Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny ansættelsesprocedure hvordan?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny ansættelsesprocedure hvordan?"— Præsentationens transcript:

1 Ny ansættelsesprocedure hvordan?
Karen Skjelsager

2 Anæstesiologisk Faglig Profil
7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg, sep. 2008

3 Ansøgerens kvalifikationer
Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Kommunikator Samarbejder Organisator Akademiker Professionel DASAIM Uddannelsesudvalg

4 Ansøgerens kvalifikationer..
Medicinsk ekspert Fra portefølje samt yderligere dokumenterede Kurser – faglige selvstudier læringsplaner/rapporter undervisning – i fagligt relevante emner andet – andre ansættelser Medicinsk ekspert skal måske have et særskilt slide, da det er den kompetence, som vil blive tillagt mest vægt DASAIM Uddannelsesudvalg

5 Ansøgerens kvalifikationer…
Sundhedsfremmer Deltagelse i organisationer/projekter Kommunikator Dokumenteret erfaring fra praktisk arbejde Svære samtaler Undervisningssammenhænge, præsentationer evt. konflikthåndtering evt. kurser Samarbejder Dokumenteret erfaring fra teamsamarbejde projektarbejde initiativer til forbedring af teamfunktion jeg synes at vi skal gøre opmærksom på at de skal overveje hvilke kurser de vil fremhæve, de forskellige steder i deres ansøgning, samt at ansættelsesudvalgene i forbindelse med ansættelserne vil diskutere, hvad de vægter og resultatet af dette vil medføre dels tilpasning/yderligere klargøring af den faglige profil. Under sundhedsfremme synes jeg vi skal nævne at aktiviteten i det tidligere system skulle have et omfang sv.t. 3 måneder, så det skal være en aktivitet at et vist omfang – enten over længere tid eller en samlet koncentreret indsats. DASAIM Uddannelsesudvalg

6 Ansøgerens kvalifikationer….
Organisator Råds/udvalgsarbejde, tillidsmandsarbejde, konfliktløsning Akademiker Videnskabeligt arbejde, kvalitetsforbedrende tiltag foredrag/præsentationer i videnskabelige selskaber Professionel Arbejde med/håndtering af utilsigtede hændelser og patientsikkerhed DASAIM Uddannelsesudvalg

7 LÆS OG BRUG VEJLEDNINGERNE
Ansøgningen LÆS OG BRUG VEJLEDNINGERNE Formelle krav Motiveret ansøgning - hvorfor dig - hvorfor anæstesi Struktureret, begrænset dokumentation Skabelon udarbejdes centralt fra. FAYL arrangerer kurser i samtaleteknik ved ansættelsessamtaler og opbygning af CV

8 Prioritering af uddannelsesforløb
Forløbsnummer Placering af hoveduddannelsesforløb Prioritet Region Øst Forløb 1 Hvidovre – Rigshospitalet - Holbæk Forløb 2 Herlev – Rigshospitalet - Slagelse Forløb 3 Næstved – Rigshospitalet - Gentofte Forløb 4 Hvidovre – Rigshospitalet - Hillerød Forløb 5 Hillerød – Rigshospitalet - Bispebjerg Forløb 6 Gentofte – Rigshospitalet – Roskilde Forløb 8 Glostrup – Rigshospitalet - Hvidovre Forløb 9 Køge – Rigshospitalet - Herlev Forløb 10 Bispebjerg – Rigshospitalet - Glostrup Forløb 11 Slagelse – Rigshospitalet - Herlev Forløb 12 Herlev – Rigshospitalet - Gentofte

9 Udvælgelse af ansøgere
Dokumentation indenfor alle syv metakompetencer Medicinsk ekspert Akademisk ekspert

10 Spørgsmål?

11 Ansættelsessamtalen

12 Regionale ansættelsesudvalg
Repræsentant udpeget af ledelsen fra hver uddannelsesgivende afdeling Repræsentant fra DASAIM’s Uddannelsesråd FYA repræsentant YL repræsentant Gennemgående DASAIM repræsentant(er) Sekretær fra videreuddannelsessekretariatet Her skal vi nævne også noget om at ansættelsesudvalgene er store – at det er en stor forsamling de står overfor Danske Regioner, juli 2008

13 Udvælgelse Ansættelsesudvalg udvælger ansøgere til samtale – 4. september – meddeles pr. mail 7. september Udvalget udpeger person til at give karrierevejledende afslag - til ansøgere, der ikke indkaldes til samtale - til de ansøgere, der efter samtalen ikke får hoveduddannelsesstilling

14 Formålet med interviewet
ansøgeren får mulighed for at uddybe og yderligere nuancere sin ansøgning samt få afklarede evt. spørgsmål at afdelingerne får et fælles beslutningsgrundlag

15 Samtalens gennemførelse
Kendt struktur Kendte emner 15-20 minutter Udvalgsformand/sekretær informerer ansøgere og anviser vejleder til karrierevejledning til ansøgere, der får afslag DASAIM Uddannelsesudvalg, apr. 2008

16 Samtalens struktur Interview mellem ansøger og interviewleder – ikke en ansøgeren har været ansat hos Ansøger uddyber sin ansøgning Vægt på ansøgers potentiale Forslag til konkrete spørgsmål er kendte Vejledning til udvalget og ansøgerne Udvalget anvender vurderingsskema DASAIM Uddannelsesudvalg, apr. 2008

17 Præsentation og uddybning
Forbered præsentationen af dig selv – skriv evt. stikord Overvej dine svar til spørgsmålene Overvej om der er noget i din ansøgning, som kan give anledning til uddybende spørgsmål - interessant, anderledes aktivitet, særlige kompetencer - evt. svagheder Strukturer dine svar – indgå i dialog

18 Interview vejledning Spørgsmål Bemærkninger/kommentarer
Vil du kort uddybe din ansøgning og kort fortælle os, hvorfor netop du skal ansættes i hoveduddannelse i Anæstesiologi Give ansøger mulighed for at åbne interviewet Medicinsk Ekspert + andre roller Spørgsmål Bemærkninger/kommentarer Hvad anser du som din vigtigste kvalifikation som læge? Give ansøgeren lejlighed til at vægte de 7 roller i forhold til hinanden Medicinsk Ekspert Spørgsmål Bemærkninger/kommentarer Hvilke kliniske situationer synes du er de vanskeligste at håndtere Få ansøger til at vurdere eget kompetenceniveau Akademiker Spørgsmål Bemærkninger/kommentarer Hvorledes opsøger du ny viden og videregiver denne? Få indtryk af ansøgerens evne til ”kontinuerlig faglig udvikling” Hvilken indflydelse kan forskning få på dit arbejde som anæstesiolog? Giver ansøgeren mulighed for at prioritere forskning i faget

19 Lille i forhold til ansøgningen
Samtalens betydning Lille i forhold til ansøgningen stort udvalg – mange opfattelser Svar på spørgsmålene – indgå i dialog Strukturerede, refleksive og ærlige svar har positiv værdi

20 Ansættelsesudvalgets beføjelser
Indstiller ansøgere til ansættelse Høring i afdelinger bortfaldet mulighed for begrundet indsigelse i forbindelse med udvælgelse/samtalerne Danske Regioner, juli 2008

21 Afslag og hvad så? Karrierevejledende afslag
Brug din uddannelsesansvarlige overlæge, vejleder Brug PKL’erne Helle Thy Østergaard (formand for ansættelsesudvalget) Karen Skjelsager (formand for DASAIM’s uddannelsesudvalg)

22 Evaluering af den nye procedure
Spørgeskema til ansættelsesudvalgenes medlemmer Tidsregistreringsskema til ansættelsesudvalgenes medlemmer Spørgeskema til alle der indkaldes til samtale Udfyld dem

23 Hold fast - held og lykke


Download ppt "Ny ansættelsesprocedure hvordan?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google