Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer fra Danmark efter 15 år

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer fra Danmark efter 15 år"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer fra Danmark efter 15 år
med Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøg ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Forkvinde Vibeke Reiter og Anne Marie Olsen

2 Historisk gennemgang. 1980 - 2011
1980-erne : Ældrekommisionen ønskede at afprøve forebyggende initiativer over for ældre mennesker. Formålet var at bevare den ældres funktionsevne og være uafhængig af hjælp så længe som muligt. 1984: Rødoverprojektet gav inspiration.

3 1996 : Lov om forebyggende hjemmebesøg.
1990- erne : flere danske kommuner tilbød ældre forebyggende forsøgsordninger, hvor ældre mennesker fik tilbud om et hjemmebesøg. 1996 : Lov om forebyggende hjemmebesøg. Danmark er det eneste land i Europa, hvor det er lovmæssigt. Australien har det også lovmæssigt.

4 1998 : Loven omfattede alle hjemmeboende borgere på 75 år og derover med tilbud om 2 besøg årligt.
Der var dog ingen klare retningslinjer for, hvordan besøgende skulle udføres, eller hvordan de skulle organiseres.

5 1999 – 2001 : dansk forsknings projekt, ”Forebyggelse af funktionstab hos ældre mennesker” ved Mikkel Vass, Kirsten Avlund og Carsten Henriksen. Forskningsprojektet formål: At undersøge om ”best practice” uddannelse og træning af personalet, som udførte besøgende og de tilknyttede praktiserende læger kunne medvirke til flere aktive leveår, for de ældre der modtog besøgende.

6 Socialministeriet har siden 2002 bedt Ankestyrelsen om at følge kommunernes praksis.
2005: Lovrevisionen. Kommunerne fik mulighed for at undlade besøg til de ældre der modtog både personlig og praktisk hjælp. Tilbuddet er fortsat med 2 besøg årligt.

7 2007: Ankestyrelsen undersøgelse viser at langt de fleste kommuner benytter sig af muligheden for at begrænse besøgende til målgruppen. 2008: Ankestyrelsens håndbog med gode eksempler fra praksis om forebyggende hjemmebesøg til ældre.

8 2010: Ny revision af lovgivningen Lov om forebyggende hjemmebesøg er nu under serviceloven §79. Reduktion til mindst 1 årligt besøg. Mulighed for at målrette besøgende til særlig udsatte ældre. F.eks. enkebesøg, begyndende funktionstab, efter sygehus indlæggelse m.m.

9 I lovgivningen 2010 er der nu et særligt kapitel med bekendtgørelsen om hvordan loven skal udmyntes.
Ankestyrelsens håndbog med uddybelse af kommunernes prioritering, organisering, arbejdsform og nye tendenser. (Her skal lidt mere uddybning om hvilken betydning det har fremadrettet for de forebyggende hjemmebesøg)

10 SUFO’s Historie Hvorfor var der brug for en landsforeningen for
forebyggende besøgsmedarbejdere ? Mange forskellige faggrupper. Følte sig ene i kommunerne, fagligt netværk. hjemmesygeplejerskerne. 2002 sufo opstår

11 Hvad er SUFO Bestyrelsen er frivillig SUFO er organiseret under OSI
SUFO er upolitisk Bestyrelsen er frivillig SUFO er organiseret under OSI OSI ( Organisationen af selvejende institutioner)

12 Organisatorisk Planlægge generalforsamling
Bestyrelsen vælges Planlægge generalforsamling Planlægge og afholde årskursus Sekretariat OSI medlems til/afgang Sekretariat besvarer/formidler ad hoc henvendelser til bestyrelsen Nogle i bestyrelsen er der frivilligt. Andre via arbejde.

13 Arbejdsområder Høringssvar i forbindelse med lovændringer
Ankestyrelsen laver rapport om de forebyggende hjemmebesøg Samarbejde med Ankestyrelsen

14 Vidensdeling via elektroniske nyhedsbreve via hjemmeside
Netværks og erfa møder lokalt Årskursus

15 Hvad er SUFO’s opgaver Årskursus planlægning og afholdelse Høringssvar
Samle erfaring fra landets kommuner, viden rapporter og forskning Formidling af nyheder fra lovstof, forskning, kommunale erfaringer Sparring ved konkrete problemstillinger fra landets kommuner Årskursus tema niveau og medlemmernes ønsker for faglig input.

16 Hvilke tendenser ser SUFO i de forebyggende hjemmebesøg
Fokusbesøg: - Enke/enkemænd - Faldforebyggelse - Småtspisende - Pårørende til plejekrævende ægtefælle - Efter hospitalsindlæggelse - Tidlig opsporing af demens Gruppemøder med tema: - Gruppemøder/cafe` laves ofte i samarbejde med frivillige organisationer eller andre faggrupper, hvor temaerne kan være: - Motion - Kost - Inkontinens - Ny teknologi

17 Hvilke tendenser ser SUFO i de forebyggende hjemmebesøg
Metodeanvendelse i besøgende: - Flere kommuner benytter samtaleguide, forskellige test. - Forskellige former for henvendelse med tilbud om besøg. - Der er forskel fra kommune til kommune, hvor mange besøg der tilbydes. Øget kompetencer hos de forebyggende medarbejder: - Uddannelse - Mere bevidsthed om den salotogenistiske tilgang - Øget kompetencer giver øget effekt på borgernes handlekompetencer (Mestringsevne, sundhed og trivsel)

18 Hvilke tendenser ser SUFO i de forebyggende hjemmebesøg
De forebyggende hjemmebesøg er en særlig mulighed for at kombinere den generelle forebyggelse og sundhedsfremme. Dvs. at tale med den ældre borger om sund levevis. Med specifikke forebyggelses indsats over for ældre med kronisk sygdom. Herunder tab af funktionsevne, opsporing af eks. demens og kunne identificere særlige sårbare.

19 SUFO.DK Nu til en præsentation af vores hjemmeside:


Download ppt "Erfaringer fra Danmark efter 15 år"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google