Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunal rehabilitering – hvordan lykkes vi med den Oplæg på drop ud konference d. 28.11.2011 Jonny Holme-Pedersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunal rehabilitering – hvordan lykkes vi med den Oplæg på drop ud konference d. 28.11.2011 Jonny Holme-Pedersen."— Præsentationens transcript:

1 Kommunal rehabilitering – hvordan lykkes vi med den Oplæg på drop ud konference d. 28.11.2011 Jonny Holme-Pedersen

2

3 ” Borgere med psykosociale handicap kan i mødet med Gladsaxe Kommune forvente, at hjælpen tager udgangspunkt i borgerens ønsker om et selvstændigt og meningsfuldt liv. Og det er vel at mærke individuelt, hvad der er meningsfuldt liv. Ligesom et selvstændigt liv ikke nødvendigvis er det samme som at kunne klare sig selv på alle livets områder” Karin Søjberg Holst Borgmester

4 Vision og plan for det psykosociale indsatsområde 2020 Inklusion & Medborgerskab •Rigtige boliger •Ordentlig økonomi •Rigtigt arbejde •Reelle relationer (The Alternatives)

5 •Fra socialpsykiatri til psykosocialt indsatsområde •Fokus på psykosocialt handicap, liv og rehabilitering i stedet for sygdom •Handicap er ikke noget en person har, men et resultat af mødet mellem en person og barrierer i omgivelserne •Visionen er knyttet til viden om, at mennesker kommer sig •Det giver et nyt syn på opgaven

6 •Fra en ”parallelverden” af botilbud og væresteder – til at leve livet de samme steder som andre mennesker •Fra tilbud som mennesker kan passes ind i til støtte på de livsområder der er meningsfulde for den enkelte •6 livsområder: Sundhed og psykisk trivsel, Hjemmefronten, Boligen, Arbejde og uddannelse, Netværk og Fritid •Fra fokus på funktionsnedsættelse til fokus på meningsfuldhed

7 Sundhed og psykisk trivsel •Et psykosocialt handicap behøver ikke betyde, at man ikke kan være sund – både fysisk og psykisk! •WHO’s definition af mental sundhed: ”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.”

8 Bolig •Egen bolig frem for botilbud •Bofællesskaber og opgangsfællesskaber •Mulighed for støtte om natten •Mulighed for en refugieplads i svære perioder •Botilbud som en mere midlertidig løsning

9 Hjemmefronten •Mere fleksibilitet fordi ”dagsformen” kan skifte •Mindre bestemt af om man bor i botilbud eller ej •Mere rehabiliterende perspektiv

10 Arbejde og uddannelse •Flere muligheder for at kunne bidrage •Støtte til at tage uddannelse •Forskellige typer af jobs •Frivilligt arbejde

11 Netværk •Endnu mere fokus på, hvordan der kan bidrages til at opbygge og bevare netværk •Støtte til relationer både med familie, venner, kolleger, naboer osv. •Flere netværksfamilier, selvhjælpsgrupper, venindegrupper etc.

12 Fritid •Fortsat have tilbud indenfor det psykosociale område •Fokus på at åbne samfundets almindelige tilbud •Ledsage og facilitere følgeskab

13 •Forskellighed og fleksibilitet •Der er ikke to menneskers vej til at komme sig, der er ens •Rum til at opfinde en skræddersyet indsats til hver enkelt •Rum til at man kan prøve sig frem og ændre planerne, når mulighederne viser sig.

14 •Fra hjemmevejledere, kontaktpersoner etc. til Personlige Vejvisere der sammen med borgeren kan finde den enkeltes vej •De personlige vejvisere skal organiseres ”ude af tilbuddene” og i stedet arbejde på tværs fx ift støtte i hjemmet, i fritidslivet, på et job, med netværket •Ny rolle – nye kompetencer: Udviklende dialog, Koordination, tovholder, på tværs •Flere kompetencer ift netværksarbejde, job, mestrings-strategier osv.

15 •Det er ikke et spørgsmål om flere ressourcer, men om at bruge ressourcerne anderledes. ”Passe og pleje” mindre – rehabilitere mere. •Det kræver udvikling af kompetencerne hos medarbejderne, så de i endnu højere grad kan levere en psykosocial rehabiliteringsindsats •Det kræver meget mere samarbejde med andre aktører – andre afdelinger, arbejdspladser (offentlige og private), netværk, fritidslivet, uddannelsesinstitutionerne, de frivillige m.m.

16 samarbejde på tværs – internt i kommunen •Koordinerende sagsbehandler •Jobs til mennesker med psykosociale handicap •Samarbejde mellem det Psykosociale område og Træning og pleje (ældreområdet) •Samarbejde mellem det Psykosociale område og Misbrugsområdet •Forebyggelse af psykosociale handicap

17 Fra ord til handling •Et nyt hus der skal skabes sammen med borgerne •Kompetenceudvikling for alle medarbejdere og interesserede borgere •Et firma på vej •Følgeforskning

18 Et nyt hus der skal skabes sammen med borgerne

19 •Etablering af Følgegruppe •Massiv borgerrepræsentation •Nye møde- og arbejdsformer •Er det meningsfuldt ! Nye organiseringer

20 Fælles kompetanceudvikling  ”Væk fra dem og os-perspektivet og •Understøtte et dig og mig-perspektiv” •Fælles indføring og begrebsforståel- se og fælles forståelse af, •Hvordan vi i Gladsaxe vil arbejde •Recovery-orienteret og rehabiliterende

21 Et ”firma” på vej •Vi har 10 jobs på særlige vilkår •MB’ere •Mål i 2011 : 10 jobs mere •Kompetanceudviklingsforløb for ”mentorerne” og brugerne

22 Dilemmaer & Udfordringer •Afgivelse af magt •Partnerskab •Nye roller •Demokrati ta’r tid •Indflydelse kræver information

23


Download ppt "Kommunal rehabilitering – hvordan lykkes vi med den Oplæg på drop ud konference d. 28.11.2011 Jonny Holme-Pedersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google