Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningens medialisering og ny mediepædagogisk praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningens medialisering og ny mediepædagogisk praksis"— Præsentationens transcript:

1 Undervisningens medialisering og ny mediepædagogisk praksis
Læring og Læringsressourcer,

2 http://www. innovationlab

3 TECHNUCATION teknologiforståelse
”Den lærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk handleviden med anden form for social og kulturel forståelse, hvilken gør det muligt at træffe kvalificerede valg, se muligheder for implemen-tering, brug og anvendelse af nye og forstyrrende teknologier i en professionel kontekst”.

4 De fem benspænd Hvordan understøttes pædagogisk praksis?
Hvordan udfordres den pædagogiske dagsorden? Hvordan udfordres fagforståelsen? Hvordan udvikles nye måder at lære på? Hvordan udvikles arbejdet med digitale ressourcer?

5 De fem udfordringer…

6 UNDERVISNINGENS MEDIALISERING
Det mediepædagogiske håndværk UNDERVISNINGENS MEDIALISERING Undervisningsdesign (lærer) Læringsdesign (lærer+elever)

7 Almen didaktik Fagdidaktik Mediedidaktik

8 Almen didaktik Fagdidaktik Filmdidaktik

9 MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK
Pædagogisk praksis MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK Teknik og udstyr Håndværk, æstetik og formsprog

10 Martin Brandt-Pedersen: Læring med Levende billeder, kap.4

11 Ny praksis? Vidensformer Iscenesættelser Praksis
Digitale medier supplement Håndtering af software og hardware, (kontekstfjerne) kurser Kvalifikationer Digitale medier som integration Erfaringer med medier i en undervisningskontekst, understøttelse af pædagogisk praksis Kompetencer Digitale medier som udfordring Fag og fagligt indhold planlægges, gennemføres og evalueres på nye måder, udfordring af medie- pædagogisk og didaktisk praksis Eksperimenter Digitale medier som kultur Samfundets og undervisningens medialisering, hverdagskultur Kultur

12 … Der ligger hobevis af gratis digitale redskaber af høj kvalitet på nettet. Denne ressource skal selvfølgelig ud i klasserne, hvor de digitale indfødte har en lang række kompetencer og uformelle færdigheder, der meget let kan inddrages i undervisningen. Derfor har vi……..

13 Marc Prensky (2012): Teaching the Right Stuff

14 Marc Prensky (2012): Teaching the Right Stuff
The new trio of skills will: Working in Virtual Communities. Online communities and workspaces are already a reality today in a great many kinds of work, and they will become much more prevalent over the coming decades… As virtual communities grow in number and form (IBM already sells “virtual world” tools for workplace collaboration) the need for participation and contribution skills in this area will only grow. We should be teaching these skills to all our kids, every day. Making video. …Short video has already replaced text as the preferred method for learning how to do almost anything, and video is even starting to equal text in some types of intellectual and idea communication. This will only increase. The video skills required by students are of two sorts: in front of the camera and behind it…. Every student can learn to do this. Programming. Interacting with machines to get work done will be a basic skill required in the 21st century… Programming.. is “the new literacy” … Those who can program well will get way ahead and those who can’t program, at least at some level, will likely be left far behind. Many of our kids have already started learning to program on their own, building playlists, social site connections, and, increasingly, apps. But we should be teaching them to do it even better.

15 UDVIKLINGSPROJEKTET SVENDBORG KOMMUNE 2011-2013
Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon,  videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på log på med fælleskoden: Username: xxxxx Password: xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

16 Visionen Brugen af visuelle, digitale værktøjer fremmer elevers faglige læsning .... det kan projektarbejde understøtte … og det udfordrer skolen som organisation

17 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer
Informationssøgning Wordle.net Sortfix Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

18 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle erfaringer
Fokus er rettet mod digitale værktøjer (understøttelse af praksis) Fokus skal flyttes til æstetik og formsprog (udfordring af praksis) Fokus skal flyttes til arbejdsformer Fokus skal flyttes til roller og positioner

19 Læringsrum og læringsformer
Det innovative læringsmiljø Roller og relationer Ressourcer og læremidler

20 Skolen og medierne – Svendborg Kommune – 2012
Ole Christensen og Lars Tjørnelund Nissen (2012): Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis

21 Læreren siger? I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne... Læreren siger? I skal lave en fremlæggelse... Eleven skal tænke: Online officepakke Eleven skal tænke: Mindmeister Læreren siger? I skal skrive eller regne... Læreren siger? I skal opsamle og lave logbog... Eleven skal tænke: Blog Eleven skal tænke: Prezi Læreren siger? I skal dokumentere eller evaluere... Læreren siger? I skal søge Info... Eleven skal tænke: You tube eller bambuser Eleven skal tænke: Google

22

23 Den pædagogiske dagsorden udfordres
Lærer/Pædagog Elev Mediepædagogisk udfordring Skolens læringskultur Didaktisk projekt Uformelle læringskompetencer Læring

24 Eksperimenter? Ny praksis? Fra læremidler til ressourcer
Fra tilstedeværelses undervisning til blandede læringsformer Fra roller til positioner

25 Visioner? Fra fastlåste roller til skiftende positioner
Fra faglig formidling til faglige fællesskaber Fra rum til funktion og relation

26 Fremtidens vejledningsunivers?
Vejlederkultur i skolen Nye organisations- og refleksionsformer På tværs af tid, sted og rum Fra lærer til lærer Kollegavejledning og sidemandsoplæring Flydende lærlingeskaber

27 Skolens mediekultur Lærerens fagfaglighed Vejleder

28 UDVIKLINGSPERSPEKTIV?
Elev Andre vejledere/konsulenter Mediepædagogisk praksis Organisationens mediekultur Medievejleder Ledelse Lærer

29 Ny mediepædagogisk praksis?

30 Ny mediepædagogisk praksis?
De(t) gode spørgsmål? Hvad skal understøttes og udfordres? Hvilke eksperimenter skal iscenesættes?


Download ppt "Undervisningens medialisering og ny mediepædagogisk praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google