Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- MED BUD PÅ NYE ARBEJDSFORMER INDENFOR ÆSTETIK, MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSPÆDAGOGIK I DET SENMODERNE - ANNE AGGER, VIBEKE NØRGAARD RØNSBO OG RASMUS FINK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- MED BUD PÅ NYE ARBEJDSFORMER INDENFOR ÆSTETIK, MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSPÆDAGOGIK I DET SENMODERNE - ANNE AGGER, VIBEKE NØRGAARD RØNSBO OG RASMUS FINK."— Præsentationens transcript:

1 - MED BUD PÅ NYE ARBEJDSFORMER INDENFOR ÆSTETIK, MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSPÆDAGOGIK I DET SENMODERNE - ANNE AGGER, VIBEKE NØRGAARD RØNSBO OG RASMUS FINK LORENTZEN Kompetenceudvikling og nye kulturformer

2 Disposition  Problemformulering  Design  En smule teori  Udvalgte resultater

3 Problemformulering:  Hvordan udvikle didaktiske mål, tiltag og evalueringsformer, som kan skabe grundlag for en ændret praksis i arbejdet med de nyeste kommunikations- og præsentationsformer?

4 Seminarieniveau Skoleniveau De studerende (afprøvende)

5 Tiltag i seminarie-didaktikken Generelt afspejlet i løbende kommunikation gennem forløbets hjemmeside www.kultur-tekst-didaktik.dk

6

7

8 Kommunikationsforståelse  Der er tale om en værkgenre/udformning, der med nye kommunikationsformer sætter meningsudveksling og social handling i centrum for det æstetiske, og som derved kan rumme et kulturskabende potentiale for den pædagogiske praksis, for hvilken det situationelle, det meddigtende og det refleksive er vigtige værdier.

9 Delresultater: 2. ordens niveau! (Dan Langridge) De studerendes egne kompetencer:  Visse produktive kompetencer tages i anvendelse ved Færre produktive æstetiske kompetencer.  Analytiske kompetencer på baggrund af aktualiseret viden øget – optagelse og anvendelse af faglige begreber og synsvinkler  Didaktiske metodiske kompetencer øget – ”fra ingen til nogen”  Visse kompetencer til at belyse egne erfaringer gennem teoretisk viden ...

10 At producere antropologisk nysgerrighed  Stemthed for det æstetiske og åbenhed over for multimodale tekster og kommunikation  Åbenhed over for elevernes multimodale kommunikations- og æstetikopfattelse og anvendelse. Samtidig med at: - Børnene skal forstå meningen med aktiviteterne - Tiltagene skal være fagligt relevante

11 Praktikplanens overordnede målsætning:  ”…elevernes dannelse til medborgere i et demokratisk samfund”  ”- At give eleverne nogenlunde samme forudsætninger for at bruge it i skolesammenhæng og hermed være med til at danne grundlag for deltagelse i et moderne samfund”.  ”… nok mundtlighed, men også it er vejen til magt”.  ”Evnen til at gennemskue medierne…” I sit udgangspunkt ikke æstetisk-kommunikativt involverende

12 1. b = de it-indfødtes stemthed  I 1. b. blev tekster til som udslag af viljen til at bidrage med sit eget selekterede stof på nettets præmisser.  Eleverne vender tilbage til teksterne for at færdiggøre eller videreudvikle en forståelse af dem i en kritisk revision af deres egen første forståelse.

13 De studerendes faglige indsigt styrket gennem praktikerfaringer  ”Troværdighed opbygges i redigeringen! kombinationen af elevernes egne valg og de studerendes redigering ”  man må ”konstruere et sammenhængende billede af sig selv på sin hjemmeside”  Eleverne må opnå en forståelse af, at de selv kan gå ind og redigere og interagere på deres egne sites

14 Arbejdsformer i seminariedelen:  Bygge og udvikle sin egen hjemmeside  Analyse af andres hjemmesider  Indhente viden ved at læse  Diskutere med holdet  Reflektere over egen arbejdsproces  Holdninger og engagement er en vigtig motor i vejen mod nye erkendelser!

15 På vej mod en kompetenceudvikling:  De studerende producerer, afprøver og leger med multimodale tekster  Opnår erfaringer med æstetiske og kommunikative funktioner i multimodale tekster


Download ppt "- MED BUD PÅ NYE ARBEJDSFORMER INDENFOR ÆSTETIK, MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSPÆDAGOGIK I DET SENMODERNE - ANNE AGGER, VIBEKE NØRGAARD RØNSBO OG RASMUS FINK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google