Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsulent Heidi Buur Holbeck Afd. for Plan & Miljø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsulent Heidi Buur Holbeck Afd. for Plan & Miljø."— Præsentationens transcript:

1 Konsulent Heidi Buur Holbeck Afd. for Plan & Miljø

2 Status og fremtid for naturplaner Naturplaner – en god historie Status Hvad sker der ude i landskabet? Fremtidige udfordringer?

3 Naturplaner – en god historie Konceptet for naturplaner udvikles i 2000 Pilotprojektordning for naturplaner igangsat i 2003 Tilskud til 80 pilotprojekter fra 2003-2005 Samlet tilsagnsbeløb: 35,2 mio. kr. Mere end 700 landmænd har fået en naturplan under ordningen Tilskud til naturplaner i 2006

4 Konsulenter blev efteruddannet – og landmænd rådgivet

5 Der blev vist frem, fortalt og forklaret

6 Naturplaner blev en succes Meget positiv omtale af naturplaner Mange rådgivere blev rustet til at lave naturplaner Der er hidtil udarbejdet mellem 1.100 – 1.300 naturplaner via pilotprojekter, egenbetaling og via tilskudsordningen

7 Tilskud til naturplaner i 2006  819 fik tilsagn til naturplaner for i alt 7,8 mio. kr.  441 fik reelt udarbejdet en naturplan for i alt 3,7 mio. kr.  Dvs. 380 ansøgere fik ikke udarbejdet en naturplan

8 Har det nyttet noget med de naturplaner? Øget fokus på bedrifternes natur Naturplanen giver overblik Imagepleje Mange landbrugscentre har ansat naturkonsulenter => rådgivning om natur som en naturlig ydelse fra landbrugscentret

9 Nyt Landdistriktsprogram for 2007 - 2013 Lovgrundlaget for tilskud til naturplaner er tilstede….. Men der er ikke afsat midler direkte til naturplaner i 2007 og 2008 Dog muligheder for at få tilskud til naturplaner via natur- og miljøprojekter eller via kompetenceudvikling Midlerne er begrænsede og det er lokale aktionsgrupper der bestemmer, hvad midlerne skal bruges til

10 Vil landmændene så selv betale? Det vil være meget forskelligt I et projekt blev 53 landmænd spurgt: –Hovedparten vil ikke selv betale for en naturplan (á ca. 20 - 30 konsulenttimer) –Men de fleste er villige til at betale for en grundpakke eller delelementer –Betalingsvillighed: mellem 2.000 – 10.000 kr. Kilde: Landscentret, 2005

11 Har naturplanerne så udspillet sin rolle? Nej, men planerne vil nok være i en anden form Behovet og interessen er der også uden tilskud

12 Landmænd er aktive naturforvaltere Over 60 pct. har iværksat naturtiltag inden for de seneste 5 år* 52 pct. af alle landmænd har etableret natur inden for det seneste år** Typiske igangsatte tiltag: –Småbeplantninger –Levende hegn –Vedvarende græs –Randzoner –Vandhuller –Brak til natur *Spørgeskemaundersøgelse, Landscentret, 2005 ** GfK-analyse, 2005

13 Landmænd er aktive naturforvaltere – men den biologiske effekt er minimal….. Viljen til at gøre noget for naturen er tilstede, men viden mangler Biotoper anlægges tilfældigt og uden sammenhæng til eksisterende biotoper Kvaliteten af tiltagene er meget svingende Plejeindgreb skader ofte mere end de gavner Behov for rådgivning og koordinering Undersøgelse: Skov- og Landskab, 2005

14 Fornemmelse…. Landmænd har mest fokus på den nære natur og på den jagtbare natur Landmænd er mest for de handlingsorienterede tiltag eks. plantning Fokus kan dog flyttes via rådgivning

15 Fornemmelse…. Landmændene vil gerne udfordres og provokeres Fremover vigtigt med plads til en rådgivning, der kan udfordre, overraske og give gode AHA- oplevelser

16 Hvad sker der med tilskuddene fremover? Mange midler bliver rettet mod Natura 2000-områder de næste år: –Formentlig kun MVJ- tilskud i Natura 2000- områderne –”Miljømilliarden” skal bruges i 11 konkrete Natura 2000-områder

17 Landbrugsnaturen har også en høj naturværdi Eks. 80 pct. af alle overdrev er under 5 ha Over halvdelen af alle § 3-beskyttede naturarealer er uden for Natura 2000-områder Over halvdelen af de mest værdifulde naturarealer plejes ikke optimalt

18 Hvorfor interessere sig for naturpleje? Vigtigt for naturen Giver godt image Kan give mere rationel markdrift Fælles opgave for landbruget f.eks. med etablering af randzoner Forbedre jagtmulighederne Letter og forbedrer samarbejdet med myndigheder og lokalsamfundet Giver større tilfredshed

19 Udfordringer Stort behov for konkret rådgivning om naturpleje på bedriftsniveau Hvem har ansvaret for naturplejen på de mest sårbare arealer?


Download ppt "Konsulent Heidi Buur Holbeck Afd. for Plan & Miljø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google