Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederudvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederudvikling."— Præsentationens transcript:

1 Lederudvikling

2 Lederskab "At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” Søren Kierkegaard det vil sige…., at hver gang vi skal lære nogen noget, skal vi starte dér, hvor det enkelte individ er i sin udvikling og i sin opfattelse og forståelse af verden.

3 Lederskab Organisation Leder Medarbejder Værdier

4 Lederskab – Selvejende institutioner
Værdigrundlag og innovation er nogle af nøgleordene for de selvejende institutioner. Lederne skal skabe værdi indenfor rammer, hvor de skal være i stand til at leve op til krav, som kommer fra mange vinkler, eks.: - direkte brugere - pårørende - andre borgere - politiske og administrative krav fra staten Det er høje forventninger og gør lederne til rollemodeller for mange andre ledere, fordi de evner at kunne indgå i et komplekst samarbejde og partnerskab, og fortsat skabe værdi.

5 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Lederens interessenter Institution Brugere Staten Bestyrelsen Medarbejdere Pårørende Lokalbefolkningen

6 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Lederudviklingsforløb med udgangspunkt i den enkelte selvejende institutions konkrete situation og behov. Nogle forløb har størst værdi ved sammensætning af grupper, hvor muligheden for øvelser og viden deling giver et effektivt forløb, og andre forløb er mere individuelt orienteret. ”Lederens rolle er mangfoldig og det ultimative som leder er, når en gruppe mennesker mødes og de på tværs af deres forskelligheder og deres mange kompetencer får skabt et fælles resultat, som er bedre, end det hver enkelt kunne skabe.” ….Det er målet med lederudvikling i CareMatch.

7 Lederudvikling – Selvejende institutioner
CareMatch forløb: Værdiudvikling og ledelse gennem værdier – fra ord til handling Rekruttering af ledere og medarbejdere – find den rigtige Den individuelle leder – refleksion og udfordring Teamdag – kendskab og indsigt styrker samarbejdet Kompetenceudvikling/MUS samtalen – et partnerskab Ledelsesnetværk – inspiration og læring

8 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Værdiudvikling og ledelse gennem værdier – fra ord til handling Der tages udgangspunkt i institutionens værdigrundlag eller værdigrundlaget defineres. Der arbejdes med udvikling af værdierne – fra teori til praksis. Afklaring af, hvornår værdier kan bruges – og hvordan. Ledelseskompetencer til værdibaseret ledelse defineres og afprøves. Målet er at kunne omsætte værdierne til handling i hverdagen i dialog med dine medarbejdere.

9 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Rekruttering af ledere og medarbejdere – find den rigtige Vi arbejder med hele rekrutteringsprocessen – så roller og ansvar tydeliggøres i jeres ansættelsesudvalg, og I efterfølgende har et effektivt værktøj, som er med til at sikre en klar beskrivelse af, hvad der giver en god og seriøs ansættelse. Der arbejdes med processen, så rollerne før under efter en ansættelse er defineret – og er i overensstemmelse med jeres særlige værdigrundlag.

10 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Den individuelle leder – refleksion og udfordring Et personligt udviklingsforløb over tid. En proces, der har til formål at skabe personlig udvikling, så lederen kan opnå sin ønskede situation. Indhold: - Personprofil - 6 sparringer med 4-5 ugers interval - Målfastsættelse og handlingsplaner i samarbejde med CareMatch - Praksisorienteret forløb med mål og indhold fra lederens hverdag Kan også være en ledergruppe. Her kombineres det individuelle forløb med fællesdage, hvor ledelsesudfordringer drøftes, og der deles viden og erfaringer.

11 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Teamdag – kendskab og indsigt styrker samarbejdet Indhold – en kombination: - individuel sparring - afdækning af personlige kompetencer og udfordringer med udgangspunkt i en personprofil - hele teamet sammen - indsigt i gruppens personlige kompetencer og udfordringer, og der arbejdes med samarbejds- og kommunikationsmønstre. Undervejs, gennem viden og indsigt, styrkes bevidstheden om forskelligheder og udviklingspotentialet for teamet. Formålet er at øge fleksibiliteten og forståelsen for hinanden.

12 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Kompetenceudvikling/MUS samtalen – et partnerskab Vi arbejder med en strategisk forankring af medarbejderudviklingen. Det vil sige en medarbejderudvikling som er i overensstemmelse med institutionens overordnede strategi og værdier, samtidig med at det skaber værdi for medarbejderen. Der tages udgangspunkt i det værktøj du anvender i dag til MUS samtaler, eller vi kan hjælpe dig med at udvikle et værktøj, som passer til din institution. Indhold: - lederudvikling - medarbejderudvikling - kommunikation - mål fastsættelse og handlingsplaner - udviklingsplaner - talentudvikling - uddannelsesplanlægning

13 Lederudvikling – Selvejende institutioner
Ledernetværk – inspiration og læring Et ledernetværk bidrager ikke kun til at styrke lederens personlige udbytte og udvikling. Netværket kan være med til at give lederne mulighed for at opnå en fælles forståelse af politiske rammer og muligheder, så man får det bedste ud af de organisatoriske udfordringer. Formål med netværk: - dele viden - få inspiration - koordinere initiativer på tværs - frirum - refleksion - læring Det faglige netværk – hvor lederne har samme faglige baggrund. Det tværfaglige ledernetværk – hvor lederne er på samme niveau på tværs af organisationer.

14 Lederskab Værdier, fremtidsdrømme og mål kan fungere som ledestjerner
i vores liv Det , at de står klart for os, gør os i stand til at være ”chauffør” i vores eget liv.

15 SPØRGSMÅL ?


Download ppt "Lederudvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google