Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU-reform - Konsekvenser for dit landbrug Landskonsulent Erik Maegaard Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU-reform - Konsekvenser for dit landbrug Landskonsulent Erik Maegaard Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 EU-reform - Konsekvenser for dit landbrug Landskonsulent Erik Maegaard Planteproduktion

2 EU-tilskud i form af enkeltbetaling har stor betydning for økonomien på den enkelte bedrift. Der er stor forskel på tilskuddet for de enkelte bedrifter. Fokus på betalingsrettigheder. Enkeltbetalingens betydning?

3 Udjævning mellem lande Udjævning mellem BR Beløb til BR Reduktion i betalingsrettighedernes (BR) pålydende værdi fra 1.1.2015 Reduceres løbende i budgetperioden EU-reform fra 1.1.2015 - 31.12.2020

4 Udjævning Grønning Konventionel produktion Krav om afgrødevariation MiljøFokusArealer (MFA) Opretholdelse af areal med permanent græs Økologisk produktion Ingen krav EU-reform fra 1.1.2015

5 Bedriftstype -Heltidsbedrifter ArealEU-tilskud pr. bedrift EU-tilskud pr. ha Svinebedrifter167367.0002.198 Kvægbedrifter145481.0003.317 Planteavlsbedrifter188471.0002.505 Alle heltidsbedrifter144393.0002.729 Enkeltbetaling i 2012 - bedriftstyper

6 367 481 471 393 -400 -200 - 200 400 600 800 1.000 SvinKvægPlanteAlle 1.000 kr. pr. bedrift Driftsresultater og BR pr. bedrift - 2012 Driftsresultat før BRBRDriftsresultat

7 Visionen er samme pålydende Påvirker BR med store værdier Malkekvæg Stivelseskartofler Udjævning vil ske ”langsomt” og ikke fuldt ud i budgetperioden EU-reform - udjævning

8 Der skal være flere afgrøder på den enkelte bedrift Afhænger af bedriftsstørrelse Grønning

9 Størrelse (ha)Betingelser Under 10 haIngen betingelse om afgrødevariation Variation af afgrøder

10 Størrelse (ha)Betingelser Under 10 haIngen betingelse om afgrødevariation 10-30 haMindst 2 forskellige afgrøder Ingen afgrøde mere end 75 % af arealet Variation af afgrøder

11 Størrelse (ha)Betingelser Under 10 haIngen betingelse om afgrødevariation. 10-30 haMindst 2 forskellige afgrøder. Ingen afgrøde mere end 75 % af arealet. Over 30 haMindst 3 forskellige afgrøder. Ingen afgrøde mere end 75 % af det samlede areal. De 2 afgrøder med størst areal må maksimalt være på 95 % af det samlede areal. Variation af afgrøder

12 Størrelse (ha)Betingelser Under 10 haIngen betingelse om afgrødevariation. 10-30 haMindst 2 forskellige afgrøder. Ingen afgrøde mere end 75 % af arealet. Over 30 haMindst 3 forskellige afgrøder. Ingen afgrøde mere end 75 % af det samlede areal. De 2 afgrøder med størst areal må maksimalt være på 95 % af det samlede areal. Bedrifter, der skifter mindst 50 % af arealet hvert år - fritages. Variation af afgrøder

13 7057 1584 2711 Bedrifter 10 - 30 ha Opfylder kravKun en afgrødeMere end 75 % af en afgrøde

14 15.540 570 395 885 284 Bedrifter over 30 ha Opfylder kravKun 1 afgrøde Kun 2 afgrøder2 afgrøder i alt over 95 % Mere end 75 % af en afgrøde

15 2.134 SKAL foretage ændringer, hvis de skal opnå tilskud Lad indgå i markplanen allerede for 2014 Er helsæd med efterafgrøde en græsafgrøde? Afgrødevariation – over 30 ha

16 Der skal være 5 % af arealet som såkaldte miljøfokusarealer Noget skal tilpasses på bedriften Noget kan ske på regionsplan Efterafgrøder kan måske tælle med? Randzoner tæller med Omkostninger optegne/omtegne kort Ekstra ansøgningsbøvl Miljø-fokusarealer

17 NuEfter tilpasning sædskifte Areal Vinterhvede170150 Vårbyg30 Vinterbyg-20 Vinterraps-- Økonomi Resultat i alt, 1.000 kr.1.0401.020 Resultat kr. pr. ha5.2005.100 Omkostning tilpasning, kr. pr. ha100 Svinebedrift – tilpasse sædskifte

18 NuEfter tilpasning sædskifte Areal Vinterhvede170150 Vårbyg30 Vinterbyg-- Vinterraps-20 Økonomi Resultat i alt, 1.000 kr.1.0401.011 Resultat kr. pr. ha5.2005.055 Omkostning tilpasning, kr. pr. ha145 Svinebedrift – tilpasse sædskifte

19 NuEfter tilpasning sædskifte Areal Vinterhvede170140 Vårbyg30 Vinterbyg-20 Vinterraps-- Økonomi Resultat i alt, 1.000 kr.1.040965 Resultat kr. pr. ha5.2004.825 Omkostning tilpasning, kr. pr. ha375 Der forudsættes 5 % af arealet som brak/udyrket Svinebedrift – miljøfokus og sædskifte

20 NuEfter tilpasning sædskifte Areal Vinterhvede170150 Vårbyg30 Vinterbyg-20 Vinterraps-- Økonomi Resultat i alt, 1.000 kr.802783 Resultat kr. pr. ha4.0103.915 Omkostning tilpasning, kr. pr. ha95 Planteavl – tilpasse sædskifte

21 NuEfter tilpasning sædskifte Areal Ha vinterhvede170140 Ha vårbyg30 Ha vinterbyg-20 Ha vinterraps-- Økonomi Resultat i alt, 1.000 kr.802740 Resultat kr. pr. ha4.0103.700 Omkostning tilpasning, kr. pr. ha310 Der forudsættes 5 % af arealet som brak/udyrket Planteavl – miljøfokus og sædskifte

22 Sædskifte: 100 – 150 kr. pr. ha Miljøfokusareal 350 – 400 kr. pr. ha inkl. sædskifte 250 – 350 kr. pr. ha miljøfokus areal Grønning - svinebedrift

23 Sædskifte: 0 – 100 kr. pr. ha Miljøfokusareal 250 – 350 kr. pr. ha inkl. sædskifte 100 – 250 kr. pr. ha miljøfokus areal Grønning - planteavlsbedrift

24 Krav om sædskiftevariation Berører primært de mindre bedrifter Begrænset betydning for større bedrifter For intensive svinebedrifter – tab hvis brak For kvægbedrifter kan det betyde 5 % med anden afgrøde – f.eks. vårbyg, der kan kræve mere forpagtet areal eller reduktion af grovfoderproduktion. EU – tilskud - konklusion

25 Krav om miljøfokusarealer Op til 300 kr. pr. ha Muligheder for indregning af levende hegn, randzoner, remisser mv. vil reducere dette ”tab” EU - tilskud - konklusion

26 ”Tab” som følge af reduceret beløb og udjævning Indregn i kommende budgetter ”Tab” som følge af grønning Optimer sædskifte endnu mere Miljøfokus? Virkning fra 2015 Forbered sædskifte allerede i forår 2014 EU - tilskud - konklusion

27 Tak for opmærksomheden


Download ppt "EU-reform - Konsekvenser for dit landbrug Landskonsulent Erik Maegaard Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google