Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Hvordan gør vi bibliotekerne interessante for andre samarbejdspartnere i forhold til it-svage og it-læring? It for alle – nå ”glemte” grupper gennem.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Hvordan gør vi bibliotekerne interessante for andre samarbejdspartnere i forhold til it-svage og it-læring? It for alle – nå ”glemte” grupper gennem."— Præsentationens transcript:

1 1 Hvordan gør vi bibliotekerne interessante for andre samarbejdspartnere i forhold til it-svage og it-læring? It for alle – nå ”glemte” grupper gennem nye partnerskaber Jonna Holmgaard Larsen, 9.maj 2012

2 2 Svar: •Vi skal bringe os i en position, hvor bibliotekerne bliver inviteret af relevante samarbejdspartnere!

3 3 Det lange seje træk forud •Bibliotekernes rolle som formidlere af offentlig information og samfundsinformation i øvrigt er forankret i Lov om biblioteksvirksomhed •Bibliotekerne har givet introduktioner til nettet siden dets gennembrud •It- læringen har udviklet sig løbende i takt med digitaliseringen i samfundet •Ydelsen er unik – den er professionel, gratis og den er for alle •Varen er på hylden!

4 4 Markedsføring •Ydelsen skal være kendt og anerkendt •Skal nå ud til alle, der har et behov •Behovet for at kunne begå sig digitalt øges i takt med –at it bliver en dagligdags platform for nyheder, informationssøgning og samfundsdebat –at al offentlig kommunikation og alle offentlige tjenester er på vej til at blive digitale

5 5 Partnerskab som strategi •Styrelsens / bibliotekssektorens partnerskab med IT- og Telestyrelsen – nu: Digitaliseringsstyrelsen –Startede med udviklingen af borger.dk –Samarbejdsaftaler med center for borger.dk, specielt om borger.dk kampagneuger siden 2007 –Lær mere om it-netværket, specielt om it-pædagogisk læringsmetode –Seniorsurf kampagne

6 6 Bibliotekernes udbytte af samarbejdet •Professionalisering af opgaven (den pædagogiske metode) •Mere direkte kontakt til udbyderne af de offentlige tjenester •Bredere netværk (Lær mere om it), der også smitter af lokalt •Større kendskab til bibliotekernes ydelser

7 7 Den aktuelle udfordring: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 •Regeringen / KL / Danske regioner august 2011 •Adopteret af den ny regering november 2011 •3 hovedafsnit: –Slut med papirblanketter og brevpost •Fokusområde 1 og 2 –Ny digital velfærd •Fokusområde 3 – 8 –Tættere offentligt digitalt samarbejde •Fokusområde 9 - 12

8 8 Fokusområde 1 Effektiv digital kommunikation med borgerne •Formål: Effektivisering •Trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening 2012 – 2015 –2012: De unge. SU-lån, flytning, opskrivning til SFO, Skat –2013: Kørekørt, vielser, fødsler, navngivning m.fl. –2014: Digital postkasse til alle, kontanthjælp, byggeri, 2015: De ældre. Ældre og handicap, folkepension •Hjælp til borgere der aldrig vil kunne benytte digital betjening

9 9 Fokusområde 1 Effektiv digital kommunikation med borgerne •Strategien fulgt op af lovgivning og hjælpeplan •Behovet for læring er anerkendt •Satspuljemidler til ældre er udbudt •Kommunerne er forpligtet til at hjælpe •Bibliotekerne nævnt på lige fod med borgerservicecentre som sted, der kan fås hjælp

10 10 Fokusområde 2 Lettere vej til vækst for virksomhederne •Alt på virk.dk fra 2013 •Obligatorier allerede fra 2012 (hvis det nås) •Nogle biblioteker har tilbud overfor iværksættere, virksomheder m.fl.

11 11 Invitationen! •Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde behov for at hjælpe små virksomheder / selvstændige erhvervsdrivende med at blive digitale •IT- og Telestyrelsen anbefalede biblioteker •Styrelsen for Bibliotek og Medier blev inviteret til samarbejde

12 12 Projekt IT-hjælp til virksomheder •Samarbejdsaftale indgået mellem Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen •5 pilotkommuner i foråret: –Herning, Horsens, Esbjerg, Odense og Rudersdal •Uddannelse af vejledere gennemført •Markedsføring i de fem kommuner –Møder med interessenter, nationalt og i pilotkommunerne –Annoncer, plakater, flyers m.m.

13 13 Udfordringen •Den store udfordring er at nå målgruppen •Målgruppen ikke helt kendt •Flere løsningerne er ikke gode •Kun få obligatorier endnu, derfor ikke akut behov •Målgruppen ofte ikke biblioteksbrugere •Pilotprojekterne samler erfaringer •Planen at udrulle nationalt til efteråret

14 14 Eksempel på vejledningssituation •En administrativ medarbejder i mindre firma henvendte sig på et af pilotbibliotekerne med behov for hjælp til momsindberetning og NEMrefusion. Hun var rimelig god pc bruger •Det viste sig, at hun ikke havde rettigheder til selvbetjening hos SKAT •Da det var klaret, blev de andre funktioner vist •Hun var meget tilfreds med hjælpen. Havde forsøgt at få hjælp på kommunen uden held •Havde læst om tilbuddet i en lokal avis •Hun var kørt 14 km til biblioteket

15 15 •Får man ikke invitationen, må man jo selv invitere!


Download ppt "1 Hvordan gør vi bibliotekerne interessante for andre samarbejdspartnere i forhold til it-svage og it-læring? It for alle – nå ”glemte” grupper gennem."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google