Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Funktionelle perspektiver på mediebrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Funktionelle perspektiver på mediebrug"— Præsentationens transcript:

1 Funktionelle perspektiver på mediebrug

2 Børn og unges mediebrug
Digitale og mobile medier er i fokus Medier, formater og aktiviteter blandes - konvergens Primær og sekundær mediebrug - kulissemediebrug Kommunikation, information og oplevelse Aktion, handling og produktion Lukkede og åbne platforme og sociale sites Mediering og remediering Medialisering: Indirekte og direkte

3 Mediering Mediering er rammesættende:
”Mediering betegner kommunikationen gennem et medie, hvorved både budskabet og relationen mellem afsender og modtager kan blive påvirket af mediets mellemkomst” (Hjarvard, 2008, s. 33) ”Mediering vedrører den konkrete kommunikationshandling gennem et medie i en specifik, social kontekst” (Hjarvard, 2008, s. 30)

4 Medialisering Medialisering rummer en kultur- og læringsdimension – vinduet: ”Medialisering griber ind i menneskelig interaktion og institutionaliserer medierne som et selvstændigt område præget af sin egen logik” (Hjarvard 2008, s. 33) ”Indirekte medialisering: ”en given aktivitet.. påvirkes i sin form eller indhold af medieskabte symboler eller mekanismer” (Hjarvard 2008, s. 31) ”Direkte medialisering: ”en aktivitet bringes på medieform, hvorefter den udføres gennem interaktion med et medie” (Hjarvard 2008, s. 30)

5 Konvergens og remediering
Konvergens: Når teknologier, økonomier, æstetikker og forbrugsmønstre flyder over i hinanden Mediekonvergens: at informations-, kommunikations- og medieteknologi smelter sammen Konvergens og remediering forudsætter i den grad hinanden, at de er at opfatte som ét og samme fænomen Remediering finder sted, når ét medie tilegner sig andre teknologiers form, æstetik og sociale betydning.

6 Konvergensens forskellige funktionsområder
Konvergensen - det fænomen at tidligere divergerende sociale sammenhænge, økonomiske sfærer og æstetiske konventioner flyder sammen i hidtil usete hybride former - manifesterer sig også på tværs af mere funktionelle begrebsgrænser. Der er tale om tjenestekonvergens, når samme indhold leveres via forskellige platforme (nyheder via avis, radio, tv og net-tjenester). Man opererer med netkonvergens, når samme net kan bære flere tjenestetyper (nyheder, underholdning, personlig kontaktformidling, information). Man snakker om terminalkonvergens, når brugerterminalerne er multifunktionelle (multimediebokse, hvis hovedfunktion er at afspille musik, video og tv-programmer, men samtidig udgør en forbindelse mellem internet, digitalt tv og bredbåndsnet). Og endelig så taler man om markedskonvergens, når virksomheder indgår partnerskab på tværs af tidligere skel. Fx Zentropa, som ud over at producere film også har etableret en web-tv-station samt indgået alliancer med forskellige internationale telekommunikationsselskaber. Eller fusioner (America On Lines fusion med Time/Warner)  [8]

7

8

9 Birgitte Tufte: Børn, medier og marked
Forbrugerkritisk diskurs og markedsdiskurs Børnesyn/menneskesyn Pædagogisk praksis og markedet Borger og forbruger Kulturel kapital og økonomisk kapital Regulering og selvregulering Dannelsesprojektet

10 Det mediepædagogiske projekt
Undervisningens medialisering: mediepædagogisk optik og didaktisk platform Multimodal læring og didaktisk design: Fokus på semiotiske ressourcer; tegnsystemer samt analoge og digitale medier Det mediepædagogisk håndværk Ressourcer og læremidler


Download ppt "Funktionelle perspektiver på mediebrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google