Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsatsplanerne for pesticider i drikkevand og deres betydning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsatsplanerne for pesticider i drikkevand og deres betydning"— Præsentationens transcript:

1 Indsatsplanerne for pesticider i drikkevand og deres betydning
3. april 2017 Indsatsplanerne for pesticider i drikkevand og deres betydning Landskonsulent Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug

2 Målsætning Sikre rent drikkevand uden videregående vandbehandling
3. april 2017 Målsætning Sikre rent drikkevand uden videregående vandbehandling

3 Begreber OSD BNBO 25 m Områder med særlige drikkevandsinteresser
BoringsNære BeskyttelsesOmråder 25 m 25 meters beskyttelseszone

4 Sådan er forløbet for en indsatsplan
3. april 2017 Sådan er forløbet for en indsatsplan Staten Kortlægger OSD-områder Ansvarlig for vejledning Har rejsehold Kommunen Kortlægger indsatsområder Udpeger BNBO Udarbejder indsatsplaner (frist 2017) Offentlig høring Kommunalbestyrelsen vedtager planer Vand-forsyning Opkræver betaling hos vandforbrugerne Står for gennemførelse

5 OSD Indsatsplan Beder Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
3. april 2017 OSD Områder med Særlige Drikkevandsinteresser Stort set hele landbrugsarealet i kommunen Indsatsplan Beder

6 BNBO – BoringsNære BeskyttelsesOmråder
3. april 2017 BNBO – BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO BoringsNære BeskyttelsesOmråder Sårbare områder

7 Mulige Boringsnære Beskyttelsesområder
3. april 2017 Mulige Boringsnære Beskyttelsesområder

8 Indsatser i forhold til pesticider
3. april 2017 Indsatser i forhold til pesticider Skovrejsning Vejledning/støtte til vaskepladser Fysisk sikring af boringer etc. Pesticidfri dyrkning

9 Hjemmel til indgreb i miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven
3. april 2017 Hjemmel til indgreb i miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven Det er ikke tilstrækkeligt, at forureningen truer grundvandet generelt Det er kommunalbestyrelsen, der har bevisbyrden for: at der sker en forurening eller er fare for det at indgrebet er begrundet i denne fare og at indgrebet ikke er mere vidtgående end nødvendigt

10 Hvad er et pesticidfølsomt område?
3. april 2017 Hvad er et pesticidfølsomt område? …..der har ikke været et forvaltningsgrundlag……. …..risiko for en uensartet forvaltning…….

11 Følsomme sandjorde Følsomhed Areal, 1.000 ha % Særlig følsomme områder
3. april 2017 Følsomme sandjorde Følsomhed Areal, 1.000 ha % Særlig følsomme områder 20 2 Potentielt følsomme områder 43 4 Mindre følsomme områder 79 7 Ikke særligt følsomme områder 956 87

12 Godkendelsesordning Nedbrydningshastighed (DT50)
3. april 2017 Godkendelsesordning Nedbrydningshastighed (DT50) DK: 80 percentil (skrappere end middelværdi) Nabolande: Middelværdi Binding til jord (KOC) DK: 20 percentil (skrappere end middelværdi) Antal år udvaskning må være > 0,1µg/l DK: 1 år Nabolande: 4 år Projekt om grundvandsbeskyttelse i andre lande mht. pesticider. Miljøministeriet 2013

13 Pesticidvarslingssystemet VAP
3. april 2017 Pesticidvarslingssystemet VAP 50 pesticider er testet Forbud mod Titus, Sencor, Ridomil, Terbuthylazin og Fox Vist at bentazon klarer kravene

14 Pesticidindhold i vandløb i Skåne
3. april 2017 Sikker håndtering – vaskepladsbekendtgørelse og uddannelse Pesticidindhold i vandløb i Skåne µ/l Middelkoncentration Kilde: Graaf, Adielsson og Kreuger, Resultater fra svensk miljøovervågning.

15 Grundvandsovervågning 2013
3. april 2017 Grundvandsovervågning 2013 ≥ 0,1 µ/l 0,01 - 0,1 µ/l Ingen fund Grundvandsovervågning 2013, GEUS

16 3. april 2017

17 Er indsatsplanerne for vidtgående?
3. april 2017 Er indsatsplanerne for vidtgående? Natur- og landbrugskommissionen: Miljøministeriet bør udarbejde en konkret plan for identificering af pesticidfølsomme områder som grundlag for kommunernes arbejde med indsatsplaner for pesticider. Rapport om grundlag for udpegning af pesticidfølsomme områder Afklaring af spørgsmålet ved klagenævn/domstolene


Download ppt "Indsatsplanerne for pesticider i drikkevand og deres betydning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google