Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kollegavejledning i teori

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kollegavejledning i teori"— Præsentationens transcript:

1 Kollegavejledning i teori

2 Fremtidens vejledningsunivers
vejlederkultur i skolen nye organisations- og refleksionsformer på tværs af tid, sted og rum fra lærer til lærer kollegavejledning og sidemandsoplæring flydende lærlingeskaber

3 Ny fokus Læringsvejleder Ressourcevejleder Kollegavejleder
Teamsamarbejde Faglig sparring Pædagogisk udfordring

4

5 VEJLEDERROLLEN Ny praksis- og refleksionsformer?
Nye roller og nye positioner? Inspiration: Vibeke Petersen (2010):Kollegial vejledning og læringsledelse.

6

7 LÆRERTYPER? De frelste De måske egnede De rådvilde De frafaldne
Kasper Nyholm: MIT-vejledning i Kollegavejledning i skolen, Pædagogisk Central i Brøndby, 2005

8 LÆRERKULTURER? Mange lærere og elever har i skolelivet bemærket en kløft mellem lærerens kulturelle horisont og elevernes kulturelle horisont, som afgjort voksner (Thomas Ziehe, 2004) Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen fremover skal kunne rumme disse uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse (Undervisningsministeriet, Faghæfte 48)

9 LÆRERHOLDNINGER? Den frigjorte holdning, hvor børn og voksne kan bruge medier i familien som de vil. Ingen direkte spilleregler i familien. Medierne griber ikke forstyrrende ind på familielivet, men betragtes som "naturlige" og en integreret del af familielivet. Den omsorgsfulde/beskyttende, hvor der er regler for mediebrugen som en form for beskyttelse og for at få familiens hverdag til at fungere. Medieudviklingen skal ikke have lov til sætte dagsordenen for familiens hverdag, derfor er det nødvendigt at regulere mediebrugen. Den demokratiske/pluralistiske, hvor mediebrugen er til diskussion og debat, men hvor der ikke direkte er faste spilleregler/aftaler. Forældrene forsøger derimod at overbevise ved hjælp af argumenter. "Den sunde fornuft" er rådende. Den fællesskabssøgende, hvor familiens samhørighed og "vi-følelsen" er i højsædet. Mediebrugen tillægges i dette lys ikke den helt store betydning, men i givet fald bestemmes regler for mediebrugen af familien som enhed. Forældrene understøtter børnenes mediebrug, blot den ikke tager "overhånd". (Familier i forandring, )

10 Vision? Fra fastlåste roller til skiftende positioner
Fra faglig formidling til faglige fællesskaber Fra rum til funktion og relation

11 Mediecentret som rum Mediecentret som rum Skolebibliotekar (medier)
It-vejleder (digitale medier) Læringsvejleder (pædagogik og didaktik) Ressourcevejleder (ressourcer og læremidler) Kollegavejleder (understøttelse og udfordring)

12 Mediecentret som funktion
Videndeling (praksisrefleksion) Pædagogiske udfordringer (eksperimenter) Faglig sparring (fag-, almen og mediedidaktik) Sidemandsoplæring (mediepædagogisk håndværk) Udvikling af skolekultur (hverdagskultur)

13 Strategi? Faglige fællesskaber: eksperimenter med blandede læringsformer Lokal kompetenceudvikling: ejerskab, videndeling og teamsamarbejde Organisationsudvikling: det fælles og det forskellige

14 SPØRGSMÅL Hvorfor kollegavejledning?
Hvilke typer vejledning er på spil? Hvordan skal kollegavejledning udvikles og organiseres?


Download ppt "Kollegavejledning i teori"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google