Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kandidatuddannelsen i Sygepleje

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kandidatuddannelsen i Sygepleje"— Præsentationens transcript:

1 Kandidatuddannelsen i Sygepleje
Institut for Folkesundhed Sektion for Sygepleje

2 Fakta om uddannelsen Etableret i 1990
Optager på 40 studerende i Aarhus og 40 i København pr. år Ca. 12 lektioner pr uge pr. semester Fuldtidsstudium over 2 år, 2 årsværk (120 ECTS)

3 Formålet med Kandidatuddannelsen i Sygepleje
er at kvalificere den studerende til at varetage centrale kliniske, ledende, undervisende og videnskabelige funktioner inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhænge. 

4 VIDEN Har omfattende viden om sygeplejefaglige problemstillinger og kan analysere, diskutere og forholde sig kritisk til sygeplejefagets centrale begreber og teoridannelser Har omfattende viden om samfundsmæssige vilkår og etiske problemstillinger Kan på et videnskabeligt grundlag reflektere over sygeplejefaglige problemstillinger og på baggrund af international forskning på højeste niveau identificere og diskutere videnskabelige problemstillinger inden for selvvalgte områder inden for sygeplejens virksomhedsområde Har omfattende viden om videnskabsteoretiske positioner og om forskningstilgange anvendt inden for sygepleje Kan formidle sin viden både til fagfæller og ikke-fagfolk

5 Færdigheder Kan selvstændigt foretage systematisk informationssøgning og -vurdering Kan gennemføre undersøgelser af selvvalgte sygeplejefaglige problemstillinger Kan vurdere og argumentere for valg af teori og metode til undersøgelse af selvvalgte problemstillinger Kan kritisk vurdere og diskutere sygeplejerelevante videnskabelige undersøgelser Kan formidle sin viden både til fagfæller og ikke-fagfolk

6 kompetencer Kan forholde sig kritisk analytisk til komplekse teoretiske og praktiske sygeplejefaglige problemstillinger Kan styre sygeplejefaglige arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller Kan igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Kan initiere og lede kvalitetsudvikling i klinisk praksis og selvstændigt indgå i sygeplejefaglige såvel som tværfaglige udviklings- og forskningsprojekter

7 kompetencer Kan selvstændigt planlægge og varetage komplekse undervisnings- og uddannelsesopgaver Kan selvstændigt påtage sig formidlingsopgaver inden for sygeplejefaget, over for øvrige sundhedsprofessionelle og i forhold til organisatoriske og sundhedspolitiske planer og beslutninger Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

8 STUDIEORDNING 2012 Kursus 1 Kursus 2 Kursus 3 Kursus 4 Valgkursus 5
Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed 15 ECTS Eksamen Ugeopgave gradueret intern Forudsætning: Øvelse Kursus 2 Vidensformer og forskningsmetoder 2 uger Gruppeopgave med individuel eksamen Gradueret intern Kursus 3 Relationer og interaktioner Undervisningsdeltagelse (øvelse) Kursus 4 Sygepleje og samfund 3 uger Individuel hjemmeopgave m vejledning Valgkursus 5 10 ECTS Undervisningsdeltagelse Valgkursus 6 Valgkursus 7 5 uger Individuel Hjemmeopgave Gradueret ekstern Kursus 8 Speciale Eksamen, individuel, fri hjemmeopgave, mundtligt forsvar gradueret ekstern

9 Eksempel på valgkurser
Århus Emdrup Spørgeskema som redskab og metode til udvikling og udforskning af sygepleje (Sussie Laustsen) Spørgeskema som redskab og metode til udvikling og udforskning af sygepleje (Marianne Vamosi) Kvalitative metoder som tilgang til udforskning af sygepleje (Kirsten Beedholm) Kvalitative metoder som tilgang til udforskning af sygepleje (Bente Martinsen) Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise (Lisbeth Uhrenfeldt og Sanne Angel) Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise (Sanne Angel og Lisbeth Uhrenfeldt – evt. i samarbejde med underviser i København) Patientinvolvering (Kirsten Lomborg) Forslag: Sundhedsfremmende sygepleje – teori og metode (Hanne Kronborg) Metodekursus i udarbejdelse og vurdering af kliniske retningslinjer (Annette de Thurah) Forslag: Eksistentielle fænomener og problemstillinger i forbindelse med alvorlig livstruende sygdom (Regner Birkelund)


Download ppt "Kandidatuddannelsen i Sygepleje"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google