Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.sund-by-net.dk Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen K RONIKERE PÅ ARBEJDSPLADSEN T EMAGRUPPEN 24.4.2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.sund-by-net.dk Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen K RONIKERE PÅ ARBEJDSPLADSEN T EMAGRUPPEN 24.4.2012."— Præsentationens transcript:

1 www.sund-by-net.dk Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen K RONIKERE PÅ ARBEJDSPLADSEN T EMAGRUPPEN 24.4.2012

2 www.sund-by-net.dk Baggrund • Ændret demografi  Flere kronikere og flere med funktionsnedsættelser • Bedre behandlingsmuligheder  Større andel vil være produktive længere op i alderen og blive fastholdt

3 www.sund-by-net.dk Forpligtelser • Besvare to kortlægninger • Oprette en hjemmeside • Oversætte og tilpasse et markedsføringsmateriale til virksomhederne  Vejledning med ”hvorfor” og ”hvordan” • Formidle materialet via SBN-koordinatorerne • Invitere til indsendelse af god virksomhedspraksis • Udvælge 1-2 MOGP • Arrangere og afholde en national formidlingskonference

4 www.sund-by-net.dk Beskæftigelse, langvarig sygdom og alder

5 www.sund-by-net.dk Funktionsevne, langvarig sygdom og uddannelsesniveau

6 www.sund-by-net.dk Definitioner • Kronisk sygdom er vedvarende, har blivende følger, som skyldes irreversible forandringer og kræver langvarig behandling og pleje og/eller en særlig rehabiliteringsindsats • Handicap kommer af en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. (Den afføder et kompensationsbehov, for at personen kan fungere på lige fod med andre i en lignende livssituation.)

7 www.sund-by-net.dk

8

9 Det kræver, at …. • Virksomhederne ikke kun sætter fokus på den ansatte med kroniske lidelser eller funktionsnedsættelser (når skaden er sket), men sætter ind langt tidligere med sundhedsfremme og forebyggelse uanset alder for at udvikle den enkeltes beskæftigelsesegnethed • Den ansatte ikke kun sætter fokus på egen motivation, egne evner, kompetencer og ressourcer her og nu, men på den langsigtede arbejdsevne • Kommunerne ikke kun anvender arbejdsmarkedspolitiske tiltag, men også sundhedspolitiske, for at understøtte den enkeltes beskæftigelsesegnethed via sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og behandling

10 www.sund-by-net.dk Fremme Rehabilitere Behandle Forebygge Genoptræne +0+0 Sygdom Sundhed Efter Hjort 1993

11 www.sund-by-net.dk • Visionen: • Bæredygtig arbejdsevne: Alle er med deres individuelle grad af arbejdsevne motiveret til og i stand til at udføre produktivt arbejde nu og i fremtiden

12 www.sund-by-net.dk Tiltag i DK • Lovgivning: Generel, ex. Sygedagpengeloven og aktivloven, dog har handicappede fortrinsret til jobs i det offentlige • Administration: Arbejdsarbejdsmarked og sundhed hos samme myndighed

13 www.sund-by-net.dk Hertil … • Litteraturgennemgange og erfaringsopsamlinger: SFI, CABI • Kommunale projekter: Sorø, Århus, København, Syddjurs • Nationale anbefalinger: Sundhedsstyrelsen, KL • Patientforeningers tilbud: Erhvervsmedlemsskaber

14 www.sund-by-net.dk Budskaber til virksomhederne, vi arbejder med • Tag imod besøg og hjælp fra kommunen i konkrete sager • Anvend mulighedserklæringen og delvis raskmelding • Brug sygemeldingen til uddannelse og faglig opkvalificering • Lad være med at presse medarbejderen og hav tillid til egen vurderinger af egen situation • Sæt fokus på medarbejderens motivation for tilbagevenden • Tilbyd fysisk træning i arbejdstiden


Download ppt "Www.sund-by-net.dk Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen K RONIKERE PÅ ARBEJDSPLADSEN T EMAGRUPPEN 24.4.2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google