Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013"— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013
6. april 2017 Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013 Landskonsulent Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

2 6. april 2017

3 Ny pesticidafgift Primera S/Foxtrot -5 A Topik -18 Atlantis OD -22 B
6. april 2017 Produkt Prisændring i % Virkningsklasse Primera S/Foxtrot -5 A Topik -18 Atlantis OD -22 B Broadway -30 Hussar OD -25 Lexus -23 Othello B+F1 Mustang forte -2 B+O Briotril/Oxitril 90 C3+M DFF 8 F1 Flight Xtra 145 F1+K1 Activus 172 K1 Stomp Pentagon 207 Boxer 104 N MCPA 206 O Tomahawk 180 23

4 Strategier efter ny pesticidafgift
6. april 2017 Strategier efter ny pesticidafgift Boxer (og Stomp) efterår i vintersæd ALS-hæmmere primært om foråret Blandinger med forskellige virkemekanismer Sædskifte også for at sikre rotation af virkemekanismer Mekanisk bekæmpelse God etablering og optimering af dyrkning (IPM)

5 Tokimbladet ukrudt og græsukrudt 6 forsøg 2013
6. april 2017 Tokimbladet ukrudt og græsukrudt 6 forsøg 2013 0,0375 l Legacy + 1,5 l Boxer 0,075 l Legacy + 0,75 l Boxer 0,15 l Legacy + 0,375 l Boxer 0,15 l Legacy + 0,5 kg Activus 67 g Pico + 0,45 l Stomp CS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Procent effekt Tokimbladet ukrudt Enårig rapgræs Oversigten 2013, side 66

6 Bekæmpelse af ital. rajgræs 1 fs med 300 ital
Bekæmpelse af ital. rajgræs 1 fs med 300 ital. rajgræs plus en del gold hejre 6. april 2017 Rajgræsstrå pr. m2 100 200 300 400 500 Ubehandlet 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 0,75 l Cossack OD + 0,5 l Mero 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 0,2 l Topik + 0,5 l Renol 0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero 0,6 l Othello + 1 l Boxer 0,5 l Mustang forte 10 20 30 40 50 Hkg pr. ha Nettomerudb. Merudb. Oversigten 2013, side 59

7 Bekæmpelse af ital. rajgræs 1 fs med 124 ital. rajgræs og tæt afgrøde
6. april 2017 Rajgræsstrå pr. m2 20 40 60 80 100 Ubehandlet 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 0,75 l Cossack OD + 0,5 l Mero 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,1 l Oxitril 0,2 l Topik + 0,5 l Renol 0,5 l Cossack OD + 0,5 l Mero 0,6 l Othello + 1 l Boxer 0,5 l Mustang forte 10 20 30 40 50 Nettomerudb. Hkg pr. ha Merudb. Oversigten 2013, side 59

8 Integreret bekæmpelse af agerrævehale 6 forsøg 2011-13
6. april 2017 Integreret bekæmpelse af agerrævehale 6 forsøg Høj udsædsmængde, sen såning og stor konkurrenceevne Høj udsædsmængde og stor konkurrenceevne Sort med stor konkurrenceevne Sort med lille konkurrenceevne Oversigten 2013, side 64

9 Integreret bekæmpelse af agerrævehale 6 forsøg 2011-13
6. april 2017 Integreret bekæmpelse af agerrævehale 6 forsøg 2 l Boxer st og 60 g Absolute 5 st 2 l Boxer st og 60 g Absolute 5 st og 0,2 l Topik 0,75 l Atlantis OD + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril st og 0,3 l Topik 2 l Boxer + 0,05 l DFF st og 0,2 l Topik st 220 g Broadway + 0,5 l PG 26N 2 l Boxer + 60 g Absolute 5 st 4 l Boxer + 0,1 l DFF st 4 l Boxer + 0,1 l DFF st Ingen ukrudtsbek. Oversigten 2013, side 64

10 Integreret bekæmpelse af agerrævehale 6 forsøg 2011-13
6. april 2017 Integreret bekæmpelse af agerrævehale 6 forsøg * sikker forskel * Oversigten 2013, side 64

11 Betydning af såtid, agerrævehale i ubehandlet
6. april 2017 Betydning af såtid, agerrævehale i ubehandlet 100 200 300 400 500 600 Sådato i gns. 25/9 Sådato i gns. 10/10 Planter forår Strå før høst Antal pr. m2 6 forsøg Oversigten 2013, side 64

12 Integreret bekæmpelse af agerrævehale 6 forsøg 2011-13
6. april 2017 Oversigten 2013, side 64

13 Agerrævehale efter behandling med 4 l Boxer + 0,1 l DFF
6. april 2017 Agerrævehale efter behandling med 4 l Boxer + 0,1 l DFF 6 forsøg Oversigten 2013, side 64

14 Ikke-kemisk bekæmpelse af agerrævehale i vinterhvede
IPM-tiltag Gennemsnitlig effekt, % Interval, % Antal undersøgelser Udsat såtid 37 16 Højere udsædsmængde 30 15 Sort med høj konkurrenceevne 27 4 Vårafgrøde 80 3 Pløjning 67 25 Uddrag fra udredning af Lutman & Moss for Syngenta 2009

15 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg 5 forsøg 2013
6. april 2017 20 40 60 80 100 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 0,025 l Hussar OD + 0,05 l DFF 30 g Accurate Delta + 0,3 l Lodin 0,2 l Mustang forte + 0,02 l DFF 0,2 l Tomahawk + 0,05 l Legacy 500 SC + 0,2 l Briotril 400 EC 5 g Nuance WG 7,5 g Express SX + 0,15 l Tomahawk 180 + 0,15 l Briotril 400 EC Ubehandlet Tokimbladet ukrudt biomasse Hkg. pr. ha Nettomerudb., ny afgift Udb. og merudb. Virke- mekanismer BC3MO BF1O BO OF1C3M BOF1 BF1O BF1 Oversigten 2013, side 64

16 6. april 2017

17 6. april 2017

18 6. april 2017

19 Radrensning i majs 5 forsøg 2013
6. april 2017 Radrensning i majs 5 forsøg 2013 græs Tokimbladet ukrudt 1. Ingen radrensning 2. Radrensning 13/6 3. Radrensning 13/6 + 24/6 4. Radrensning 13/6 + 24/6 + 3/7 5. Radrensning 13/ /7 6. Radrensning /6 + 3/7 20 40 60 80 100 120 Biomasse Oversigten 2013, side 409

20 6. april 2017

21 6. april 2017

22 Omkostning ved radrensning
6. april 2017 Omkostning ved radrensning

23 Succes med radrensning
6. april 2017 Succes med radrensning Marken er jævn og rækkeafstanden præcis Første sprøjtning er effektiv Fuld gennemskæring og tæt på rækken Gentag radrensning efter behov Pas på sent fremspirende Læg strategi i forhold ukrudtsbestanden, når der skal sås efterafgrøde og udbringes gylle

24 6. april 2017 Læs mere om ukrudt i ……. vinterhvede vårbyg majs

25 6. april 2017


Download ppt "Nyt fra ukrudtsforsøgene 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google