Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer med kollegavejledning i skolen 17.11.11.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer med kollegavejledning i skolen 17.11.11."— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer med kollegavejledning i skolen 17.11.11

2 Kollegavejledning - indgange • Fag, medier og Faghæfte 48 • Skolekultur og mediekultur • Skolekultur og vejlederkultur • Skolebiblioteket som rum og funktion

3 Kollegavejledning i Taarnby 2011 - 2012 Hvert mediecenter-team bedes fremlægge et eksempel på kollegavejledning. Eksemplet skal bruges som udgangspunkt for en samtale om, hvorledes kollegavejledningen kan udvikles og organiseres i fremtiden. Ved fremlæggelsen bedes der sættes fokus på: • Hvad er i fokus for, og hvad er målet med vejledningen? • Hvordan er relationen mellem dig som vejleder og den kollega, der vejledes? • Hvordan understøtter du som vejleder den kollega, der vejledes? Og hvordan udfordrer du kollegaen? (Didaktik 2.0 – didaktisk design m.m.) Optag meget gerne eksemplet på lyd eller video, så vi har noget konkret at tage udgangspunkt i, når vi mødes. Optagelserne er kun til internt brug og tænkt som en måde at arbejde praksisnært.

4 Kollegavejledning i Taarnby 2011 - 2012 http://kollegavejledning2011.wikispaces.com/ http://www.skoletube.dk/video/42495/d1f5ef3 711512d908046

5 Mediecentret som rum • Fokus på fag i lyset af samfundets medialisering • Fokus på lærerkompetencer og undervisningens medialisering • Fokus på vejledning og vejlederkultur Eksempler på kollegavejledning

6 Vision? • Fra fastlåste roller til skiftende positioner • Fra faglig formidling til faglige fællesskaber • Fra rum til funktion og relation

7 Mediecentret som rum • Skolebibliotekar (medier) • It-vejleder (digitale medier) • Læringsvejleder (pædagogik og didaktik) • Ressourcevejleder (ressourcer og læremidler) • Kollegavejleder (understøttelse og udfordring) Mediecentret som rum

8 Mediecentret som funktion • Videndeling (praksisrefleksion) • Pædagogiske udfordringer (eksperimenter) • Faglig sparring (fag-, almen og mediedidaktik) • Sidemandsoplæring (mediepædagogisk håndværk) • Udvikling af skolekultur (hverdagskultur) Mediecentret som funktion

9 Ny fokus • Læringsvejleder • Ressourcevejleder • Kollegavejleder • Teamsamarbejde • Faglig sparring • Pædagogisk udfordring

10 Vejleder Skoleleder Lærer UDVIKLINGSPERSPEKTIV? ElevKonsulent

11 Svendborg kommune – 2011-2012 LærerElev Mediepædagogisk udfordring Undervisning Fra ord til billede Mediepatruljen Procesdidaktiker Fagdidaktisk projekt Uformelle læringskompetencer

12 FAGHÆFTE 48 Med udgangspunkt i elevernes rolle som brugere af it, og set i lyset af udviklingen udviklingen af web 2.0, inddrages følgende fire temaer i den faglige og tværfaglige undervisning: – Informationssøgning og -indsamling – Produktion og formidling – Analyse – Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. De fire temaer inddrages med henblik på at facilitere elevernes læreprocesser og skabe bedre læringsresultater og for at understøtte, at eleverne tilegner sig digital dannelse. Temaerne vil optræde i forskellige former for anvendelsen af it i de enkelte fag.

13 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle eksempler • Informationssøgning Wordle.net Sortfix • Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix • Analyse og brainstorming MindMeister • Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

14 ”Fra ord til billede” Fagdidaktik Almen didaktik

15 Håndværk, æstetik og formsprog Teknik og udstyr Pædagogisk praksis MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK

16 Strategi? • Faglige fællesskaber: eksperimenter med blandede læringsformer • Lokal kompetenceudvikling: ejerskab, videndeling og teamsamarbejde • Organisationsudvikling: det fælles og det forskellige

17 Fremtidens vejledningsunivers? • vejlederkultur i skolen • nye organisations- og refleksionsformer • på tværs af tid, sted og rum • fra lærer til lærer • Kollegavejledning/sparring og sidemandsoplæring • flydende lærlingeskaber


Download ppt "Erfaringer med kollegavejledning i skolen 17.11.11."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google