Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Individuel uddannelsesplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Individuel uddannelsesplan"— Præsentationens transcript:

1 Individuel uddannelsesplan
Gunver Lillevang Praksisuddannelseskoordinator Postgraduat klinisk lektor i almen medicin Temadag Nord, Region Sjælland, 9. februar 2011

2 Målrettet uddannelse Mål – indenfor 7 lægeroller Læring Evaluering
Hvem er du? Hvad kan du allerede? Hvad vil/skal du kunne? Hvordan skal det foregå, hvor, hvornår… Evaluering Feedback for at blive bedre Hvordan skal det forgå, fra hvem, hvornår… Godkendelse af obligatoriske mål Hvordan skal det foregå, hvem, hvornår…

3 Hvem er du? – Læringsstil - Hvordan lærer du nemmest?
Aktivisten, lærer ved: Nye erfaringer At være ”på” At generere idéer At tage chancer Teoretikeren, lærer ved: Modeller/systemer At have tid til udforskning af sammenhænge Logiske, rationelle situationer Den reflekterende, lærer ved: At se på først At have rigelig tid At analysere situationen Afslappede situationer Pragmatikeren, lærer ved: Sammenhæng mellem teori og praksis Praktiske teknikker Mulighed for at omsætte til praksis Virkelige problemstillinger

4 Hvordan foregår læring
Konkret erfaring Afprøvning i nye eller andre situationer LÆRING Observation og kritisk refleksion Dybere forståelse, kobling af teori til praksis og generaliseringer Kolbs læringscyklus

5 Læring og læringsstil LÆRING Aktivist Reflekterende Teoretiker
Konkret erfaring Dybere forståelse, kobling af teori til praksis og generaliseringer Afprøvning i nye eller andre situationer Observation og kritisk refleksion LÆRING Aktivist Reflekterende Teoretiker Pragmatiker

6 Hvordan kan læring planlægges? - BOGERD
Background Opportunity Goal Evaluation Rescue Deal

7 Evaluering Formativ Summativ Fremadrettet Kvalitativ
Mål er læring/refleksion Summativ Afsluttende Kvantitativ Mål er vurdering/godkendelse

8 Hvordan få feedback? - PQRS
Praise Question Reflect Summarize

9 Hvordan evaluere om mål er nået? Metoder i almen praksis
Direkte observation Struktureret klinisk observation ud fra checkliste ”Flue på væggen” 360° evaluering Journal audit Vurdering af opgaver f.eks. henvisninger, attester, kvalitetssikringsopgaver etc. Litteraturgennemgang/undervisning i praksis Diskussion/vejledersamtale Gennemgang af patientforløb – mundtligt, video Gennemgang af optegnelser i portefølje/læringsdagbog Samlet vurdering

10 Mål for uddannelsen Målbeskrivelse Uddannelsesprogram
National, Sundhedsstyrelsen Mål, læringsstrategier, evalueringsstrategier Uddannelsesprogram Regional/afdelinger/praksis Konkrete aktiviteter mhp læring og evaluering Individuel uddannelsesplan Udarbejdes af uddannelsessøgende og vejleder/tutorlæge i fællesskab Individuelt udgangspunkt, målrettet uddannelse


Download ppt "Individuel uddannelsesplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google