Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Teknologiske muligheder i VMP III v/Anders Christiansen, Fødevareministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Teknologiske muligheder i VMP III v/Anders Christiansen, Fødevareministeriet."— Præsentationens transcript:

1 1 Teknologiske muligheder i VMP III v/Anders Christiansen, Fødevareministeriet

2 2 Teknologigruppen Teknologiske muligheder for at nedbringe næringstofbelast- ningen fra stald og lager + gylleseparering og biogas

3 3 Teknologigruppen Teknologiske muligheder for at nedbringe næringstofbelast- ningen fra stald og lager + gylleseparering og biogas Kortlægning – ikke opfindere

4 4 Teknologigruppen Teknologiske muligheder for at nedbringe næringstofbelast- ningen fra stald og lager + gylleseparering og biogas Kortlægning – ikke opfindere Medlemmer: Johannes Christensen, FØI Sven Sommer, DJF Peder Kirk Iversen, SNS Kurt Hjort-Gregersen, FØI + en lang række bidragydere (se bilag til rapport)

5 5 Teknologigruppen Teknologiske muligheder for at nedbringe næringstofbelast- ningen fra stald og lager + gylleseparering og biogas Kortlægning – ikke opfindere Medlemmer: Johannes Christensen, FØI Sven Sommer, DJF Peder Kirk Iversen, SNS Kurt Hjort-Gregersen, FØI + en lang række bidragydere (se bilag til rapport) Kvælstofgruppe se på anvendelse af teknologi i marken Fosforgruppe se på teknologi i relation til fosfor

6 6 Næringsstoftab fra stald og lager Det handler om ammoniak

7 7 Næringsstoftab fra stald og lager Det handler om ammoniak DMU’s opgørelser – lovkrav med, men ikke ny teknologi

8 8 Næringsstoftab fra stald og lager Det handler om ammoniak DMU’s opgørelser – lovkrav med, men ikke ny teknologi

9 9 Næringsstoftab fra stald og lager Det handler om ammoniak DMU’s opgørelser – lovkrav med, men ikke ny teknologi Teknologigruppen vover pelsen, selvom erfaringsmaterialet er spinkelt.

10 10 Næringsstoftab fra stald og lager Det handler om ammoniak DMU’s opgørelser – lovkrav med, men ikke ny teknologi Teknologigruppen vover pelsen, selvom erfaringsmaterialet er spinkelt. Fodring et kapitel for sig.

11 11 Kortlægning – stalde Princip: så tørre gulvflader som muligt

12 12 Kortlægning – stalde Princip: så tørre gulvflader som muligt Tabel 4.2. Reduktion af ammoniaktab fra stalde TeknikReduktion af ammoniaktab i pct. af ubehandlet Ammoniaktab fra gødning % af total N Reference staldeStalde med teknologi Forsuring i kvægstalde 7572 Forsuring i svinestalde60146 Skrabere i kvægstalde5074 Køling af gylle i svinestalde35149 Staldseparering50147 Luftvasker/skrubber til rensning af staldluft for ammoniak 80 Skråtstillede gyllekanaler i svinestalde301410

13 13 Kortlægning – stalde Princip: så tørre gulvflader som muligt Tabel 4.2. Reduktion af ammoniaktab fra stalde Ikke undersøgt for processtabilitet, sideeffekter m.v. TeknikReduktion af ammoniaktab i pct. af ubehandlet Ammoniaktab fra gødning % af total N Reference staldeStalde med teknologi Forsuring i kvægstalde 7572 Forsuring i svinestalde60146 Skrabere i kvægstalde5074 Køling af gylle i svinestalde35149 Staldseparering50147 Luftvasker/skrubber til rensning af staldluft for ammoniak 80 Skråtstillede gyllekanaler i svinestalde301410

14 14 Kortlægning – lagre Lovgivning har reguleret det meste, så ikke meget yderligere at hente

15 15 Kortlægning – lagre Lovgivning har reguleret det meste, så ikke meget yderligere at hente Hvis mere fast staldgødning i fremtiden, så ny situation

16 16 Kortlægning – lagre Lovgivning har reguleret det meste, så ikke meget yderligere at hente Hvis mere fast staldgødning i fremtiden, så ny situation Fast fraktion fra gylleseparering – potentielt problem

17 17 Teknologi i marken (Kvælstofgruppen) Jo større succes i stalden desto større udfordring i marken

18 18 Teknologi i marken (Kvælstofgruppen) Jo større succes i stalden desto større udfordring i marken Nedfældning og forsuring - stor reduktion i ammoniaktabet, hvorved N-tilførslen til jord- en øges med deraf følgende større udvaskningsrisiko.

19 19 Kortlægning - gylleseparering Fjerner ikke næringsstofferne, men giver mulighed for omfor- deling af især fosfor på landsplan

20 20 Kortlægning - gylleseparering Fjerner ikke næringsstofferne, men giver mulighed for omfor- deling af især fosfor på landsplan Har endnu ikke fået stor udbredelse

21 21 Kortlægning - gylleseparering Fjerner ikke næringsstofferne, men giver mulighed for omfor- deling af især fosfor på landsplan Har endnu ikke fået stor udbredelse Interesse steget pga. ændret lovgivning

22 22 Kortlægning - gylleseparering Fjerner ikke næringsstofferne, men giver mulighed for omfor- deling af især fosfor på landsplan Har endnu ikke fået stor udbredelse Interesse steget pga. ændret lovgivning I marken: ingen effekter på N-udvaskning (centrifuge)

23 23 Kortlægning - gylleseparering Fjerner ikke næringsstofferne, men giver mulighed for omfor- deling af især fosfor på landsplan Har endnu ikke fået stor udbredelse Interesse steget pga. ændret lovgivning I marken: ingen effekter på N-udvaskning (centrifuge) Barrierer: - fraktioner kan ikke afsættes - krav om hygiejnisering

24 24 Kortlægning – Biogas Kan håndtere husdyrgødning + organisk affald fra samfundet

25 25 Kortlægning – Biogas Kan håndtere husdyrgødning + organisk affald fra samfundet Producerer energi

26 26 Kortlægning – Biogas Kan håndtere husdyrgødning + organisk affald fra samfundet Producerer energi Opfylder hygiejniseringskrav (nye anlæg)

27 27 Kortlægning – Biogas Kan håndtere husdyrgødning + organisk affald fra samfundet Producerer energi Opfylder hygiejniseringskrav (nye anlæg) Afgasset biomasse homogen og lettere at håndtere, forbed- ret næringstofudnyttelse i marken med deraf følgende reduk- tion af N-udvaskning. Dog risiko for større ammoniakemis- sion.

28 28 Kortlægning – Biogas Kan håndtere husdyrgødning + organisk affald fra samfundet Producerer energi Opfylder hygiejniseringskrav (nye anlæg) Afgasset biomasse homogen og lettere at håndtere, forbed- ret næringstofudnyttelse i marken med deraf følgende reduk- tion af N-udvaskning. Dog risiko for større ammoniakemis- sion Muligheder i kombination af biogas og gylleseparering.

29 29 Kortlægning – Pyrolyse Pyrolyse – termisk forgasning

30 30 Kortlægning – Pyrolyse Pyrolyse – termisk forgasning Iltfri forbrænding af den fast fraktion fra gylleseparering

31 31 Kortlægning – Pyrolyse Pyrolyse – termisk forgasning Iltfri forbrænding af den fast fraktion fra gylleseparering Opsamling af ammoniak

32 32 Kortlægning – Pyrolyse Pyrolyse – termisk forgasning Iltfri forbrænding af den fast fraktion fra gylleseparering Opsamling af ammoniak Få erfaringer

33 33 Samlet vurdering Vekselvirkninger

34 34 Samlet vurdering Vekselvirkninger Driftsøkonomiske vurderinger - ikke samfundsøkonomiske

35 35 Samlet vurdering Tabel 1 – Samlet vurdering af udvalget stald- og lagerteknologiers reduktionspotentiale og omkostninger Forbehold: ikke undersøgt for processtabilitet, sideeffekter mv. TeknologiReduktions-potentiale NH3 Omkostning ved indførelse i eksisterende anlæg Omkostning ved indførelse i nye anlæg Forsuring af gylleStortLille Køleslanger komb. med skrabe/ linespilsanlæg LilleIkke realistiskMiddel Drænet gulv og skraber i kvægstaldeMiddelIkke realistiskLille Gulvseparering svinestaldeMiddelIkke realistiskMiddel Luftrenser i svine- og fjerkræstaldeStortStor Tæt overdækning af fast fraktion fra gylleseparering StortLille

36 36 Samlet vurdering Tabel 1 – Samlet vurdering af udvalget stald- og lagerteknologiers reduktionspotentiale og omkostninger Forbehold: ikke undersøgt for processtabilitet, sideeffekter mv. Næste skridt: Sætte de konkrete NH3-reduktionstal på – er gjort i sce- nariegruppens rapport. TeknologiReduktions-potentiale NH3 Omkostning ved indførelse i eksisterende anlæg Omkostning ved indførelse i nye anlæg Forsuring af gylleStortLille Køleslanger komb. med skrabe/ linespilsanlæg LilleIkke realistiskMiddel Drænet gulv og skraber i kvægstaldeMiddelIkke realistiskLille Gulvseparering svinestaldeMiddelIkke realistiskMiddel Luftrenser i svine- og fjerkræstaldeStortStor Tæt overdækning af fast fraktion fra gylleseparering StortLille

37 37 Samlet vurdering Tabel 2 – Vurdering af potentiale til omfordeling og udnyttelse af næringsstoffer ved gylleseparering og biogasbehandling TeknologiPotentiale til omfordeling af næringsstoffer Potentiale til udnyttelse af næringsstoffer i marken Omkostning (nye anlæg) Gylleseparering - lavteknologisk StortLilleMiddel Gylleseparering - højteknologisk StortLilleStor BiogasbehandlingMiddelStortMiddel

38 38 Fremtidsudsigter Afhænger af rammebetingelserne og af hvad teknologierne i øvrigt skal leve op til.

39 39 Fremtidsudsigter - Driftsøkonomi - Udskiftningstid på anlæggene - Afsætningsmuligheder for gyllefraktioner - Afregningspris for produkterne - Elafregningsprisen - Afgifter

40 40 Fremtidsudsigter - Anden teknologi - Anvendelse af fytase i foder

41 41 Fremtidsudsigter - Lovkrav (eksisterende og kommende) - Krav til dyrevelfærd - Arbejdsmiljø - Krav om begrænsning af lugtgener - Krav til fosforanvendelse - Krav til hygiejnisering - Krav om begrænsning af udslip af drivhusgasser

42 42 Fremtidsudsigter - Andre forudsætninger - Rådgivning, information, uddannelse, villighed.

43 43 Fremtidsudsigter - Andre forudsætninger - Rådgivning, information, uddannelse, villighed. - Yderligere dokumentation af teknologiernes effekt.


Download ppt "1 Teknologiske muligheder i VMP III v/Anders Christiansen, Fødevareministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google