Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den 16.august 2010 Regionsgården

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den 16.august 2010 Regionsgården"— Præsentationens transcript:

1 Den 16.august 2010 Regionsgården
Sæt viden i bevægelse Forældreinddragelse -involvering og indflydelse John Marquardt Klinisk psykolog Den 16.august 2010 Regionsgården Forældreinddragelse John Marquardt

2 Hvorfor skal forældrene inddrages og involveres?
C.P. muskelsvind og hjerneskade findes ikke Der findes mennesker med C.P. m.f. Det er forældrenes barn Barnets handicap/funktionsbegrænsninger kan ikke forstås og håndteres uafhængigt af tilknytningen til forældrene Forældre/barn tilknytningen har afgørende betydning for barnets tryghed, opmærksomhed og udviklingsmuligheder fysisk, psykisk og socialt Forældrene er modeller for barnet med hensyn til udviklingen af mentaliseringsevner Forældreinddragelse John Marquardt

3 Forældreinddragelse Hvorfor, Hvornår og Hvordan?
Hvorfor skal forældrene inddrages? Hvad skal forældrene inddrages I? I den udstrækning, de selv har lyst? Er der muligheder for at inddrage forældrene? Har forældrene været ”ude”? Hvordan kan forældrene inddrages? Hvad skal der til for at forældrene kan komme til orde og få indflydelse? Forældrenes mentalisering skal faciliteres Forældreinddragelse John Marquardt

4 Mentalisering ”Mentalisering indebærer at være opmærksom på ens egne og andres mentale tilstande, koblet med en implicit eller eksplicit bevidsthed om, at disse mentale tilstande er repræsentationer af virkeligheden ud fra et af mange mulige perspektiver”(side 45) Allen G.A. Fonagy P. og Bateman A.W. (2010),: Mentalisering i klinisk praksis, København, Hans Reitzels Forlag. Forældreinddragelse John Marquardt

5 Behandling og livsudfoldelse
Barnets ressourcer og begrænsninger samt dets behov for træning, støtte og behandling bør løbende vurderes Barnets træning og behandling må afvejes og planlægges således, at der også er rimelige muligheder for at understøtte barnets psykosociale udvikling og dets skoleforløb Vurderingen, afvejningen og planlægningen må foretages i samarbejde med forældrene og under betingelser, som faciliterer forældrenes mentalisering Forældreinddragelse John Marquardt

6 Personlighed og handicap
Barnet har et handicap/ funktionsbegrænsninger Derfor behøver barnets personlighed ikke ”at blive handicappet” Barnet skal ses/høres og opfylde krav Barnet skal tage stilling og ansvar Handicappet (begrænsningerne) er belastende, men barnet behøver ikke være belastende Barnet skal lære at kunne rumme, forstå og håndtere sit handicap (funktionsbegrænsningerne) Forældreinddragelse John Marquardt

7 Det tilrådes, at ….. At barnet lærer at håndtere sit handicap og deraf følgende problemer, f.eks at barnet i nogle situationer kun kan deltage delvist eller på særlige betingelser. At familien tager de fornødne hensyn til det handicappede(begrænsede) barns aktivitets- og deltagelsesmuligheder At familien også deltager i aktiviteter, som er de øvrige familiemedlemmers ønsker, men som barnet med muskelsvind ikke kan deltage i Forældreinddragelse John Marquardt

8 Holdninger i familiearbejdet
Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der tages hensyn til den enkeltes behov og problemer Familien skal støttes i at kunne rumme, forstå og håndtere egne behov og problemer Forældrenes problemhåndtering påvirker barnets mentalisering og reaktionsmønster Forældreinddragelse John Marquardt

9 Styrkelse af forældrene - mentalisering
Krisestøtte/holdepunkter Sygdom/syg/handicappet(begrænset)? Et ”realistisk”/afklaret billede af barnet Sorgbearbejdelse/barnets-/forældrenes tab Personen/parret/forældrene Belastningsreaktioner Reagerende/reflekterende - mentalisering Forældreinddragelse John Marquardt

10 Familiekompetencer Forældrene skal kunne rumme og håndtere deres følelser omkring barnets handicap Forældrene skal kunne rumme og håndtere barnets reaktioner Forældrene skal støtte barnet i at kunne rumme og håndtere sine problemer Forældrene skal facilitere udviklingen af barnets mentaliseringsevner Forældreinddragelse John Marquardt

11 En støtte model - mentalisering
1. Følelser 2. Tanker 3. Handlinger 1. ”Læsse af” 2. Sparring 3. Løsninger (deltage i eller overtage) Forældreinddragelse John Marquardt

12 Livsudfoldelsesfelter ressourcer og begrænsninger
+ +/- - Håndtering af +/- felterne kan give øget selvtillid Forældreinddragelse John Marquardt

13 Et funktionelt perspektiv
Funktionsforstyrrelser bør beskrives, forstås og håndteres ud fra et funktionelt perspektiv Det tilstræbes at samarbejdet i et rehabiliteringsforløb foregår i en reflekterende atmosfære og med udgangspunkt i en fælles funktionel forståelse Det tilstræbes at skabe nogle rammer som fremmer kommunikationen og samarbejdet således, at der kan opbygges den tilknytning, tryghed, opmærksomhed, som faciliterer mentaliseringen og dermed sætter viden i bevægelse Forældreinddragelse John Marquardt


Download ppt "Den 16.august 2010 Regionsgården"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google