Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SYGEPLEJESYMPOSIUM 2013: Recovery - fra vision til virkelighed, Region Hovedstadens Psykiatri, 17. januar 2013 Annette Rolsting, Bedre Psykiatri ”Sproget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SYGEPLEJESYMPOSIUM 2013: Recovery - fra vision til virkelighed, Region Hovedstadens Psykiatri, 17. januar 2013 Annette Rolsting, Bedre Psykiatri ”Sproget."— Præsentationens transcript:

1 SYGEPLEJESYMPOSIUM 2013: Recovery - fra vision til virkelighed, Region Hovedstadens Psykiatri, 17. januar 2013 Annette Rolsting, Bedre Psykiatri ”Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv, Inger Christensen” ”Behandlere kommer og går – netværket/de pårørende består”

2 Lidt om Annette Rolsting
Pårørende i mange år, både i familiemæssig sammenhæng, til ekskærester og til venner Medlem af Bedre Psykiatris landsbestyrelse Medlem af Psykiatriforeningernes Fællesråd; en paraplyorganisation for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Region Hovedstaden, samt RHP’s dialogfora på ledelses- og politisk niveau Samarbejder med RHP og Frederikssund Kommune

3 Positivt holdningsskifte i forhold til pårørendeinddragelse og recovery
Danske Regioner, Psykiatrifonden, Dansk Psykiatrisk Selskab, Lægeforeningen, Etisk Råd med flere italesætter og bakker op om pårørendeinddragelse Psykisk sygdom: Fra livstidsdom til recovery & fra isolation til inklusion – langsomt men sikkert Region Hovedstadens Psykiatri: Målepunkter for samarbejdet med pårørende Implementering af viden og forskning om betydningen af pårørendeinddragelse Psykoedukation for patienter og pårørende Øget fokus på rehabilitering og Recovery Pakkeforløb i Regionalt regi med kobling til socialpsykiatrien Ansættelse af sundhedspersonale med brugererfaring

4 Fakta om pårørendes betydning for den syges recoveryproces
Vellykket pårørendeinddragelse kan øge patientens mulighed for recovery betydeligt (Cochrane, McFarlane m.fl.) Pårørende er videnbærere og støttepersoner Støtte og hjælp fra pårørende er med til at reducere antallet af genindlæggelser Pårørende kan facilitere og sikre kontakten mellem forskellige systemer (kommune, socialpsykiatri, hospital, læge mm.)

5 Vigtige brikker i samarbejdet med pårørende
Pårørende skal anerkendes Pårørende er vigtige bærere af viden Pårørende er støttepersoner og kan hjælpe med at huske, planlægge og følge op Pårørende supplerer/bakker op om ”patientens” udlægninger Pårørende skal ikke så med for meget ansvar – den enkelte og sundhedsvæsnet har det primære behandlings- og forebyggelsesansvar Pårørendeinddragelse og – samarbejde skal ikke handle om at legitimere fagpersoners arbejde Pårørende skal være klædt på i rollen som samarbejdspartnere / støtteperson Pårørendebegrebet skal tænkes bredt Pårørendesamarbejde er en gevinst – også økonomisk!

6 Hvad har jeg selv gjort som pårørende?
Hjulpet med overblik, støtte og viden Hjulpet med at fastholde kontakt til familie og venner Været med på hospitalet, hos lægen og til møder med kommunen Huskeren driller, siger vi (i stedet for ”din hukommelse er godt nok blevet dårligere) Vi skal rykke nu (i stedet for ”du er for langsom”) Vi fungerer som førerhund (i stedet for plejepersonale, praktisk hjælp, støtte mm) Påtaget mig for stort et ansvar

7 Udfordringer og Dilemmaer
Manglende tid og ressourcer Patienter med svagt / begrænset netværk Vejledningspligt versus tavshedspligt Stigmatisering og selvstigmatisering Nedbringelse af tvang, medicinforbrug, fejlmedicinering Bedre inddragelse af brugere, patienter og pårørende Klæde personalet på til at varetage pårørendesamarbejde Bedre patientinformation – indlæggelse og udskrivelse Aftabuisering af psykisk sygdom Prioritering og fokus på tidlig indsats / forebyggelse

8 Sygeplejerskernes særlige rolle
Har ofte den største kontakt med patienten Omsorgsgiver, støtteperson og kontaktperson Koordination og samarbejde på tværs Bygge bro og sikre hensigtsmæssig forventningsafstemning Italesætte recovery som en mulighed og noget der kræver deltagelse af alle parter Henvise til tilbud, rådgivning og information

9 Spørgsmål?

10 Hvis du vil vide mere om pårørendes rolle og vilkår
Bedre Psykiatri, herunder ”Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom, Copenhagen Business School (2011): Pårørende i psykiatrien (Gennembrudsprojektet) Etisk Råd: Projekt magt og afmagt i psykiatrien: Danske Regioner: Socialstyrelsen:


Download ppt "SYGEPLEJESYMPOSIUM 2013: Recovery - fra vision til virkelighed, Region Hovedstadens Psykiatri, 17. januar 2013 Annette Rolsting, Bedre Psykiatri ”Sproget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google