Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tofthøjskolen nu og i fremtiden Skoleplanarbejde 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tofthøjskolen nu og i fremtiden Skoleplanarbejde 2011."— Præsentationens transcript:

1 Tofthøjskolen nu og i fremtiden Skoleplanarbejde 2011

2 Værdigrundlaget •TOFTHØJSKOLEN vil være et grosted, hvor tryghed, samarbejde, respekt og forskellighed hver dag giver næring til udvikling.

3 TRYGHED •er fundamentet for udfoldelse. Kun når vi oplever tryghed, er vi klar til at søge viden og opleve verdenen. Derfor vil vi: •være åbne over for hinanden. •give varme og nærhed. •gøre hverdagen overskuelig. •vise tillid til omgivelserne. Værdigrundlaget

4 RESPEKT •er grundlaget for, at alle uanset holdning, evner og forskellighed kan opnå fælles resultater. Derfor vil vi: •passe på vore fælles omgivelser. •sige vores mening uden at krænke hinanden. •holde aftaler. •respektere hinandens arbejdsopgaver. Værdigrundlaget

5 FORSKELLIGHED •er kilden til forandring og nyskabelse. Derfor vil vi: •være fordomsfrie. •bruge hinandens stærke sider. •acceptere hinanden som vi er. •bruge mangfoldigheden til gavn for helheden. Værdigrundlaget

6 SAMARBEJDE •er forudsætningen for at børn, personale og forældre kan nå fælles mål. I samarbejdet kan vi nå meget længere end hver for sig. Ingen kan alene løfte skolens opgave. Derfor vil vi: •tage hinanden alvorligt. •tage medansvar for at skabe og nå fælles mål. •skabe dialog mellem ligeværdige mennesker. •engagere os. Værdigrundlaget

7 Mission & Vision

8 •På Tofthøjskolen vil vi give plads til alle. Mission

9 •På Tofthøjskolen er trivsel et fælles ansvar. Mission

10 •På Tofthøjskolen vil vi samarbejde på et højt fagligt niveau i alle fællesskaber. Mission

11 Vision •Tofthøjskolen skal være et sted, hvor alle bidrager til at skabe et spændende, sjovt og lærende miljø.

12 Fælles skolebeskrivelse •Vedtaget i Skole- og kulturudvalget 15. dec. 2010 •Erstatter de tidligere planer m. mange handlepunkter. •Rammebeskrivelse: •Dannelsesmål •Centrale temaer (7 stk.) •Fælles indsatsområder (3 stk.)

13 Dannelsesmål: •Børn og unge udvikler selvstændighed og livsduelighed. •Forankret i faglige og alsidige kompetencer Fælles skolebeskrivelse

14 Centrale temaer: 1.Læring og faglig udvikling 2.Alsidig udvikling 3.Sundhed og trivsel 4.Særlig indsats 5.Skole-hjemsamarbejdet 6.Medarbejdere & Ledelse 7.De fysiske rammer Fælles skolebeskrivelse

15 Fælles indsatsområder: •Trivselsindsats •Inklusion •Pædagogisk IT •Ungeindsats Udspringer af temaerne og diskussionerne i tiden. Fælles skolebeskrivelse

16 Skolen skal lave en skoleplan, for tidsrummet 2010 – 12. 1.7 grupper sammensættes efter interesse og plads. (der skal være medlemmer i alle grupper) 2.Skal omfatte planer i forhold til alle skolens forhold; elever, skole-hjem, medarbejdere og huset. 3.Indbefatte: APV, UVM, Klimamåling, LP-måling o.m.a. 1.Konklusionerne i de enkelte målinger ligger på Intra. 4.Der kommer en række vejledende spørgsmål til gruppearbejdet i alle temaer. 5.Færdig inden sommer => SKB Skoleplan Tofthøj

17 Tema 1+2: Læring og faglig udvikling + alsidig udvikling. (2 grupper) •Lærelyst og relationer •Motivation •Krav og forventninger •Tydelige læringsmål •Alsidige mål •Betydningsfulde individer •Personlig og social udvikling •Rustet til demokratiske processer •Alsidigheden indtænkes

18 Tema 3: Sundhed og trivsel: •Fundamentale forudsætninger •Fysiske aktiviteter •Lokal sundhedspolitik •Et trygt lære- og værested •Trivselsperson og trivselsforum Skoleplan Tofthøj

19 Tema 4: Særlig indsats: •Et inkluderende miljø •Tidlig indsats •Kompetencecentret som omdrejningspunkt •Samspillet med PPR •Særligt tilrettelagte tilbud Skoleplan Tofthøj

20 Tema 5: Skole-hjem-samarbejdet: •Et fælles ansvar •Dialog og fleksibilitet •Højt kommunikationsniveau •Elevplanen •Skolebestyrelsens engagement Skoleplan Tofthøj

21 Tema 6: Medarbejdere og ledelse: •Kompetente og tydelige voksne •Aktiv deltagelse i dialogen •Teamsamarbejde •Visionær ledelse •Faglig og personlig ledelse •Sundt arbejdsmiljø Skoleplan Tofthøj

22 Tema 7: De fysiske rammer: •Fleksible læringsmiljøer •Mange muligheder •Rumudnyttelse og æstetik’ •Alle bidrager Skoleplan Tofthøj

23 Indsatsområderne: 1.Trivselsindsatsen 2.Inklusion 3.Pædagogisk IT 4.Ungeindsatsen Indtænkes i temaarbejdet, så de konkrete handlinger er en del af skoleplanen Skoleplan Tofthøj

24 Tids- og arbejdsplan: 1.Gennemgang og debat 2.Sammensætning af 7 grupper via intra inden 2/2. 2011 3.Arbejdsmøde PR: 10. februar: •Drøftelse i grupperne ud fra oplæg •Udarbejdelse af punktformet konkret skoleplan ud fra de overordnede spørgsmål: HVAD ? og HVORDAN ? 4.Sammenskrivning 5.Endelig behandling på PR i april og evt. juni. Skoleplan Tofthøj

25 Inspiration: •Film: Changing paradigms v. prof. Sir Ken Robinson. •http://www.youtube.com/watch? v=zDZFcDGpL4U Skoleplan Tofthøj


Download ppt "Tofthøjskolen nu og i fremtiden Skoleplanarbejde 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google