Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder"— Præsentationens transcript:

1 Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder
Kolding, d. 3. oktober 2012

2 Medier som vinduer og rammer

3 Digitalisering og medialisering
Digitalisering vedrører teknologi og tekniske løsninger (rammen) Medialisering rummer en kultur– og læringsdimension (vinduet)

4

5

6 Gendering ICT in Everydaylife

7 Local Discourses on Gender and ICT (I)
Børnene har meget udstyr til rådighed – køn har ingen betydning i den forbindelse Kønnet brug af computer Drengene spiller mere end pigerne Pigerne bruger medier mere differentieret Facebook spil tiltaler begge køn Drengene foretrækker krigsspil, pigerne foretrækker enkle internet spil

8 Local Discourses on Gender and ICT (II)
Kvinder og mænd bruger samme mængde tid på computer dagligt Mænd (fædrene) bruger medier mere differentieret end kvinder (mødrene) Mænd vurderer deres computer-kompetencer anderledes end kvinder Mænd er mere optaget af funktionelle sider af mediebrugen Kvinder er mere optaget af de sociale aspekter

9 Den digitale hverdag i et kønsperspektiv
Køn er et relationelt fænomen ”At gøre køn”, ikke noget man er eller har, men noget som skabes individuelt og i fællesskaber – i form af iscenesættelse og i relationer (kontekstbundet) Køn varierer med kontekst Digital mediebrug er en kønnet praksis Digital mediebrug er en (ny?) arena til udøvelse af køn, til meningsudveksling om køn og til forhandling om køn Maskulinitet og femininitet fungerer som symbolsk kapital

10 Udfordringer…

11 UNDERVISNINGENS MEDIALISERING
Det mediepædagogiske håndværk UNDERVISNINGENS MEDIALISERING Undervisningsdesign (lærer) Læringsdesign (lærer+elever)

12 Almen didaktik Fagdidaktik Mediedidaktik

13 MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK
Pædagogisk praksis MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK Teknik og udstyr Håndværk, æstetik og formsprog

14 Understøttelse af praksis i indskolingen
Som afslutning på et forløb i faglig læsning i 2. kl.: Indsamle viden om dyr og producere en fagbog. Introduktion: Gæt et dyr. Fortæl om et dyr du kender godt. Fortæl om dyretsom om du fortæller til en blind, men sig ikke dyrets navn. Varighed 1 minut . Optagelse: Easi Speak. Ingen redigering og afspilning på computer. Indsamling: Danske Dyr, søger billeder i de rigtige formater på Google og gemme dem. Produktion: De udvalgte billeder lægges i rækkefølge, der skrives tekst på billederne, indtales lyd og vælges underlægningsmusik og vælges passende overgange mellem billederne. Photo Story. Om arbejdsformerne: ”Børnene skal arbejde to og to”. ”I indskolingen har vi altid i stort set alle fag arbejdet værkstedsorienteret”.

15 Udfordring af praksis i udskolingen
Pia Bajlum Esbensen (2012): Somebody I used to know - et multimodalt forløb i 8b.

16 UDVIKLINGSPROJEKTET SVENDBORG KOMMUNE 2011-2013
Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon,  videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på log på med fælleskoden: Username: xxxxx Password: xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

17 Visionen Brugen af visuelle, digitale værktøjer fremmer elevers faglige læsning .... det kan projektarbejde understøtte … og det udfordrer skolen som organisation

18 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer
Informationssøgning Wordle.net Sortfix Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

19 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle erfaringer
Fokus er rettet mod digitale værktøjer (understøttelse af praksis) Fokus skal flyttes til æstetik og formsprog (udfordring af praksis) Fokus skal flyttes til arbejdsformer Fokus skal flyttes til roller og positioner

20 Læringsrum og læringsformer
Det innovative læringsmiljø Roller og relationer Ressourcer og læremidler

21 Skolen og medierne – Svendborg Kommune – 2012
Ole Christensen og Lars Tjørnelund Nissen (2012): Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis

22 Læreren siger? I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne... Læreren siger? I skal lave en fremlæggelse... Eleven skal tænke: Online officepakke Eleven skal tænke: Mindmeister Læreren siger? I skal skrive eller regne... Læreren siger? I skal opsamle og lave logbog... Eleven skal tænke: Blog Eleven skal tænke: Prezi Læreren siger? I skal dokumentere eller evaluere... Læreren siger? I skal søge Info... Eleven skal tænke: You tube eller bambuser Eleven skal tænke: Google

23

24 SPØRGSMÅL Diskuter følgende ”Medialiseringsbud”:
1. Du må max bruge 5 til 10 % af din undervisningstid på tavle til bænk undervisning. (i følge den omvendte læringstrekant). Resten af tiden skal bruges til målsætning, undersøgelse, bearbejdning, formidling og evaluering. 2. Du skal lade eleverne vælge de digitale tjenester, der understøtte ovenstående aktiviteter i undervisningen. Her får du brug for en medievejleder og elever fra Mediepatruljen. Eleverne fra Mediepatruljen er måske allerede repræsenteret i din klasse. 9. Du er som lærer af skolens ledelse forpligtet på at udfordre din undervisning med digitale værktøjer. Du kan få hjælp af læringscentret medievejledere til at udfordre dine årsplaner medialt.


Download ppt "Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google