Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Lav koncentration – en omkostning og en udfordring!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Lav koncentration – en omkostning og en udfordring!"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Lav koncentration – en omkostning og en udfordring!

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Analyser af gylle fra Landforsøgene TS, % N-tot, kg/t NH 4 - N, kg/t P, kg/t K, kg/t pHNH 4 - N, % Afgasset gylle Svinegylle Kvæggylle 4,8 5,0 7,5 4,4 4,8 3,9 3,5 2,9 2,4 1,0 1,1 0,9 2,3 3,5 7,6 7,1 6,9 81 74 61

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Afgasset gylle giver høj kvælstofudnyttelse! Kilde: Oversigt over Landsforsøgene, 1998 og 2001 020406080100 Kvæggylle, nedfældet Svinegylle, nedfældet Afgasset gylle nedfældet Kvæggylle, slangeudlagt Svinegylle, slangeudlagt Afgasset gylle, slangeudlagt Værdital for kvælstof (udnyttelsespct.)

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret N-udnyttelsen af forskellige typer husdyrgødning til vinterhvede 020406080100 Afgasset gylle Svinegylle Kvæggylle Udnyttelsesprocent

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Ammoniakfordampning fra afgasset gylle med og uden flydelag

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Der skal være flydelag på gyllen! Op til 20 pct. N tab!2-3 pct. N tab!

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Syretilsætning til afgasset gylle

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Værdital for kvælstof i slange-udlagt gylle til forskellige afgrøder 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 SvinegylleKvæggylle Værdital VinterhvedeVårbygSlætgræs Afgasset gylle

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Afgasning af gylle reducerer nitratudvaskningen! (forsøg i vårbyg, 2001-2002) Kilde: Grøn Viden


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Lav koncentration – en omkostning og en udfordring!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google