Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandmiljøplan III Proces og grundlag for udarbejdelse af VMP III

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandmiljøplan III Proces og grundlag for udarbejdelse af VMP III"— Præsentationens transcript:

1 Vandmiljøplan III Proces og grundlag for udarbejdelse af VMP III
Kontorchef Pieter Feenstra Fødevareministeriet

2 Kilde: Regeringsgrundlaget, august 2003
”Vort vandmiljø skal sikres. Regeringen vil fremlægge forslag til en ny Vandmiljøplan III, som skal begrænse landbrugets udledning af næringsstoffer til et niveau, som sikrer vandmiljøet” Kilde: Regeringsgrundlaget, august 2003

3 Arbejdsgruppernes opgaver:
N og P Ammoniak og udvaskning Sideeffekter Regionalt og generelt Forenklingsmuligheder Omkostningseffektive virkemidler Fosforstrategi

4 Fødevareministeriet og Skov- og Naturstyrelsen
Arbejdsgruppe Regionale virkemidler Formand Søren Kjær, Miljøministeriet Fosfor Formand: Fælles: Pieter Feenstra og Søren Kjær Generelle virkemidler Formand Pieter Feenstra Fødevareministeriet Sekretariat Fødevareministeriet og Skov- og Naturstyrelsen Fosfor-fokus-gruppe Økonomimodelgruppe – F6b Miljømodelgruppe – F 6a Scenariegruppe – F9 F1 Balan- cegrup-pen F2 Skatte-gruppen F3 Tekno-logi-gruppen F4 Frivillig gruppe F5 Gød- nings-plan-gruppen F7 Naturin-tegra-tions-gruppen F8 Doku-menta-tions-gruppen F9 Scenarie gruppen F10 N-gruppen F11 Klima-gruppen F12 Fosfor-under-gruppen

5 Eksempel på analyse: Ophør af: 10 pct. N-norm sænkning Efterafgrøder på hektar Grønne marker Der erstattes af: Udtagning på hektar Hvad er effekten i forhold til: N-udvaskning N-udstrømning Budgetøkonomiske omkostninger

6 Eksempel på analyse: Fuld VMPII + 5 pct. point yderligere
Reguleringstyper fortsætte med administrative virkemidler at erstatte med økonomisk regulering at erstatte med udtagning af jord

7 A: fx sigtedybde B: afstrømning C: udvaskning Målsætning
. Målsætning Miljøtilstand (recipient) Indhold af forurenende stof i vandområdet Tilførsel af forurenende stof til vandområdet Landbrugs- praksis og andre kilder Emission fra forurenings-kilden A: fx sigtedybde B: afstrømning C: udvaskning

8 Se internetside


Download ppt "Vandmiljøplan III Proces og grundlag for udarbejdelse af VMP III"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google