Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort om baggrunden for ”Bedst på Nettet”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort om baggrunden for ”Bedst på Nettet”"— Præsentationens transcript:

1 Kort om baggrunden for ”Bedst på Nettet”
Grundelementerne i ”Bedst på Nettet” Hvem er med og hvordan skelner vi Vurderingskriterierne Nytteværdien Fremtiden for Bedst på Nettet – oplæg til diskussion Boris Andersen, projektleder Bedst på Nettet, IT- og Telestyrelsen Bibliotekarforbundet, Vejle 5. Februar 2003

2 Grundelementer i Bedst på Nettet: Formål & Ide
Flytte fokus fra kvantitet til kvalitet Starte en positiv kvalitetsspiral Gennem opmærksomhed og henvisning til gode eksempler at give ideer og redskaber til at udvikle kvaliteten af de offentlige hjemmesider og portaler Skabe en positiv oplevelse hos de der arbejder med hjemmesider i det offentlige Skabe et sundt pres via den løbende vurdering af hjemmesiderne og den efterfølgende offentliggørelse af resultaterne Ide Årlig prisuddeling til de bedste offentlige hjemmesider Screening af alle offentlige hjemmesider Tilbud om brugervurdering Selvevaluering af den digitale forvaltning Hjemmeside med resultatformidling mv..

3 Vurderingsgrundlagets udfordringer
Definerer god kvalitet På tværs af de meget forskellige mål og ressourcer, der ligger bag hjemmesiderne i det offentlige Sætte fokus på den specifikke nytteværdi Skal kunne fungere i praksis ved en test på gennemsnitligt 20 min. Pr. netsted Ikke bare beskrivende, men med et budskab Det offentlige skal udnytte mediets muligheder til at skabe brugervenlige hjemmesider med høj nytteværdi og åbenhed Tilgængelighed Stor politisk fokus, indarbejdelse af WAI-standarder, kombination af Bobby test og menneskelig vurdering Mulige fremtidige udfordringer Vurdering af personaliserede og passwordbeskyttede sider Større fokus på portaler

4 Grundelementerne i Bedst på Nettet
Hjemmeside uafhængig Hjemmeside afhængig Objektiv Subjektiv Generelle kriterier Specifikke nytteværdi kriterier Brugervurdering

5 Vurderingsgrundlaget
Brugervenlighed - form Tilgængelighed, Navigation, Sprog, Brugerrettethed (vægtet 30%) Nytteværdi - indhold Indholdsdekleration, Service- og selvbetjening, Lovgrundlag & beslutningsfora, Specifik nytteværdi (vægtet 50%) Åbenhed - værdier Åbenhed om organisationen - identitet, Åbenhed om sagsbehandling og tjenester, Dialog (vægtet 20%)

6 Hvem er med – og hvordan skelner vi
Offentlige institutioner, der ikke er omfattede af den automatiske tilmelding har mulighed for at tilmelde sig. I dag er godt 1/5 af de vurderede hjemmesider fra institutioner, der har meldt sig selv. Vi har delt de offentlige hjemmesider op i 67 forskellige grupper, opdelt på baggrund af Kongelig Hof- og Statskalender. Vi stiller forskellige spørgsmål under punktet ”specifik nytteværdig”. Mulighed for både at se det samlede vurderingsgrundlag 2003 og det specifikke på

7 Vurderingskriterierne
I anledning af ”Det internationale handicap år” sætter Bedst på Nettet i 2003 fokus på tilgængeligheden for handicappede til de offentlige hjemmesider. Dette gøres med følgende opstramninger af kravene: For at få fem netkroner skal man leve op til 9 ud af 10 krav om tilgængelig Kravene til tilgængelighed er uddybet, så en række manuelle test nu erstatter Bobbytesten. For at være tilgængelig skal netstederne også leve op til kravet om at overholde HTML-standarderne.

8 Vurderingskriterierne
Andre ændringer, der skal sætte den sammenhængende informationsformidling i centrum: Bibeholdes navigationsmulighederne, når enkeltsider findes via søgemaskiner ? Er netstedet repræsenteret på de større søgemaskiner, f.eks. Google ? Er basale navigationselementer tilstede på alle sider? Er der ved hjælp af links skabt sammenhængende information, der sætter brugeren i centrum ?

9 Nytteværdien - overordnet
2000 offentlige hjemmesider er blevet kvalitetsvurderet i 2002 og der er foretaget over 4000 elektroniske ”dialoger” mellem projektet og de offentlige webmastere I alt borgere har givet feed-back på kvaliteten af offentlige hjemmesider gennem et internetbaseret spørgeskema. Der er i alt 3500 personer på Bedst på Nettets mailingliste. Og der er sendt i alt 13 nyhedsbreve ud i 2002 I 2001 fik kun 1 hjemmeside topkarakter mens hele 50 hjemmesider fik topkarakter i 2002. 90% af de offentlige web-mastere angiver i en undersøgelse, at ”bedst på nettet” er et godt initiativ.

10 Fremtiden for Bedst på Nettet: Oplæg til diskussion


Download ppt "Kort om baggrunden for ”Bedst på Nettet”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google