Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

der var engang behandlingspsykiatri Idræt og motion – en ny vej

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "der var engang behandlingspsykiatri Idræt og motion – en ny vej"— Præsentationens transcript:

1 Idræt på tværs en metode i arbejdet Center for Socialpsykiatri i Roskilde Kommune

2 der var engang behandlingspsykiatri Idræt og motion – en ny vej
medicin og tvang den gode historie hov – du kan noget idræt og motion – en vinkel i arbejdet

3 en socialpsykiatri i udvikling
socialfaglig indsats baseret på ny viden og evidens sammenhæng i indsatsen fokus på sundhed og forebyggelse fokus på tidssvarende boliger til målgruppen tilbud i forhold til beskæftigelse eller aktivitet fokus på brugerinddragelse fokus på hjælp til selvhjælp fokus på netværksdannelse fokus på inddragelse af frivillige tidssvarende tilbud om idræt og motion

4 tidssvarende tilbud borgerens ønsker og drømme borgeren er altid med i processen de fysiske rammer kæmpe for de gode “haltider” udnytte de eksisterende tilbud arbejd for egne rammer de dygtige medarbejdere “bottom-up” processer den gode stemning og relationen medarbejderinddragelse i organisationen

5 er der noget nyt under solen
idrætskoordinator idrætsambassadører idrætsforening erfagrupper sæt fokus i organisationen inddrag topledelse ejerskab

6 idrætsambassadør du er en ildsjæl og brænder for at motivere, inspirere og synliggøre idræts, motion og træningsindsatsen du skal være kontaktled mellem idrætskoordinator, idrætsforening og medarbejdere du skal deltage i relaterede kurser om idræt og motionsfaglig viden og hermed få faglig indsigt  du skal informere borgerne og/eller kontaktpersoner om Center for Socialpsykiatriens fysiske aktiviteter samt tilbud om kurser og uddannelser du skal deltage i 4 årlige møder med øvrige idrætsambassadører, idrætskoordinator og idrætsforening

7 idrætsambassadør du skal i samarbejde med borgernes kontaktpersoner og øvrige medarbejdere være medvirkende til at udbrede en bevægelseskultur i Center for Socialpsykiatrien, hvor idræt og bevægelsesglæde er en del af hverdagen, hvor der udføres og snakkes om idræt og motion, og hvor kroppen mærkes. du skal være direkte modtager af s omhandlende fysisk aktivitet og motion. du skal være den ansvarlige for at tilbuddene er synlige på de givne bosteder og væresteder du skal fungere som borgernes og kollegaernes talerør i forhold til ris/ros, gode ideer til aktiviteter med mere. du skal være deltagende part i arrangementer og stævner, som fx Sct. Hans løbet.

8 idrætskoordinator har en relevant faglig uddannelse og baggrund med interesse for idræt kan koordinere, igangsætte og indgå i motions- og idrætstilbud i samarbejde med egen og lokale idrætsforeninger samt tovholdere i centeret er fortrolig med arbejdesprocesser ud fra et rehabiliterende perspektiv kan indgå i og videreudvikle træningstilbud i samarbejde med øvrige medarbejdere i organisationen kan arbejde målrettet med dokumentation og formidling er positiv og imødekommende og god til at skabe nære relationer har engagement, energi og interesse for målgruppen og deres problemstillinger

9 implementering ledelsesprioritering opbygge og fastholde et engagement
ildsjæle idrætsambassadører kompetencer egen hverdag og kompetenceudvikling tid den travle medarbejder

10 idrætsforeningen et navn og vedtægter der rammer
balancen mellem stigmatisering og den virkelige verden borgerens ønsker og drømme borgeren og processen frivillige

11 den røde tråd i organisationen
implementering i hele organisationen idrætskoordinator og idrætsambassadør hjemmevejlederkorps ungevejlederteam kulturhus / væresteder bosteder og opgangsfællesskaber træningscenter beskæftigelse vidensdeling og kompetenceudvikling

12 udviklingsprojektet En ressource i rehabilitering af unge voksne med sindslidelser – unge voksne psykisk sårbare behovsundersøgelsen Vi bruger projektet i vores afsæt Idræt på tværs i organisationen


Download ppt "der var engang behandlingspsykiatri Idræt og motion – en ny vej"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google