Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialstyrelsens nye vidensnotater

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialstyrelsens nye vidensnotater"— Præsentationens transcript:

1 Socialstyrelsens nye vidensnotater
Socialstyrelsens nye vidensnotater. Vidensnotatet: Mennesker med psykiske vanskeligheder - sociale indsatser, der virker. Psykiatrikoordinator netværket Læs mere: Herunder: Metoder og tilgange. Faglig konsulent Finn Blickfeldt Juliussen

2 Seks kommuner har testet vidensnotaterne.
”Notaterne er et rigtig godt redskab til planlægning, formidling og dialog på tværs. De giver pejlemærker for, hvor vi fagligt skal bevæge os hen, og hvad vi skal vide inden for vores område. ”
Social- og sundhedsdirektør Jane Torpegaard, Gladsaxe Kommune. Vidensnotatet præsenterer aktuel viden om: 1) Målgruppen 2) Sociale indsatser og metoder, der virker over for målgruppen 3) Metodernes effekt 4) Hvordan kommunerne kan implementere metoderne 5) Økonomi på området

3 Hjælp til kommuner Vidensnotaterne er lavet for at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af det sociale område, og de henvender sig primært til kommunale mellemledere, fagkoordinatorer og udviklingskonsulenter. Vidensnotatet om mennesker med psykiske vanskeligheder giver en kort oversigt over den aktuelle viden om recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder og om sociale indsatser, der kan understøtte recoveryprocessen.

4 Målet med vidennotatet
Målet er at skabe reelle fremskridt for den enkelte udsatte borger. Det kræver solid viden om, hvad der virker, hvorfor det virker, og hvordan det virker. Desværre er viden om effektive indsatser begrænset og til tider svært tilgængelig. For kommunerne kan det derfor være svært at prioritere de rette indsatser til socialt udsatte borgere.

5 Metoder med dokumenteret effekt
Recovery ved vi en del om – i notatet finder du den forskningsbaserede viden bag recovery-begrebet Socialfaglige metoder med dokumenteret effekt – ved vi mindre om. Notatet giver dig bedste aktuelle viden Implementering af metoder med dokumenteret effekt – ved vi mindst om. Notatet åbner til viden om hvordan det-der-virker kan implementeres

6 Recovery og rehabiliteringsperspektivet
I forhold til socialpsykiatri, kender vi mindst 15 socialfaglige metoder med dokumenteret effekt. Heraf er flere evidensbaserede. Alle 15 socialfaglige metoder praktiseres eller er under implementering flere steder i Danmark og i Skandinavien. Vi ved hvor i dansk socialpsykiatri disse 15 socialfaglige metoder praktiseres eller er under implementering. Fælles for de socialfaglige metoder er at disse sætter borgerstemmen i centrum, og tilpasser indsatsen til den unikke borger På den måde viser de socialfaglige metoder konkrete veje til hvordan socialpsykiatrien kan understøtte inklusion via recovery og rehabiliterings perspektivet.

7 Fokus på implementering og effekt
Gennem afprøvning af socialfaglige metoder vil vi i de kommende år blive klogere på: Virker disse socialfaglige metoder i en dansk kontektst? Hvordan virker de? Hvordan implementeres de socialfaglige metoder? Hvad koster det at implementere de socialfaglige metoder? Overstiger den økonomiske gevinst, udgifterne til at iværksætte metoden? Omkring implementering ved vi at: Aktiv ledelsesopbakning er afgørende Kompetencer og kompetenceudvikling er afgørende Organisatorisk back-up og understøttende systemer er afgørende

8 Feedback Informed Training (FIT) - to skemaer
FIT består af to skemaer, som sikrer borgerinddragelse, idet den professionelle og borgeren hver uge samtaler om effekt og samarbejde. Det ene skema er et effektmålingsskema, som spørger til borgerens oplevelse af den forgangne uge ud fra 4 parametre. Foruden en status er det med til at give et billede af om borgeren oplever forandringer i den retning det ønskes.

9 Metode m dokumenteret effekt Feedback Informed Training (FIT)
Det andet skema er et samarbejdsskema. Her scorer borgeren ud fra 4 parametre, men udelukkende i relation til det samarbejde der har været mellem de professionnelle og borgeren - i den forgangne uge. Scoringer fra begge skemaer indplaceres i en graf, som med tiden viser en kurve, der indikerer om der finder udvikling sted eller ej. Udfyldelsen tager under 10 minutter pr uge. Forskningen viser at dialogen der følger - sikrer det bedst mulige samarbejde. Med effekt i forhold til borgerens mål

10 Feedback Informed Training (FIT)
FIT-skemaerne er et metaredskab til effektmåling, uanset hvilken metodisk tilgang som arbejdes med, foruden øget gennemførelse og effektivitet, sikres relevant match mellem borger og den ydede indsats. FIT-skemaerne er godkendt til arbejdet med børn, unge og voksne. FIT kan benyttes til evaluering af den enkelte professionelles arbejde, af arbejdet i en gruppe eller af opholdet på et botilbud. Evaluering af effekten har vist at forøge gennemførelse af de opstillede mål og dermed effektivitet med op til 65%.


Download ppt "Socialstyrelsens nye vidensnotater"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google