Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialkonsulent Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialkonsulent Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion"— Præsentationens transcript:

1 Specialkonsulent Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion
Sådan maksimeres foderforsyningen! Økonomisk optimalt afgrødevalg på svinebrug med egen foderproduktion Specialkonsulent Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion

2 3 emner Mest mulig vintersæd eller varieret sædskifte?
Er triticale og vinterrug konkurrencedygtige? Er der økonomi i kernemajs?

3 Arealfordeling for kornafgrøder i Danmark 2006-2008
Vinter - hvede 45% Vårbyg 36% Vinterbyg 10% Havre 5% Triticale 2% Vinterrug

4 Forudsætninger for DB beregninger
Alt korn anvendes til foder Vinter- hvede Triti-cale Vinter- rug Vår-byg Havre Vinter- raps FEsv/hkg 115 113 110 102 87 - Pris, kr./hkg 108 105 98 83 230 Samme pris pr. FEsv (0,96 kr.) Bedriften er kornkøber Handelsomkostning til merkøb af korn indgår Forfrugtsværdi indregnes i forfrugtens DB

5 Resultater fra 2 demonstrationsejendomme
Bedrift A: JB 5 Bedrift B: JB 6 Udbytter registreret gennem 5 år i alle marker

6 Udbytter og DB II på bedrift A 2004-2008, gns. pr. ha
3.190 1.960 3.570 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Udbytte, hkg pr. ha DB II. kr. pr. ha Sædskifte med vinterraps har givet det bedste DB II

7 Udbytter og DB II på bedrift B 2004-2008, gns. pr. ha
94 92 58 43 20 40 60 80 100 Hvede 1. år Hvede e. korn Vårbyg Vinterraps 5.530 1.930 2.270 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Udbytte, hkg pr. ha DB II. kr. pr. ha Mest mulig vinterhvede vil give det bedste DB II

8 Mest mulig vintersæd eller varieret sædskifte?
Afhænger af: Udbytter i vintersæd og i vekselafgrøde Merudbyttet for vekselafgrøde Priser på afgrøderne Kornkøber eller -sælger Maskin- og arbejdskapacitet Opbevaringskapacitet til gylle Græsukrudt, sygdomme mv.

9 Er triticale og vinterrug
konkurrencedygtige?

10 Triticale og vinterrug
Dækker begge kun 2 pct. af kornarealet Triticale har foderværdi på niveau med vinterhvede ( FEsv pr. hkg) Rug har foderværdi på ca. 110 FEsv/hkg Hybridrug: 10-25% højere udbytte Rug kan udgøre op til 20 pct. af foderrationen til svin Daglig tilvækst falder 1% for hver 10% rug i foderrationen

11 Udbytter i vinterhvede, vinterrug og triticale 2005-08, hkg pr. ha
Fra sortsforsøg i de samme marker: Ørbæk 2005, 2006, 2008 og Skælskør 2008. Art Sort Udbytte hkg pr. ha Fht. hkg Fht. FEsv Vinterhvede Ambition 102 100 Vinterrug Carotop 83 81 78 Hybridrug Evolo 95 93 89 Triticale Dinaro 88 86 Bredbladet forfrugt i alle forsøg

12 Udbytter i vinterhvede, vinterrug og triticale 2005-08, hkg pr. ha
Ørbæk 2005, 2006, 2008 og Skælskør 2008. DB II, kr. pr. ha Art Udbytte Fht. hkg Fht. FEsv Vinterhvede 100 Vinterrug 81 78 Hybridrug 93 89 Triticale 86 88

13 Udbytter i vinterhvede, vinterrug og triticale 2005-08, hkg pr. ha
Fra sortsforsøg i de samme marker: Holstebro Art Sort Udbytte hkg pr. ha Fht. hkg Fht. FEsv Vinterhvede Ambition 78 100 Vinterrug Carotop 68 87 84 Hybridrug Evolo 79 101 97 Triticale Dinaro 67 86 88 Bredbladet forfrugt i alle forsøg

14 Udbytter i vinterhvede, vinterrug og triticale 2005-08, hkg pr. ha
Holstebro DB II, kr. pr. ha Art Udbytte Fht. hkg Fht. FEsv Vinterhvede 100 Vinterrug 87 84 Hybridrug 101 97 Triticale 86 88

15 Mere vinterrug og hybridrug
Vinterrug og særlig hybridrug er formentlig konkurrencedygtig på et større areal end de nuværende 2% Hybridrug er spændende som alternativ til både vinterhvede på mellemgode boniterer og vårbyg mange steder. Forsøg med forskellige forfrugter savnes.

16 Er der økonomi i kernemajs?

17 Udbytter i årets 5 sortsforsøg i kernemajs (sorten Anvil), FEsv pr. ha

18 Vandprocent i årets 5 sortsforsøg med kernemajs 2008 (sorten Anvil), %
Pct. vand i råvare

19 Vand, der skal fjernes ved tørring pr. 100 kg færdigvare m
Vand, der skal fjernes ved tørring pr. 100 kg færdigvare m.15% vand, liter Liter vand Tørring af kernemajs: 1 liter olie kan fjerne 7 liter vand Oliepris: 4,5 kr. pr. liter

20 Omkostning til tørring af kernemajs 5 forsøg 2008, kr. pr
Omkostning til tørring af kernemajs 5 forsøg 2008, kr. pr. hkg færdigvare Kr. pr. hkg

21 Lager og forarbejdning, øre pr. FEsv
Øre/FEsv Crimpning og ensilering incl. syre, plastik, majspåslag, transport og arbejde (38% vand) 25-35* Gastæt silo m. bundudtag + formal. (35% vand) (For korn er prisen 8-10 øre pr. FEsv) 15-20 Tørring fra 30% vand incl. lager og formaling** (For korn m. 18% vand er prisen øre/FEsv) 20-25 Tørring fra 45% vand incl. lager og formaling** 40-45 * Data fra 2007 ** Eget tørreri og 4,5 kr. pr. liter olie

22 Økonomi i kernemajs med vårbyg som alternativ, kr. pr. ha

23 Ligevægtsudbytte i kernemajs/vårbyg (for svineproducent/kornkøber)
40 50 60 70 80 90 30 35 45 55 65 Kernemajs, hkg/ha Udbytte i vårbyg, hkg pr. ha 100 kr. pr. hkg korn 150 kr. pr. hkg korn

24 Kernemajs Lokaliteten (klima) er meget afgørende
Omkostninger til dyrkning og lagring er højere end i andet korn Alternativ til vårbyg – især på arealer med lavt bygudbytte Kornpris meget afgørende Ved kornpris på 100 kr. kræves merudbytte på mindst 20 hkg Ved kornpris på 150 kr. kræves merudbytte på mindst 10 hkg

25 Arealet vil afhænge af den generelle kornpris
Mere kernemajs på egnede lokaliteter Arealet vil afhænge af den generelle kornpris Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Specialkonsulent Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google