Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Skovforenings foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 25. november 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Skovforenings foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 25. november 2009."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Skovforenings foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 25. november 2009

2 Skovforeningen efterlyser: •En hurtig nedsættelse af et Skovpolitisk Udvalg og politisk vilje til at sikre erhvervet økonomisk bæredygtige rammevilkår Begrundelse: •Skovbruget kan levere mange af de løsninger som efterspørges i ”Grøn Vækst”, bl.a. indenfor: –Sikring af naturværdier og biodiversitet –Sundhedsområdet –Bioenergi –Skovrejsning (bekæmpelse af CO 2 – udledning) –Friluftsliv –Sikring af grundvand

3 Nuværende situation •Skovdriften er ikke bæredygtig. Rammevilkårene harmonerer ikke med samfundets ønsker og krav til skovene •I Finansloven for 2010 fjernes incitamenter til en bæredygtig skovdrift •Aldrig før har der været så mange og mangfoldige ønsker fra samfundet

4 Naturværdier og biodiversitet •Både nationalt og internationalt et vigtigt emne •Store udfordringer i habitatdirektivet, specielt den strenge artsbeskyttelse Sundhed •Skov og natur kan indrettes og anvendes aktivt i forbindelse med: •Almen sundhed •Behandling af syge med særlige hensyn til konkrete risikogrupper •Med fokus på: Fysisk, psykisk og social effekt

5 Bioenergi Nuværende produktion af vedvarende energi

6 Skovrejsning CO 2 binding i træer ved skovrejsning:

7 Friluftsliv •Mindst 75 mio. besøg i skovene om året af mere end 90 % af befolkningen •Betalingsvillighedsstudier: –danske skove: 128 DKK/voksen person pr. år (Dubgaard 1998) –2-10 % husprisstigninger ved bynære skovrejsningsprojekter + skattestigninger. •Friluftsliv gavner sundheden •Særlige muligheder for friluftsliv fremmer hele oplevelsesøkonomien

8 Skovbrugets økonomiske krise

9 Skovbrugets dilemma Dårlig økonomi og besparelser medfører: •tab af viden om ejendommen og dens drift, herunder viden om naturværdier og andre særlige bevaringsværdier´. Det medfører tab af økologisk og social bæredygtighed •tab i mulighederne for og adgangen til lokal innovation •tab af koordinering, vejledning og information til skovens brugere og samfundet Alt sammen tab der på lang sigt medfører tab af muligheder og tab af skovenes store potentiale

10 Arbejdsdelingen mellem private og offentlige skove Statsskovene er ulige geografisk fordelt og ikke alle steder er der sammenfald mellem befolkningens efterspørgsel efter udbuddet af ydelser. … hvorfor anvender staten alligevel stort set alle pegene til natur og friluftsliv på de samme 20 % af landets skovareal?

11 Tak for opmærksomheden Derfor vores efterlysning: En hurtig nedsættelse af et Skovpolitiks Udvalg og politisk vilje til at sikre erhvervet økonomisk bæredygtige rammevilkår.


Download ppt "Dansk Skovforenings foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 25. november 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google