Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskningstræning for HU-læger i Anæstesiologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskningstræning for HU-læger i Anæstesiologi"— Præsentationens transcript:

1 Forskningstræning for HU-læger i Anæstesiologi
KICK-start Forskningstræning for HU-læger i Anæstesiologi

2 Dagens program Velkommen – præsentation - test
Opbygningen af forskningstræningsmodulet Grundmodul De specialespecifikke kurser Hvordan kommer jeg i gang/videre Præsentation af forskningsvejlederne Præsentation af nogle tidligere projekter Spørgsmål og evaluering

3 Forskningstræningen formål
Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og udvikle ny viden, kan anvende og formidle denne viden til kritisk vurdering af etableret praksis inden for eget speciale og tilgrænsende specialer.

4 Forskningstræning mål
formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis inden for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen gennemføre en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til at belyse den valgte problemstilling fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser

5 Forskningstræningen i hoveduddannelsen
teoretisk del – 10 dage praktisk del – 10 dage

6 Forskningstræningen teoretisk del
Fordeling af kurserne 1 år 2 år 3 år 4 år Kick-start Grundmodul Modul 1 Speciale specifikt kursus Modul 2 specifikke kurser Modul 3 projekt 10 dage Præsenta-tionsteknik Præsentation 1+3 dage 2 dage 10 + 2

7 Forskningstræningen anæstesiologi
specialespecifikke kurser styregruppe for forskningstræningen Professor Ann Møller Dr. Med. Kirsten Møller PHD Dan Isbye PHD-studerendeTejs Jansen PKL, MHPE. Karen Skjelsager (formand)

8 Styregruppens opgaver
godkende forskningsprojekter godkende vejledere ansvar for de specialespecifikke kurser deltagelse i godkendelse af projekter

9 Den uddannelsessøgendes opgaver
Finde idé/emne til forskningstræningen Finde en vejleder Diskutere idé med vejleder Formulere projektoplæg/godkendes af vejleder Indsende projektoplæg til styregruppen Opnå godkendelse af projekt Gennemføre projekt – indsende abstrakt Fremlægge projekt

10 Vejleder Hvordan finder jeg en vejleder?
Hvordan godkendes aftalen med min vejleder? Hvordan godkendes projektidé? Hvordan godkendes projektet?

11 Hvordan finder jeg en vejleder?
På hjemmesiden findes navnene på 23 forskningsvejledere Hvad hvis jeg finder en - ikke udvalgt vejleder? Vejlederen skal indsende sin profil og en kort ansøgning til styregruppen – der skal godkende vejlederen

12 Hvordan godkendes aftalen mellem mig og min vejleder
Der skal indsendes en underskreven aftale (bilag 1) til sekretær Birgit Munk Andersen Bilaget kan downloades fra er/Obligatoriske+kurser+for+læger/Forskningstr æning.htm

13 Aftale om vejledning i forskningstræningselementet
Der er indgået aftale mellem uddannelsessøgende _____________________________________ og vejleder_____________________________ om vejledning vedrørende vedlagte forskningstræningsprojekt. _____________________________ ________________________________ uddannelsessøgende underskrift vejleder underskrift Vejlederen deltager sammen med den uddannelsessøgende ved præsentationen

14 Hvordan godkendes min projektidé?
Projektidé diskuteres med vejleder – tidligt!! Kort beskrivelse af projektidé formål, metode, tidsplan – godkendes af vejleder indsendes til styregruppen for forskningstræningen i anæstesiologi i region øst – Karen Skjelsager - tidligt Styregruppen melder tilbage indenfor 14 dage.

15 Vejlederens opgaver godkende projektideen
sikre at projektet er realistisk rådgive i processen godkende projektet

16 Hvordan godkendes projektet
Skriftlig og mundtlig præsentation Godkendes primært af vejlederen Indsendes til og godkendes af styregruppen Abstrakt indsendes 14 dage før præsentationsdagen Fremlægges på den afsluttende dag for forskningstræningselementet (præsentationsdag)

17 De specialespecifikke kurser
afholdes 1 gang årligt Præsentationsteknik og præsentationsdag afholdes 2 gange årligt datoerne offentliggøres på er/Obligatoriske+kurser+for+læger/Forskningstr æning.htm HUSK selv at tilmelde dig og give din vejleder besked

18 Actioncard forskningstræning
Beslut/find tidligt projektide Find en vejleder Diskuter projektide – skriv protekol Diskuter med vejleder Indsend projektide til styregruppen Tilmed til specialespecifikke kurser – Modul 2+3 Gennemfør projekt Tilmelding til Præsentationsteknik og præsentationsdag Udarbejd abstrakt og indsend det Fremlæg projekt på præsentationsdag


Download ppt "Forskningstræning for HU-læger i Anæstesiologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google