Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til NY SUNDHEDSPOLITIK 28. Februar 2012 kl. 14.45 – 16.45.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til NY SUNDHEDSPOLITIK 28. Februar 2012 kl. 14.45 – 16.45."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til NY SUNDHEDSPOLITIK 28. Februar 2012 kl. 14.45 – 16.45

2 Sundhedspolitik 2012 -2015 v. Sundhedschef Aase Nielsen

3 Sundhedspolitisk vision ”Vi trives godt i Struer kommune” Det betyder, •at vi lever et sundere liv •at vi arbejder på tværs af organisatoriske og faglige grænser •at det sunde liv både er en fælles samfundsopgave og den enkeltes ansvar •

4 Sundhedspolitisk vision •at offentligt ansatte samarbejder med private, lokale og frivillige kræfter samt private virksomheder om at løfte sundheden og skabe sunde rammer •at den enkelte borger tager hånd om egen sundhed •at vi er kendt for at prioritere sundhed og trivsel blandt børn og unge meget højt.

5 Bærende principper •Borgerinddragelse •Sikker viden •Lighed i sundhed •Organisatorisk forankring •Økonomisk ansvarlighed •Etiske overvejelser

6 Firkløver-metoden Sundhedsprofil, lokalsamfundsanalyse, fagligt vurderede behov for forebyggelse, problemfelter mv. Økonomiske vurderinger, cost-benefit analyser, effekt vs. omkostning, samfunds- og sundhedsøkonomiske hensyn m.v. Borgernes og politikernes ønsker, mediebevågenhed, nationale behov, puljemidler, lovgivning og aftaler Teoretiske og metodiske vurderinger og refleksioner, forebyggelsespotential e, evidens, bidrag til forskning m.v.

7 1. Forebyggelse tidligt i livet Struer Kommune vil arbejde for at: •Skabe sunde rammer og gode rollemodeller bredt i kommunens institutioner •Sætte større fokus på tidlig opsporing af helbreds- og sundhedsrelaterede problemer hos børn og unge •Iværksætte målrettede indsatser

8 1. Forebyggelse tidligt i livet Hvorfor? •Folkesundheden i Struer blandt børn og unge har det ikke godt •Det er nemt at lave forebyggelse og sundhedsfremme i institutioner – senere bliver det meget sværere •Vi kan ikke være andet bekendt •Det betaler sig

9 2. Røgfri kommune Struer Kommune vil arbejde for: •At alle, der ønsker hjælp til rygestop, kan få en hurtig og professionel støtte og vejledning •At kommunens borgere ikke begynder at ryge •At mindske den passive røg i det offentlige og private rum, specielt i private hjem med børn

10 2. Røgfri kommune Hvorfor? •Tobaksforebyggelse er den enkeltstående indsats, der bedst kan betale sig af alle, da der er videnskabelig dokumentation for effekt •Kommunen kan spare rigtig mange penge hvis antallet af rygere nedsættes

11 3. Aktiv forebyggelse Struer Kommune vil arbejde for: •At flere borgere er fysisk aktive hver dag •At flere borgere dyrker idræt eller regelmæssig motion i fritiden •At der er let adgang for alle til at være fysisk aktiv og dyrke motion

12 3. Aktiv forebyggelse Hvorfor? •Rigtig mange inaktive borgere i Struer •Inaktivitet er en stor trussel mod folkesundheden •Fysisk aktivitet mindsker risiko for en række sygdomme •Overvægtsproblemerne bekæmpes bedst med mere aktivitet •Mange borgere i Struer ønsker at være mere aktive i hverdagen

13 4. Et godt liv trods sygdom Struer Kommune vil arbejde for: •At borgere med kronisk sygdom får støtte og vejledning til at håndtere hverdagen •At forebygge kronisk sygdom blandt borgere, der har en forhøjet risiko •At forebygge forværring af sygdom blandt borgere, der allerede har en eller flere kroniske sygdomme

14 4. Et godt liv trods sygdom Hvorfor? •Rigtig mange borgere i Struer har en eller flere kronisk sygdomme •10 % har 4 eller flere samtidige sygdomme •Man kan godt være sund og syg samtidig •Forebyggelse af forværring og bedre egenomsorg sparer kommunen mange penge og øger borgernes livskvalitet

15 5. Arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet Struer Kommune vil arbejde for: •At skabe sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser •At understøtte medarbejdernes muligheder for at mestre hverdagen og arbejdslivets udfordringer •At ansatte oplever arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet

16 5. Arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet Hvorfor? •Blandt kommunens 2000 medarbejdere er der hver dag knap 100 sygemeldte •Ved at forbedre medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø kan dette antal nedsættes •Arbejdspladsen er et rigtig godt sted at sætte ind med forebyggelse og sundhedsfremme

17 6. Trivsel og livsglæde Struer Kommune vil arbejde for: •At flere borgere trives godt med det liv, de har •At flere borgere oplever, at de selv kan handle på de udfordringer hverdagen byder

18 6. Trivsel og livsglæde Hvorfor? •Trivsel og livsglæde er et grundlæggende element i alle borgeres hverdag. •Når mennesker oplever hverdagen som meningsfuld og kan håndtere dagligdagens udfordringer, er det lettere også at håndtere helbredsmæssige udfordringer •Mange unge trives dårligt – særligt i Struer •Mange voksne er ufrivilligt ensomme (20 %)

19 Arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet Et godt liv trods sygdom Aktiv forebyggelse Forebyggelse tidligt i livet Røgfri kommune Bedre folkesundhed i Struer Kommune Mental sundhed


Download ppt "Introduktion til NY SUNDHEDSPOLITIK 28. Februar 2012 kl. 14.45 – 16.45."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google