Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målrettet læring Introkursus i almen medicin

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målrettet læring Introkursus i almen medicin"— Præsentationens transcript:

1 Målrettet læring Introkursus i almen medicin
Region Sjælland, 14. sept. 2012 DYNAMU Christina Svanholm PUK Helle Demant

2 Mål for uddannelsen Målbeskrivelse Uddannelsesprogram
National, Sundhedsstyrelsen Mål, læringsstrategier, evalueringsstrategier Uddannelsesprogram Regional/afdelinger/praksis Konkrete aktiviteter mhp læring og evaluering Individuel uddannelsesplan Udarbejdes af uddannelsessøgende og vejleder/tutorlæge i fællesskab Individuelt udgangspunkt, målrettet uddannelse

3 Målrettet uddannelse Målbeskrivelsen – de 7 lægeroller (logbogen)
Læring Hvem er du? Hvad kan du allerede? Hvad vil/skal du kunne? Hvordan skal det foregå, hvor, hvornår… Evaluering Feedback for at blive bedre Hvordan skal det foregå, fra hvem, hvornår… Godkendelse af obligatoriske mål Hvordan skal det foregå, hvem, hvornår…

4 Hvem er du? Læringsstil – hvordan lærer du nemmest?
Aktivisten, lærer ved: Nye erfaringer At være ”på” At generere idéer At tage chancer Teoretikeren, lærer ved: Modeller/systemer At have tid til udforskning af sammenhænge Logiske, rationelle situationer Den reflekterende, lærer ved: At se på først At have rigelig tid At analysere situationen Afslappede situationer Pragmatikeren, lærer ved: Sammenhæng mellem teori og praksis Praktiske teknikker Mulighed for at omsætte til praksis Virkelige problemstillinger

5 Hvordan foregår læring
Konkret erfaring Afprøvning i nye eller andre situationer LÆRING Observation og kritisk refleksion Dybere forståelse, kobling af teori til praksis og generaliseringer Kolbs læringscyklus

6 Læring og læringsstil LÆRING Aktivist Reflekterende Pragmatiker
Konkret erfaring Afprøvning i nye eller andre situationer LÆRING Observation og kritisk refleksion Dybere forståelse, kobling af teori til praksis og generaliseringer Pragmatiker Teoretiker

7 Hvordan kan læring planlægges? BOGERD
Background Opportunity Goal Evaluation Rescue Deal

8 Hvordan få feedback? PQRS
Praise Question Reflect Summarize

9 Evalueringssamtaler Introduktionssamtale Midtvejssamtale
Uddannelsesplan (individuel) Midtvejssamtale Justering af uddannelsesplanen Slutevalueringssamtale (kvittering) Attest for tidsmæssig gennemført uddannelseselement Sst.dk

10 Logbogen Den elektroniske logbog/porteføjle

11 Hvordan evalueres? Få inspiration fra logbogen
Direkte observation Struktureret klinisk observation ud fra tjekliste ”Flue på væggen” 360° evaluering Journal audit Vurdering af opgaver f.eks. henvisninger, attester, kvalitetssikringsopgaver etc. Litteraturgennemgang/undervisning i praksis Diskussion/vejledersamtale Gennemgang af patientforløb – mundtligt, video Gennemgang af optegnelser i portefølje/læringsdagbog Samlet vurdering

12 Evaluering Formativ (styrke og stimulere den uddannelsessøgendes faglige udvikling i modsætning) Fremadrettet Kvalitativ Mål er læring/refleksion Summativ (afgøre, om en minimums kompentence er opnået svarende til bestået/ikke-bestået) Afsluttende Kvantitativ Mål er vurdering/godkendelse

13 Godkendelse af mål De enkelte læringsmål sættes til godkendelse i logbogen Tutor og uddannelseslæge gennemgår disse i fællesskab Tutor godkender læringsmål


Download ppt "Målrettet læring Introkursus i almen medicin"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google