Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Aktuelt om lovgivning og miljø Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Aktuelt om lovgivning og miljø Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Aktuelt om lovgivning og miljø Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Emner Pesticidhandlingsplan II Pesticidplan 2004-2009 Grundvandsbeskyttelse EU-lovgivning Spørgsmål og diskussion

3 Behandlingshyppighed (BH)

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Behandlingshyppighed falder 20 procent fra 1995-96 til 2002 12 procent fra 1999 til 2002 Årsager: Rådgivning Arealanvendelse Prisrelationer

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Rådgivning nytter Fokus på reduceret forbrug Måltal Handlingsplaner Erfagrupper

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Afgrødefordeling 1995-2003 Sukkerroer 0 200 400 600 800 1000 1200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003 1.000 ha Vintersæd Vårsæd Majs Foderroer Afgrødefordeling kan forklare 4 procent af fald i BI fra 1995-96 til 2001

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Prisrelationer Kemi + 12 pct. Afgrøder - 20 pct. 0 50 100 150 200 250 300 350 199619971998199920002001 kr pr. hkg / kr pr. BI Hvedepris (FØI) Pris pr. BI-enhed, gns. Pris pr. BI-enhed, planteavl Pris pr. BI-enhed, sukkerroer Pris pr. BI-enhed, kartofler Påvirkning af forbrug er ikke beregnet

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Pesticidplan 2004-2009 Mål er behandlingshyppighed 1,7 Fra 2007 1,6 hvis teknologiske fremskridt tillader det Rådgivning og information som virkemiddel Regler for fylde- og vaskepladser i løbet af 2004 25.000 ha med sprøjtefri randzoner Rådgivning til frugt- og grønsagsavlere Private og offentlige arealer med i planen

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Omkostning ved reduceret pesticidforbrug 0 50 100 150 200 1,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,02,1 0 50 100 150 200 1,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,02,1 Pesticidforbrug (BI) Omkostninger, kr. pr. ha Kilde: http://mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-764-6/pdf/87-7972-765-4.pdf

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Oxitril/DFF, Boxer og Hussar mod rajgræs, 8 forsøg 2003 -4 -2 0 2 4 6 8 0,0 0,5 1,01,5 BI Hkg kerne pr. ha Merudb. Nettomerudb.

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Ukrudt i vårbyg – middelblandinger 20 forsøg 2001-2003 0 1 2 3 4 5 6 0,00,20,40,60,81,0 BI Hkg kerne pr. ha Merudb. Nettomerudb.

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Septoria i vinterhvede – strategier 6 forsøg 2003 0 2 4 6 8 10 12 00,20,40,60,8 BI Hkg kerne pr. ha Merudb. Nettomerudb.

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Måltal for behandlingsindeks (BI)

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Måltal for behandlingsindeks (BI)

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Tyske måltal Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 54.2002 side 297-303

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Rådgivning som virkemiddel Handlingsplaner på bedriftsniveau 1500 pr. år for “nye” bedrifter Opsøgende markbesøg 200 pr. år Produktudvikling af sprøjteplan Information om overholdelse af godkendelsesvilkår

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Barrierer Motivation Strukturudvikling Fødevareøkonomisk Institut: 1,7 kan risikere at være suboptimalt set i et helhedsperspektiv

18 BI og bedriftsstørrelse 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 n=828n=813n=811n=797n=794n=796n=787n=786n=785n=786 Ha <1818-2828-3838-4848-5858-6969-8282-101 101- 138 >138 Behandlingsindeks (BI) BIMåltal

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1 gram pesticid = grænseværdi i 10.000 kubikmeter drikkevand

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Fyldning af marksprøjte 020406080100 Tæt bund i kemikalierum Risiko for afløb Andel med opsamling Beton Græs Mark Grus Procent bedrifter Efter "miljøtjek"Før "miljøtjek"

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Vask af marksprøjte 020406080100 Vask i mark Risiko for afløb Andel med opsamling Beton Græs Mark Grus Procent bedrifter Efter "miljøtjek"Før "miljøtjek"

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Rådgivning 300 bedriftstjek pr. år (forslag) 500 rådgivnings- samtaler pr. år (forslag) www.landscentret.dk

23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Regler for håndtering af pesticider Fyldning- og rengøring i marken eller bevokset areal Støbt vaskeplads med opsamling i gyllebeholder Støbt vaskeplads med opsamling (spredning eller rensning af spildevand)

24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sprøjtefrie randzoner Langs målsatte søer og vandløb Flyt brak Tilskud til rådgivning

25 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Målsatte vandløb og søer findes på amternes kort

26 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Indsatsplaner Få indsatsplaner er vedtaget Mange er under udarbejdelse Frivillige aftaler om pesticidfridyrkning benyttes sjældent Indsats mod punktkilder – konsulenter gennemfører “miljøtjek”

27 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 300 meter udvalget Nedsat forår 2003 Rapport færdig omkring årsskiftet 2003/04 Ingen anbefaling af generel udvidelse af eksisterende 10 m beskyttelseszone Anbefaler bemyndigelse til udvidet zone, når konkrete forhold taler herfor Afventer i øvrigt KUPA (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer)

28 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-revurdering Nu sker der noget! Nye stoffer på Annex 1 Se liste i bilaget Gamle stoffer på Annex 1 Se liste i bilaget – fx paraquat, maleinhydrazid Ikke-tilmeldte stoffer forbydes Gallant i vinterraps og bederoer fra 1/1-04 Barnon Plus (status stadig uafklaret)

29 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Præparatdirektivet Alle midler skal have nye etiketter senest 30. juli 2004 (undt. rester hos avlerne) Stadig samme indhold i dunken Flere og flere midler får symbolet N som betyder ‘Miljøfarlig’ Sundhedsmæssig klassifikation ændret, kan ‘gå begge veje’

30 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-harmonisering af MRL’er MRL = Maximum Residue Level (maksimalgrænseværdi) Kan ikke fastsættes nationalt fra 1/7-04 Fælles MRL-værdier i EU efter denne dato For afgrøde-middel kombinationer uden MRL fastsættes denne til LOD ~ 10 μg/kg LOD = Limit Of Detection (detektionsgrænsen) MRL på LOD betyder i praksis forbud

31 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-harmonisering af MRL’er Dimethoat-produkter Perfekthion 500 S Danadim Dimethoat Må ikke længere anvendes i bl.a. ærter, majs, byg og havre Dvs. umuligt at bekæmpe stankelben i byg Imazalil-produkter Fungazil 100 SL ikke tilladt ved lagring af kartofler efter 31/12-03 Nye MRL-data vil kunne fjerne forbud – men det koster!

32 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Diskussion – spørgsmål og meninger Pesticidplan Randzoner Vaskepladser Måltal Indsatsplaner Punktkilder EU-lovgivning 1,7 Præparatdirektiv


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Aktuelt om lovgivning og miljø Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google