Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved Planteavlskonsulent Henriette Hossy

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved Planteavlskonsulent Henriette Hossy"— Præsentationens transcript:

1 Ved Planteavlskonsulent Henriette Hossy
I praksis kan håndtering af pesticider forbedres på de fleste ejendomme Ved Planteavlskonsulent Henriette Hossy

2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Vandforsyningsloven ændret i ’98 En særlig indsats for at beskytte grundvandet ikke kun for udnyttelsen af vandet som tidligere Sikre grundvandkvaliteten ud fra en kortlægning af forureningskilder og grundvandsressourcens sårbarhed Foreslår foranstaltninger, der skal forebygge grundvandsforurening

3 Almsgård kildeplads Tilhører København Energi
Der indvindes m3 grundvand årligt Kildepladsen har fungeret som afværgeanlæg siden 95/96 Fund af pesticider: BAM og Hexazinon

4 Fund af herbicider BAM Hexazinon
nedbrydningsprodukt fra herbiciderne: Caseron og Prefix (Forbudt i 1997) Hexazinon aktivstof fra Velpar (til skovdrift). Sandsynligvis også brugt til befæstede arealer (Forbudt i 1999)

5 Watertech A/S

6 Watertech A/S.2003.

7 Hvorfor miljøtjek? Opfølgning på amtets indsatsplan
Undersøge landmændenes håndtering af sprøjteudstyr og bekæmpelsesmidler Vaske- og fyldepladser anses for at forurene med pesticider i en anden grad end sprøjtede marker Kan bidrage til at forurene drikkevandsforsyninger lokalt Størrelsen af dette bidrag er usikkert

8 Hvordan foregår et miljøtjek?
En samtale med den enkelte landmand på ejendommen Vaske-fyldeplads beses (målrettet rådgivning) Kemikalierum beses Tjekliste med spørgsmål Sprøjteplan gennemgås

9 Følgende kunne forbedres
Vask og fyldning på bevokset areal IKKE ukrudtsbehandle på vaske-fyldepladsen Eftermontering af rentvandstank på sprøjten Fortynde restsprøjtevæsken flere gange

10 Fortynde restsprøjtevæsken i flere omgange
Der fyldes op med vand til … Samlet fortynding Nødvendig rentvands-kapacitet Restmængde kan forurene m3 vand Ingen fortynding 0x m3 100 l af én gang 10x 90 l m3 100 l af to gange 100x 180 l 4.800 m3 60 l af én gang 6x 50 l m3 60 l af to gange 36x 100 l m3 60 l af tre gange 216x 150 l 2.200 m3

11 Følgende kunne forbedres
Betonplads med opsamling – bruges som vaske-fyldeplads Placering af vaske-fylde plads i forhold til brønd/boring eller vandløb Placering af uvasket sprøjte Kontraventil på vandforsyningen Kun bruge godkendte midler til gårdspladsen

12 Godkendte midler til gårdspladser
Basta (glufosinat) Roundup Bio (glyphosat)* Touchdown Premium (glyphosat)* Zeppelin (DFF og glyphosat) Ukrudtstop / Top Gun (natur-identiske aktivstoffer (fedtsyrer)) * Kun ”klar-til-brug"-produkter

13 Beregning af BI Samlet set på 87% af måltallet

14 Vandforsyningen/ Københavns E’s anbefalinger
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse på gårdspladser Beregning af BI ! 

15 Konklusion Alle landmændene var bevidste omkring beliggenheden ovenpå grundvandet Væsentligt at orientere landmanden om hvordan han med små midler kan undgå en punktkildeforurening Vejledning og information kan løse langt de fleste problemer – det drejer sig om at bryde vanens magt


Download ppt "Ved Planteavlskonsulent Henriette Hossy"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google