Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvælstofudnyttelse og –tab i vintersæds-baserede sædskifter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvælstofudnyttelse og –tab i vintersæds-baserede sædskifter"— Præsentationens transcript:

1 Kvælstofudnyttelse og –tab i vintersæds-baserede sædskifter
Specialkonsulent Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion

2 Projekt om kvælstofudnyttelse i vintersædsbaserede sædskifter
Svinebedrift ved Kjellerup JB 5 + JB 3, høj nedbør Svinebedrift ved Odder JB 6 og middel nedbør Planteavlsbedrift ved Lundby, Sydsjælland JB 7 og lav nedbør

3 Disposition Kvælstofbalancer og kvælstoftab på bedriftsniveau
Hvor i sædskiftet er kvælstofudvaskningen størst? Udbytter og afgrødeøkonomi

4 Kvælstofbalance og kvælstoftab i 5 år
Kjellerup kg N pr. ha Gns. andre bedrifter Kvælstof- udvasking (N-les III) 67% af N-tab 56 Kvælstof- overskud (markbalance) Denitrifikation (Simden) 13 Ammoniak- fordampning 15

5 Afstrømning ud af rodzonen
mm vand Kjellerup Gns. 5 år 522 mm

6 Kvælstofudvaskning kg N pr. ha Kjellerup Gns. 5 år 56 kg N

7 Kvælstofbalance og kvælstoftab i 5 år
kg N pr. ha Odder Gns. andre bedrifter Kvælstof- udvasking (N-les III) 54% af N-tab 38 Kvælstof- overskud (markbalance) Denitrifikation (Simden) 20 Ammoniak- fordampning 13

8 Kvælstofbalance og kvælstoftab i 5 år
kg N pr. ha Lundby Gns. andre bedrifter Kvælstof- udvasking (N-les III) 58% af N-tab 39 Kvælstof- overskud (markbalance) Denitrifikation (Simden) 16 Ammoniak- fordampning 9

9 Afstrømning ud af rodzonen
mm vand Lundby Afstrømningen er kun det halve af afstrømningen ved Kjellerup Gns. 5 år 255 mm

10 Hvor i sædskiftet sker udvaskningen?
kg N pr. ha Vinterraps - Hvede Korn - Hvede Korn - Vårsæd Gns. 81 kg N - 54 kg N Gns. 27 kg N Kjellerup Korn - Vinterraps Korn – Efterafg.

11 Effekt af nedsatte N-normer
kg N pr. ha Gns. 87 kg N Gns. 81 kg N - 54 kg N Gns. 29 kg N Gns. 27 kg N Kjellerup

12 Hvor i sædskiftet sker udvaskningen?
kg N pr. ha Korn - Hvede Korn - Vårsæd Vinterraps - Hvede Gns. 56 kg N - 34 kg N Gns. 22 kg N Odder Korn - Vinterraps Korn – Efterafg.

13 Effekt af nedsatte N-normer
kg N pr. ha Gns. 61 kg N Gns. 56 kg N - 34 kg N Gns. 24 kg N Gns. 22 kg N Odder

14 Hvor i sædskiftet sker udvaskningen?
kg N pr. ha Korn - Hvede Vinterraps - Hvede Gns. 51 kg N - 36 kg N Gns. 15 kg N Lundby Korn - Vinterraps Korn – Efterafg.

15 Kvælstofudvaskning Udvaskningen er høj, hvis plantedækket om efteråret er vintersæd eller hvis der ikke er noget plantedække Efterafgrøder efterfulgt af vårsæd mindsker kvælstofudvaskningen effektivt Langt mere effektivt end nedsatte N-normer Men hvad med økonomien, hvis vi skal dyrke mindre vintersæd?

16 Udbytter i kornafgrøder
Kjellerup hkg pr. ha Flere efterafgrøder: Mindre hvede Mere vårbyg Gns. udbytter på marker med JB 5

17 Dækningsbidrag i hvede og vårbyg
kr. pr. ha Kjellerup Flere efterafgrøder: Hvede e. korn  Vårbyg = ca kr. i DB Gns. DB II på marker med JB 5

18 Udbytter i kornafgrøder
hkg pr. ha Odder Vårbyg: 42 % færre FEsv pr. ha end i hvede Gns. udbytter på marker med JB 6

19 Dækningsbidrag i kornafgrøder
Hvede e. korn  Vårbyg = ca kr. i DB kr. pr. ha Odder Gns. DB II på marker med JB 6

20 Den store udfordring! Fortsat have sædskifter med høj andel af vintersæd Samtidig sikre lav udvaskning af kvælstof Hvordan gør vi det?

21 Tiltag til reduktion af kvælstof-udvaskning i vintersæd efter korn
kg N pr. ha Ingen pløjning, dyb harvning Direkte såning Halmnedmuldning -15 (ler) Tidligere såning, 1 uge -5 Sortsvalg Mellemafgrøder Etableret 2-4 uger før høst Nedmuldet ca. 20. sept. -15

22 Tak for opmærksomheden
Tak for opmærksomheden! Hør mere om mellemafgrøder og de øvrige tiltag på sessionen F10 kl i teatersalen!


Download ppt "Kvælstofudnyttelse og –tab i vintersæds-baserede sædskifter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google