Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medborgerskab – på sporet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medborgerskab – på sporet"— Præsentationens transcript:

1 Medborgerskab – på sporet
Velkommen til Dialogseminar Medborgerskab – på sporet

2 Ønsker fra udviklingshæmmede
Respekter mig og mine valg Tro på mig Stil krav Hjælp mig den vej, jeg vil Glem dine egne normer og behov Sagt af udviklingshæmmede Fredericia 2006

3 Medborgerskab – hvad er det ?
Hvad betyder medborgerskab for dig? Skriv de tre vigtigste ord på en post-it Find en person, du ikke kender og tag en kort dialog om de tre ord I har valgt

4 Hvordan komme på sporet?
Strategi for implementering af medborgerskabet

5 Hvordan komme på sporet - implementeringsstrategi
Ressourcepersonuddannelse i medborgerskab Målet med forløbet er, at ressourcepersonerne erhverver sig kompetencer til at støtte udviklingen i de kommunale tilbud til udviklingshæmmede, så de i højere grad understøtter grundlaget for reelt medborgerskab og selvbestemmelse både i og uden for boligen

6 Hvordan komme på sporet - implementeringsstrategi
Der er udviklet er hel del metoder til understøttelse af udviklingshæmmedes medborgerskab …. Men der mangler fortsat implementering og forankring af Viden og metoder – som reelt kan understøtte et skifte Fra en (institutionel) hverdag præget af strukturer, arbejdsformer og holdninger, der gør det svært at tage selvstændige beslutninger og deltage i samfundet som reelle medborgere Til et reelt medborgerskab med samme grundlæggende rettigheder og retssikkerhed som alle andre. 6

7 Hvordan komme på sporet - implementeringsstrategi
Mål - ambition: Implementering af eksisterende viden i kommunerne I uddannelsesinstitutioner Udvikling af ny viden og metoder Afprøvning af uddannelses- og udviklingsforløb Undervisnings og formidlingsmetoder Undervisnings- og formidlingsmaterialer Opsamling af materialer – værktøjskasse

8 Hvordan komme på sporet - implementeringsstrategi
Væsentlige fokusfelter Borgerkompetencer Personalekompetencer Tilrettelæggelsen af hjælpen Reel adskillelse mellem bolig og ydelser Samspil mellem myndighed og borgerens hverdag 8

9 Hvordan komme på sporet - implementeringsstrategi
Viden og metoder i forhold til Medborgerskab – begreber og perspektiver Rettigheder og retssikkerhed - Demokrati og demokratiske processer - Håndtering af etiske dilemmaer / faglige udfordringer Medborgerskab i og uden for boligen Den professionelle rolle og indsats i relation til ejerskab, råderet og råderum Boligen som afsæt for sociale relationer – også udenfor boligen Den professionelle rolle i relation til deltagelse og inklusion i samfundet selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse I kan se mere om indhold og metode i foøbet i uddannelsesplanen

10 Hvordan komme på sporet - implementeringsstrategi
Viden og metoder i forhold til Udvikling af borgerkompetencer Anerkendelse (re)habilitering Empowerment Samspil mellem myndighed og praksis Formidling – hvordan formidle til medarbejder / borger Dokumentation og effekt af socialt arbejde 10

11 Implementeringsstrategi
Borgerkompetencer Viden om rettigheder Mestring af rettigheder Beslutningskompetencer Hvad skal der til for at kunne træffe en beslutning? Demokratikompetencer Hvad skal der til for at kunne indgå i demokratiske processer? 11

12 Implementeringsstrategi
Udviklings- og uddannelsesforløbet retter sig imod Borgerne Ressourcepersonerne Kommunerne Uddannelsesinstitutioner Borgerne Understøttes i deres muligheder for reelt medborgerskab og selvbestemmelse både i og uden for boligen – implementering af viden om rettigheder – og metoder som har fokus på mestring af medborgerskabet Ressourcepersonerne erhverver sig kompetencer Til igangsætte/initiere processer i egen kommune- implementere viden og metoder Kommunerne får implementeret og forankret viden forankret viden Uddannelseinstitutionerne får afprøvet et uddannelseforløb mulighed for forankring og implementering af viden til

13 Implementeringsstrategi
Nøgleord: Samarbejde Videndeling og erfaringsudveksling Brug af eksisterende viden, metoder og materialer Omsætning i praksis Dokumentation Evaluering Forankring Tegn ideen på tavlen

14 Implementeringsstrategi
Samarbejde med kommuner - ledelsesmæssig opbakning Pointen i det krav Fremmer mulighed for at være forandringsagenter Bedre gennemslagskraft (autoritet) Ejerskab 14

15 Implementeringsstrategi
Ressourcepersonerne har udviklet og gennemført projekt i egen kommune som en del af uddannelsen Pointen i det krav er at forene generel viden med lokal viden konkret omsætning og implementering i det praktiske arbejde – højere grad af indlæring

16 Implementeringsstrategi
Videndeling og erfaringsudveksling Pointen med det krav Udvikling af kompetencer Kvalificering af udviklingsforløb i de 5 kommuner Udvikling af metoder For os, der arbejder på det sociale område, er det irriterende, at man i offentligheden og fra politisk hold kan drage stort set alt, hvad vi gør, i tvivl, fordi vi mangler ordentlig dokumentation. Det er ikke nok at henvise til gode resultater – derfor skal vi simpelthen blive bedre til at vise, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan det virker…

17 Implementeringsstrategi
Formidling Pointen med det krav Videregivelse af viden og metoder Skabe forståelse for medborgerskabet For os, der arbejder på det sociale område, er det irriterende, at man i offentligheden og fra politisk hold kan drage stort set alt, hvad vi gør, i tvivl, fordi vi mangler ordentlig dokumentation. Det er ikke nok at henvise til gode resultater – derfor skal vi simpelthen blive bedre til at vise, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan det virker…

18 Implementeringsstrategi
Dokumentation, evaluering og Effektmåling Pointen med det krav Vise hvad vi gør, hvorfor vi gør det og hvordan det virker For os, der arbejder på det sociale område, er det irriterende, at man i offentligheden og fra politisk hold kan drage stort set alt, hvad vi gør, i tvivl, fordi vi mangler ordentlig dokumentation. Det er ikke nok at henvise til gode resultater – derfor skal vi simpelthen blive bedre til at vise, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan det virker…

19 Hvad sker der herfra? Bo – Liv Medborgerskabsprojekter
A :omfattende kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser B: Brugervejleder uddannelse og Basismodul i medborgerskab

20 Hvad sker der herfra? Ressourcepersonuddannelsen
Processerne i kommunerne fortsætter Netværk Implementering i eksisterende uddannelse Grunduddannelser Efteruddannelser


Download ppt "Medborgerskab – på sporet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google