Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø"— Præsentationens transcript:

1 Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø
13. august 2012

2 Folkeskolen.dk

3

4

5 UDGANGSPUNKT It som begreb er forældet og favner ikke udviklingen
Brug for et nyt udsigtspunkt og ny begrebsbrug Fokus på eksperimenter, innovation og kreativitet.   Kurser og praksisfjerne uddannelser ændrer intet Fokus på praksisnære udviklingsarbejder der rummer et uddannelsesperspektiv

6 UDVIKLINGSPERSPEKTIV

7 Den pædagogiske dagsorden udfordres
Lærer Elev Mediepædagogisk udfordring Skolens læringskultur Fagdidaktisk projekt Uformelle læringskompetencer Undervisning

8 De fem benspænd Hvordan understøttes pædagogisk praksis?
Hvordan udfordres den pædagogiske dagsorden? Hvordan udfordres fagforståelsen? Hvordan udvikles nye måder at lære på? Hvordan udvikles arbejdet med digitale ressourcer og læremidler?

9 Børns og unges mediebrug
Digitale og mobile medier er i fokus Medier, formater og aktiviteter blandes - konvergens Primær og sekundær mediebrug - kulissemediebrug Lukkede og åbne platforme og sociale sites Mediering og remediering (remix) Medialisering: Indirekte og direkte

10

11

12 Gendering ICT in everydaylife
ogforskningsprogrammer/didaktikoglaeringsrum/2136/genderingictineverydaylife/ ntationer%202009%20Lowres%20-%20til%20web/15_Gendering%20ICT%20in%20everyday%20life.pdf

13 Mediefortællinger - veluddannede familier
Dreng, 15 år: ”Jeg blev født i -97, og der var teknologien ikke så højt udviklet, som den er nu… Vi er født i en tid, hvor vi ikke havde så gode computere og heller ikke herhjemme..” Far: Vi har ikke længere forventninger til, at skolen og lærerne er på omgangshøjde med den teknologiske og mediemæssige udvikling. Mor: Vi kritiserer ikke længere skolen og lærerne, når teknologien ikke virker.

14 Lærerne og de nye vilkår

15 Læringsrum og ressourcer

16 Et udvidet didaktikbegreb
FRA: et snævert didaktikbegreb  (med en fokus på) mål og midler TIL : et udvidet didaktikbegreb  (med en fokus på) undervisning og læreprocesser

17 Understøttelse af praksis i indskolingen
Som afslutning på et forløb i faglig læsning i 2. kl.: Indsamle viden om dyr og producere en fagbog. Introduktion: Gæt et dyr. Fortæl om et dyr du kender godt. Fortæl om dyretsom om du fortæller til en blind, men sig ikke dyrets navn. Varighed 1 minut . Optagelse: Easi Speak. Ingen redigering og afspilning på computer. Indsamling: Danske Dyr, søger billeder i de rigtige formater på Google og gemme dem. Produktion: De udvalgte billeder lægges i rækkefølge, der skrives tekst på billederne, indtales lyd og vælges underlægningsmusik og vælges passende overgange mellem billederne. Photo Story. Om arbejdsformerne: ”Børnene skal arbejde to og to”. ”I indskolingen har vi altid i stort set alle fag arbejdet værkstedsorienteret”.

18 Udfordring af praksis i udskolingen
Pia Bajlum Esbensen (2012): Somebody I used to know - et multimodalt forløb i 8b.

19 Udfordring af praksis i udskolingen

20 Udfordring af praksis i udskolingen

21 Udfordring af praksis i udskolingen

22 Udfordring af praksis i udskolingen

23 Udfordring af praksis i udskolingen

24 UDVIKLINGSPROJEKTET SVENDBORG KOMMUNE 2011-2013
Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon,  videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på log på med fælleskoden: Username: xxxxx Password: xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

25 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer
Informationssøgning Wordle.net Sortfix Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

26 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle erfaringer
Fokus er rettet mod digitale værktøjer (understøttelse af praksis) Fokus skal flyttes til æstetik og formsprog (udfordring af praksis) Fokus skal flyttes til arbejdsformer Fokus skal flyttes til roller og positioner

27 Læringsrum og læringsformer
Roller og relationer Ressourcer og læremidler

28 Læringsrum og læringsformer
Det innovative læringsmiljø Roller og relationer Ressourcer og læremidler

29 Skolen og medierne – Svendborg Kommune – 2012
Ole Christensen og Lars Tjørnelund Nissen (2012): Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis

30 Læreren siger? I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne... Læreren siger? I skal lave en fremlæggelse... Eleven skal tænke: Online officepakke Eleven skal tænke: Mindmeister Læreren siger? I skal skrive eller regne... Læreren siger? I skal opsamle og lave logbog... Eleven skal tænke: Blog Eleven skal tænke: Prezi Læreren siger? I skal dokumentere eller evaluere... Læreren siger? I skal søge Info... Eleven skal tænke: You tube eller bambuser Eleven skal tænke: Google

31 Mediestok - pejlemærker i en mediebaseret undervisning
Målsætning Indsamle Bearbejde Formidling Evaluering Skoletubes mediesuite YouTube Prezi Wix Slidemaker Animoto Screenomatic Mindmeister Voice Thread Tiki toki - Tidslinje Google YouTube Bambuser Smartphone Tablet Dropbox Mindmeister Cloud office Moviecut Lydstudie Blog

32 Almen didaktik Fagdidaktik Mediedidaktik

33 MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK
Pædagogisk praksis / skolen i skyen MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK Teknik og udstyr Håndværk, æstetik og formsprog

34 Fremtidens vejledningsunivers
vejlederkultur i skolen nye organisations- og refleksionsformer på tværs af tid, sted og rum fra lærer til lærer kollegavejledning og sidemandsoplæring flydende lærlingeskaber

35 Skolens mediekultur Lærerens fagfaglighed Vejleder

36 Skolebiblioteket som kultur- og læringscenter
Praksisnære eksperimenter er i fokus Undervisningens medialisering er i fokus Udvikling af en almen medieforståelse i skolen En pædagogisk funktion: et fysisk og virtuelt rum Medarbejdere med forskellige faglige profiler organiseret i dynamiske teams

37 Skolebibliotekaren – som udfordrende generalist
Fra teknisk support/råd og vink til mediepædagogisk vejledning Fra fag og didaktik til kulturarbejde og mediepædagogik Fokus på: Pædagogiske eksperimenter og udfordringer

38 Fremtidige læringsscenarier
Nyt udsigtspunkt: en bred mediebaseret kulturforståelse Ny begrebsbrug: Fra it og digitalisering til digitale medier og medialisering Nye læringsscenarier: Nye læringsrum og læringsformer; på tværs af tid, sted og rum Fra digitale medier som rammer til digitale medier som vinduer Fra læremidler til ressourcer Fra roller til positioner Blandede læringsformer: fysiske og virtuelle, synkrone og asynkrone

39 Udfordringer (I) Hvordan skal skolen forholde sig til samfundets digitalisering og medialisering? Hvordan skal skolen møde og håndtere den uformelle mediebrug?

40 Udfordringer (II) Hvordan udvikles en mediepædagogisk platform og et nyt didaktisk design? Hvordan skal mediepædagogisk undervisning og vejledning organiseres (tid, sted og rum)?

41 Udfordringer (III) Hvordan skal læringscentret udvikles?
Hvordan skal læringscentret organiseres? Hvilke vejlederprofiler skal udvikles – i relation til børn og kollegaer?


Download ppt "Ny mediepædagogik og didaktisk praksis i et innovativt læringsmiljø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google