Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Er der effekt ved sundhedsfremme projekter?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Er der effekt ved sundhedsfremme projekter?"— Præsentationens transcript:

1 Er der effekt ved sundhedsfremme projekter?
Agenda Er der effekt ved sundhedsfremme projekter? Effektmåling Involvering af ledelsen og mellemlederne Uddannelse af forandringsledere (nøglemedarbejdere) Forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet Resultater.

2 Er der effekt ved sundhedsfremme projekter?
Vi ved, at sunde medarbejdere er mere produktive, levere højere kvalitet i deres arbejde, er mindre syge og mindre stressede samt at de har mere energi og tænker klarere Så JA, MEN hvordan opnår vi det?

3 Effektmåling Businesscases Målformulering med formål, leverancer og succeskriterer i form af et målhierarki KPI´er Balanced Scorecard M.fl.

4 Effektmåling af sundhed på arbejdspladsen

5 Involvering af ledelsen og mellemlederne
Dokumentationen er tydelig – sundhedsprojekter dør efter 3 – 6 måneder pga. manglende organisering af indsatserne på arbejdspladsen samt involvering af medarbejderne i meningen med indsatserne Det er ledelsen i samarbejde med mellemlederne, der skal realisere strategier og er ledelsen og mellemlederne ikke en del af sundhedsarbejdet bliver det ikke prioriteret.

6 Hvordan involverer vi ledelsen og mellemlederne?
Det skal forankres på øverste niveau og der skal placeres et projektlederansvar centralt i virksomheden Involvering i form af seminarer og/eller kurser er nødvendigt.

7 Hvordan praktiserer ledelsen og mellemlederne SundhedsLedelse?
Involvering i forhold til mening Viden og redskaber til at praktisere SundhedsLedelse Hvornår er jeg en succes? Ledelsen og mellemlederne skal gøre plads til arbejdet med sundhed på personalemøder og andre fælles fora Lederne skaber forudsætninger, rammer og strukturer, der gør det let for medarbejderne, at træffe et sundt valg Hvad er sundhed for os som virksomhed/institution?

8 Uddannelse af nøglemedarbejdere
Uddannelse af nøglemedarbejdere til at igangsætte aktiviteter og motivere kollegaer løbende Adfærdsændringer sker i de nære relationer Nøglemedarbejderne skal have tid i deres stillingsbeskrivelse til sundhedsarbejdet Synlighed Nøglemedarbejderne skal vide hvornår de er en succes og have krav til leverancer i deres arbejde.

9 Sundhed på arbejdspladsen som forandringsprojekt
Syddansk Universitet og PreviaSundhed Vejledere: Professor Gisela Sjøgaard (Sundhedsvidenskab) og Professor Pernille Eskerod (Samfundsvidenskab) Målgruppe: 400 fuldtidsansatte kontoransatte på 3 offentlige og 2 private virksomheder Varde Kommune TDC (Sønderborg) Socialstyrelsen (Odense og København) Nestlé Esbjerg Kommune.

10 Formål Ph.d. projektets formål er at undersøge om en 2-årig alsidig motionsindsats (intelligent motion) har en positiv indflydelse på kontormedarbejderes effektivitet (produktivitet og kvalitet) Sygefravær Individuelle sundhed Personaleomsætning Selvvurderet produktivitet (preesenteisme) Sundhedsøkonomi.

11 Delformål Drive interventionen som et forandringsprojekt, som sikrer forankring (ejerskab), implementering og effekt under og efter projektet Uddannelse af SundhedsAmbassadører på alle arbejdspladser. Én SundhedsAmbassadør pr. 12 ansatte. SA´erne har 2 timer til rådighed om ugen til deres arbejde (motivere interventionsgruppen til at dyrke motion) SundhedsLedelse: Alle ledere, der har medarbejdere med i projektet er på ½ dags seminar omkring SundhedsLedelse.

12 Intervention Alle Spørgeskemaundersøgelse (før, midtvejs og efter den 2 årige intervention) Sundhedsundersøgelser (før, midtvejs og efter den 2 årige intervention) Interventionsgruppe (Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Intelligentmotion: 40 – 60 minutter organiseret træning én gang om ugen med høj intensitet i arbejdstiden 30 minutters individueltræning 6 gange om ugen med moderat intensitet i fritiden.

13 Nøglemedarbejderne gør en forskel i forhold til deltagelse
Resultater Intelligentmotion virker, men kun hvis det er del af arbejdstiden og med instruktør Nøglemedarbejderne gør en forskel i forhold til deltagelse Løbende motivation Del af et fællesskab Virksomheder der har været i gang i 1.5 år – det er blevet en rutine.

14 Resultater Samtlige mellemledere i projektet anså det som en vigtig del af deres rolle, at de gennem holdninger og adfærd signalerer at sundhed er vigtigt overfor deres ansatte Det fremgår tydeligt af undersøgelsen at mellemledere, der har deltaget i ledelsesseminar om SundhedsLedelse giver udtryk for klarhed omkring deres rolle De nøglemedarbejdere der har haft deres leder med på lederseminar oplever klar rollefordeling og ejerskab for projektet Vi kan måle det direkte i deltagelse og forbedringer!!!!

15 Interessante citater fra deltagende ledere og mellemledere
”Det er en udfordring at arbejde med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som på en elle anden måde går tæt på den enkelte medarbejder og deres private holdninger” ”Skelnen mellem, hvad der er medarbejdernes ansvar, og hvad der er ledelsens ansvar er svær” ”At finde den rette balance mellem arbejdet med sundhed i forhold til de opgaver som vi skal løse”.


Download ppt "Er der effekt ved sundhedsfremme projekter?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google