Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bedste praksis i vandplanarbejdet Irene Wiborg Projektchef Det siger EU – Guideline nr. 8 om involvering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bedste praksis i vandplanarbejdet Irene Wiborg Projektchef Det siger EU – Guideline nr. 8 om involvering."— Præsentationens transcript:

1 Bedste praksis i vandplanarbejdet Irene Wiborg Projektchef Det siger EU – Guideline nr. 8 om involvering

2 Grundsøjle i EU’s tilgang til VRD Ikke fremtrædende i Danmark Trækker i dette show centrale pointer frem ift. der, hvor vi står nu, og det arbejde, vi har foran os

3 Definition Offentlighedens deltagelse defineres her som: Det at tillade folk at få indflydelse på planerne og arbejdsprocesserne i vandplanarbejdet Det er et middel til at forbedre beslutningstagningen, til at fremme bevidstgørelse omkring miljømæssige forhold og en hjælp til at øge accept af og engagement i planerne.

4 EU siger: ”En dygtigt administreret proces omkring offentlighedens deltagelse er ikke gratis, og den kræver tid og energi. Men det vil betale sig i den sidste ende. Offentlighedens deltagelse er ikke et mål i sig selv, men et redskab, der bidrager til at opnå Vandrammedirektivets miljømæssige mål. Tillid, gennemsigtighed i processen og god forvaltning af forventninger vil bidrage til, at man opnår god deltagelse. Så kom i gang!”

5 Der skal tilskyndes til aktiv involvering Adgang til information KonsultationAktiv involvering Skal sikres Skal der tilskyndes til Kilde: Common implenentation strategy, Guidance document no. 8

6 Gevinster ved aktiv involvering Planerne vil blive gennemført mere succesfuldt: Giver større ejerskab til målene, flere der bidrager med løsninger, færre klager, mindre træghed… Bemærk, der er ingen enkeltstående korrekt måde at udføre aktiv involvering på, - skal være kontekst specifik

7 Nøglen til succes Fokus på tvær-sektorel tilgang og et bredere syn på vandforvaltning En mere dynamisk tilgang til deltagelse Øget bevidsthed blandt de kompetente myndigheder om, at der skal udvikles situationsbestemte metoder for offentlighedens deltagelse (afhænger bl.a. af de konkrete lokale forhold)

8 Faktorer, der har betydning for processen omkring offentlighedens deltagelse

9 Eksisterende forhold Tag udgangspunkt i de eksisterende forhold: Kultur omkring beslutningstagning/ Traditioner for samarbejde. Miljømæssige forhold Skala af ”projektet” På basis af kendskab til den eksisterende tradition for samarbejde kan man skabe dialog om behov for ændringer i f.eks. samarbejdsstrukturer

10 Fagligt indhold Værdi af forskelligartet viden og erfaring, - såvel videnskabelig viden som lokalt baseret viden Brug af bedst tilgængelige viden, selv når viden er usikker, muliggøres, når der har været en god deltagende planlægning

11 Proces Tillid og transparens er fundamentalt for at mobilisere interessenter Sikres bl.a. ved tidlig involvering ejerskab mulighed for læring mellem aktører, fleksibel og åben proces

12 Hvem skal involveres? ”Dem der har noget på spil” Interessenter varierer fra fase til fase, - husk interessentanalyse ved indgang til hver ny fase Fase 1Fase 2Fase 3

13 Hvornår involvering? Timing – overvej det i hver enkelt fase i processen Gør klart, hvad det er, man involverer aktører i, så der ikke opstår falske forventninger Udgangspunkt: tænk involvering tidligst muligt i processerne

14 Hvad nu Handleplanerne står for døren og 2. vandplanperiode nærmer sig Vi har erfaringer fra demoprojektet Aquarius i, hvordan man kan arbejde med en deltagende planlægning som beskrevet i Guideline 8 Hvordan står vi, og hvilke erfaringer har vi? Fase 1Fase 2Handleplaner 2. vandplanFase 2Fase 3…

15 Vi glæder os til samarbejdet!


Download ppt "Bedste praksis i vandplanarbejdet Irene Wiborg Projektchef Det siger EU – Guideline nr. 8 om involvering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google