Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted"— Præsentationens transcript:

1 Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted
3. april 2017 Pesticider i overfladevand fra diffuse kilder – afdrift og overfladeafstrømning Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted

2 PROtect WAter from DIffuse Sources

3 Formål Udarbejde anbefalinger for ”god praksis” til at forebygge forurening af vandmiljø fra diffuse kilder At være proaktiv ifht. EU-lovgivning Involvering af interessenter

4 3 fokusområder for beskyttelse af vand
Management - korrekt anvendelse ”God praksis“ (BMP) Uddannelse + træning + rådgivning Infrastruktur Fylde-/vaskepladser Biofilter / biobede Opbevaring Emballagehåndtering Bufferzoner Andet Teknik Sprøjteudstyr Sædskifte Jordbearbejdning Andet

5 Udfordring – færre aktivstoffer – få/ingen nye virkemekanismer
1.000 500

6 3. april 2017 To hovedveje for pesticider til vandmiljøet: punktkilder og diffuse kilder Afdrift Punktkilder Afstrøm-ning Dræn 5 % afdrift 30 % afstrømning Diffuse kilder kan minimeres > 50 % punktkilde Punktkilder kan elimineres

7 Transportveje - punktkilder
Punktkilde i mark efter udtømning af ufortyndet sprøjtevæske

8 Pesticidindhold i vandløb i Skåne
3. april 2017 Pesticidindhold i vandløb i Skåne Middelkoncentration, mikrogram pr. l Kilde: Graaf, Adielsson og Kreuger, Resultater fra svensk miljøovervågning.

9 Transportveje - overfladeafstrømning

10 Transportveje - dræn Søren Hansen et al. 2012

11 Transportveje - afdrift
3. april 2017 Transportveje - afdrift

12 Pesticidindhold i nedbør ved Söderåsen i NV Skåne
Højeste indhold 3,6 mikrogram/l prosulfocarb 56 forskellige stoffer

13 Indhold i overfladevand i Danmark
Ingen monitering, som kan give et realistisk billede af situationen Vaskepladsbekendtgørelsen vil give en stor effekt – se på svenske resultater Afdrift kan stort set elimineres – fokus på sprøjteteknik og adfærd Drænbidrag er beskedent – resultater fra pesticidvarslingssystemet VAP Overfladeafstrømning – giver bidrag, men hvor meget?

14 3. april 2017


Download ppt "Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google