Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grasp 40SC – nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grasp 40SC – nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn"— Præsentationens transcript:

1 Grasp 40SC – nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn
Henning Jensen Syngenta Crop Protection

2 Udbredelsen af flyvehavre
ha inficeret Solgt flyvehavremidler til ha beregnet ud fra normaldosis (MST statistik ) Stigende behov – større brug

3 Udbredelsen af rajgræs
Spildfrø efter frøgræs, brak, efterafgrøder og omlagte græsmarker ha?

4 Aktuelle midler mod flyvehavre og rajgræs i korn
Primera Super Topik (kun hvede) Barnon Plus (udgår) Rajgræs Hussar (ikke vinterbyg)

5 Hvad er Grasp 40SC? Systemisk bladherbicid mod flyvehavre, rajgræs, vindaks, alm. rapgræs, agerrævehale, grøn skærmaks Selektivt i byg, hvede, rug, triticale Indeholder aktivstoffet tralkoxydim Cyclohexanedion = ‘Dim’ Tralkoxydim virker i vækstpunkterne og stopper plantens lipidsyntese (inhibering af enzymet acetyl-CoA carboxylase) – væksten stopper i løbet af få dage Indhold 400g/l

6 Sådan anvendes Grasp 40SC
Anvendes om foråret, når afgrøde og ukrudt er i god vækst Dosering 0,5-0,75l/ha (tralkoxydim g/ha) + 0,5% Atplus 463 (adjuvant) Bekæmper flyvehavre fra 2 bladstadiet og frem til st. 32 (2. knæ) Kan anvendes frem til afgrødens st. 37

7 Faktorer der fremmer virkningen af Grasp 40SC
☺ Afgrøde i god vækst sikrer god nedbrydning af aktivstof ☺ Græsukrudt i god vækst hurtig transport til vækstpunkter ☺ Minimum 1 times tørvejr ☺ ”Grødevejr”

8 Faktorer der nedsætter virkningen af Grasp 40SC
☹ Afgrøde stresset af tørke, kulde eller vandmættet jord dårlig omsætning af aktivstof ☹ Stresset græsukrudt dårlig transport til vækstpunkter ☹ Tankblanding med sulfonylureaprodukter og hormonmidler antagonisme

9 Tankblanding Grasp er ikke blandbar med SU- og hormonmidler pga. antagonisme SU / hormon midler SU / hormon midler Vent 14 dage Vent 7 dage Grasp er blandbar med: Oxitril, Starane, CCC, fungicider og insekticider

10 Forsøgsresultater Grasp
Effektivitetsdokumentation 194 effektforsøg 141 tålsomhedsforsøg

11 Virkningsspektrum Græsukrudt Flyvehavre XXXXX XXXX Ital. Rajgræs XXX
Grasp 40SC 0,75 l/ha Grasp 40SC 0,375 l/ha Flyvehavre XXXXX XXXX Ital. Rajgræs XXX Alm. Rajgræs Vindaks XX Agerrævehale Grøn skærmaks - Alm. rapgræs Enårig rapgræs X Gold hejre Kvik XXXXX>95% effekt, XXXX>85%, XXX>75% effekt XX>50% effekt, X – ingen effekt

12 Grasp - virkningsoversigt

13 Grasp – virkningsoversigt
½ dosis

14 Bekæmpelse af flyvehavre i vårbyg med Grasp 40SC
25 flyvehavre pr. m2, sprøjtet st. 31 (27. maj), Visuel vurdering 17. juni. DJF fsg , 2003

15 Bekæmpelse af flyvehavre i vårbyg Dosisrespons
DK10-88-H110, 4 fsg. 1988, Intern afprøvning

16 Bekæmpelse af flyvehavre Dosisrespons og sikkerhed
% Kontrol Max. Gns. Min. g ai/ha Data 5 forsøg, Interne forsøg Syngenta UK

17 Bekæmpelse af flyvehavre
Udviklingsstadium Data 54 forsøg, UK

18 Bekæmpelse af alm. rajgræs i vinterhvede med Grasp 40SC
Sprøjtet st. 30 (25. april). Visuel vurdering 25. juni. DJF fsg , 2003

19 Bekæmpelse af vindaks 3 forsøg i vinterhvede, Vindaks st v. sprøjtning. DJF 1997

20 Bekæmpelse af Alm. Rapgræs, Vindaks og agerrævehale
Trial Refs: GB14-92-H102, GB15-92-H102 & GB14-94-H102 Dichlofop-methyl = HOEGRASS No longer available in UK but always a useful standard. Still available in mixture with Fenoxaprop in TIGRESS ULTRA. Dose response to GRASP is fairly flatish, but advise the higher rate as RSMG is generally classed as MS to GRASP, despite this excellent data. % Effekt

21 Grasp 40SC - Konklusion Nyt selektivt middel mod flyvehavre, rajgræs og en række andre ukrudtsgræsser i korn Kan anvendes i alle kornarter (dog ikke havre) Skånsom mod afgrøden Høj effekt mod især flyvehavre og rajgræs Forventes markedsført 2005

22 Alternativ flyvehavrebekæmpelse


Download ppt "Grasp 40SC – nyt græsmiddel mod bl.a. flyvehavre og rajgræs i korn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google