Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT og Telestyrelsens arbejde med offentlige kampagner Initiativtager til kampagnegruppe – både deltagere fra branchen og offentlige institutioner. - Formål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT og Telestyrelsens arbejde med offentlige kampagner Initiativtager til kampagnegruppe – både deltagere fra branchen og offentlige institutioner. - Formål."— Præsentationens transcript:

1 IT og Telestyrelsens arbejde med offentlige kampagner Initiativtager til kampagnegruppe – både deltagere fra branchen og offentlige institutioner. - Formål er at få skabt en ”offentlig standard” for best practise på effektmåling og evt. udbud. - Alt kommer på www.oio.dkwww.oio.dk

2 Opgave status Fokus på effektmåling, hvornår, hvorfor, klare mål, typer af måling, datakilder, budget Fokus på udbud – gruppen arbejder med guidelines og metoder for gode offentlige udbud. Dette til gavn for både PR branchen og offentlige institutioner.

3 Udbud Udbudstyper Miniprojektkonkurrence Resultataflønning/preformance Samlet/opdelt Brug af netværk Checkliste

4 En kampagne skal have fokus på effektmåling Klare og konkrete mål Alt afgørende for effektmålingen Sikrer, at kampagnen fremstår ambitiøs og struktureret Medvirker til at skabe klarhed, ejerskab og motivation hos deltagerne Der skal altid effektmåles Hvordan afhænger af kampagnens mål og særhed Eksempler på måder at måle: Måling af før og efter Målgruppevurdering Interessentvurdering Kommunikationsanalyse Presseanalyse m.v.

5

6 Fortsat om effektmåling…. Indikatorer, der kan opstilles mål ud fra og som målgruppen kan spørges til: Kendskab Adfærd Holdning Målgruppens forståelse for emnet Krav til målinger: Metodisk velovervejet Ensartethed i spørgerammen Systematisk Sammenlignelig EBST spørgeramme Små målinger http://www.kommunikationsguide.dk/http://www.kommunikationsguide.dk/

7 Case: IAA –prisen 15. September 2005 Dommerkomiteen stiller krav om opmærksomhed og resultater/effektmåling. Årets bedste offentlige kampagne. Uddeles for en kreativ og resultatgivende dansk public service kampagne. Herved forstås kampagner, der tjener det almenes vel, uanset om sponsorerne er offentlige eller private institutioner/firmaer.

8 Casen: Vinderen i år Demens – kampagnen Bag kampagnen: Styrelsen for Social Service i samarbejde med Alzheimerforeningen og Sundhedsstyrelsen, mens konsulentfirmaet Bysted A/S stod for den praktiske udførelse Formål: Bedre kendskab til og forståelse for demens. Målgruppen: En særlig vægt på borgere over 60 år, potentielle demente og pårørende til demente - samt flygtninge og indvandrere, som en særlig sekundær målgruppe

9 Om Demens Kampagnen Kampagnens bestod af tre elementer og et budget på 10 mio. kr. : A) en bred kampagne med bl.a. radio- og tv-spots, avisannoncer, hængeskilte i tog og busser, billboards og en kampagne-hjemmeside B) regionale åben hus-arrangementer i samarbejde med lokale afdelinger af bl.a. Alzheimerforeningen og Ældresagen C) en ansøgningspulje til lokale aktiviteter.

10 Kampagnens gennemslagskraft 200 presseindslag, 400 daglige besøgende på kampagne-hjemmesiden og 3.300 deltagere i lokale arrangementer landet over. Demenslinjen fik fordoblet de telefoniske henvendelser i kampagneperioden til over 1.000, men dog ikke som det forventede mål: 2.000 henvendelser.

11 Fortsat om kampagnens måling og gennemslagskraft….. Demenskampagnens effekt og det velplanlagte samspil mellem forskellige medier og midler var vigtige begrundelser for dommerkomiteens valg. En væsentlig faktor for succes var de lokale samarbejdspartnere, der var med til at trække mange deltagere til kampagnens arrangementer. Gennemslagskraften var forskellig rundt om i landet, men klart størst de steder, hvor der var et lokalt forankret samarbejde. - presentatie kopenhagenhpr.ppt presentatie kopenhagenhpr.ppt


Download ppt "IT og Telestyrelsens arbejde med offentlige kampagner Initiativtager til kampagnegruppe – både deltagere fra branchen og offentlige institutioner. - Formål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google