Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MODERNE MEDIER – et 6 ugers kursus for lærere august-oktober 2012 Foto fra rapporten: Digitale medier i folkeskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MODERNE MEDIER – et 6 ugers kursus for lærere august-oktober 2012 Foto fra rapporten: Digitale medier i folkeskolen."— Præsentationens transcript:

1 MODERNE MEDIER – et 6 ugers kursus for lærere august-oktober 2012 Foto fra rapporten: Digitale medier i folkeskolen

2 Velkommen! • Velkomst og introduktion til kurset • Mål, rammer og ressourcer • Hands on: Ny iPad, - hvad gør vi?Ny iPad • Oplæg: Hvad er ”Moderne medier”, herunder ”Undervisningens medialisering? • Inddeling i studiegrupper, intro til Wiki • Oplæg: Apps til undervisningen Lars Christensen, lc@ucc.dk 41897159 Britta Vejen bve@ucc.dk 41897293 Program

3 Intro Undervisere Krav og forventninger Præsentationer

4 Mål, rammer og ressourcer undervisning udvikling af undervisningsforløb workshops og refleksion

5

6 AFGRÆNSNING AF FELTET Moderne Medier/Medialisering/Undervisning/Mediepædagogik

7 Legitimationen mangler ikke… Undersøgelser af mediebrug i folkeskolen Digitaliseringsrapporter Horizon Report 2012 Odder Enhver tale om at gennemføre undervisning uden brug af it og digitale læremidler er for alle de interviewede en ikke længere eksisterende mulighed i en moderne skole. KL: Digitale læremidler i Folkeskolen iPad er perfekt til læring! perfekt Forsker: Køb ikke iPad til skolen

8 Begrebsbrugen • Digitalisering vedrører teknologi og tekniske løsninger • Medialisering rummer en kultur– og læringsdimension

9 Begrebsafklaring • Mediering: – Kommunikation gennem et medie i en specifik, social kontekst • Medialisering (Stig Hjarvad) – Den længerevarende proces hvorigennem institutioner og interaktionsmåder ændres i kultur og samfund som følge af mediernes øgede betydning – En forståelse af samfund og medier

10 …købe, sælge,kommunikere, arbejde, lege…

11 DIGITALISERING http://www.youtube.com/watch?v=bsNcjya56v8

12 Danmark 3.0 styregruppen og DANSK IT (2011): • Hvornår springer Danmark ud som d-land? Danmark 3.0 - en idédebat • I et d-land er digitalisering en naturlig del af produktion, produkter, processer, kommunikation mv., ligesom borgerne har digitale kompetencer, der sætter dem i stand til at skabe og formidle ny viden, idéer og produkter digitalt. I d-landet er lovgivning, regler og værdier baseret på digitale præmisser og understøtter sikring af digitale opfindelser, kopiering, tillid og ledelse, ligesom lovgivning og regler sikrer den digitale sikkerhed for både borgere og virksomheder. (s.20)

13 Danmark 3.0 styregruppen og DANSK IT (2011): • Der er nu ikke bare tale om digital informations- teknologi, men om social- og kulturteknologi, som er bærer af kunst og sociale relationer. Nettet er ikke bare et sted, vi går hen, når vi skal foretage os noget arbejdsmæssigt, men også det sted, hvor vi spiller, leger og morer os. Computerteknologien er i dag stort set allemandseje, og i dag er det ikke mere spørgsmålet, om vi vil have den livsstil, men hvordan vi vil have den, og hvad vi vil bruge den til. Teknologien påvirker dermed direkte vores sociale relationer. (s. 20)

14 Medialiseringen udfordrer • Videns- og læringsopfattelsen (hvad er god viden og læring i dag) • Læringsformerne (forholdet mellem tid, sted og rum) • Lærer- og elevrollerne (nye positioner) Medierne er fra nu af ligesom mad, luft og kærlighed centralt placeret i ethvert menneskes gøremål Johan Fornæs

15 DIGITALISERINGDIGITALISERING MEDIALISERINGMEDIALISERING

16 Udgangspunkt LærerElev Mediepædagogisk udfordring Undervisning Mediekultur Fagdidaktisk projekt Uformelle læringskompetencer

17 Nyt fokus • Fra it til medier • Fra medier til medialisering • Fra digitalisering til mediepædagogik og didaktik

18 Udviklingsperspektiv VidensformerPædagogisk iscenesættelsePraksisfokus 1. ordensviden: Digitale medier som supplement Håndtering af software og hardware, (kontekstfjerne) kurser Kvalifikationer 2. ordensviden: Digitale medier som integration Erfaringer med medier i en undervisningskontekst, understøttelse af pædagogisk praksis Kompetencer 3. ordensviden: Digitale medier som udfordring Fag og fagligt indhold planlægges, gennemføres og evalueres på nye måder, udfordring af mediepædagogisk og didaktisk praksis Eksperimenter 4. ordensviden: Digitale medier som kultur Samfundets og undervisningens medialisering, hverdagskultur Kultur

19 Didaktisk platform • FRA: et snævert didaktikbegreb  (med en fokus på) mål og midler • TIL : et udvidet didaktikbegreb  (med en fokus på) undervisning og læreprocesser

20 Mediedidaktik Almen didaktik Fagdidaktik

21 UDFORDRINGER Hvordan skal skolen forholde sig til samfundets digitalisering og medialisering? Hvordan skal skolen møde og håndtere hverdagens uformelle mediebrug? Hvordan udvikles en mediepædagogisk platform og et nyt didaktisk design?


Download ppt "MODERNE MEDIER – et 6 ugers kursus for lærere august-oktober 2012 Foto fra rapporten: Digitale medier i folkeskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google