/teknologi bør inddrages i undervisningen (mediepædagogikkens grundspørgsmål) B) hvordan denne undervisning kunne udformes (fagdidaktikkens og metodikkens grundspørgsmål) (helt overordnet!) C) undervisningens mål Find evt. inspiration i kapitlets gennemgang s


Download ppt "Lektor Rasmus Fink Lorentzen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google