Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3. Hvilke metoder benytter man for at nå målene i vandmiljøplan 3 (VMPIII)? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3. Hvilke metoder benytter man for at nå målene i vandmiljøplan 3 (VMPIII)? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til."— Præsentationens transcript:

1 3. Hvilke metoder benytter man for at nå målene i vandmiljøplan 3 (VMPIII)? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til kap. 2: Spildevand og rensningsanlæg

2 SVARFORSLAG  I VMPIII indføres en række restriktioner på udledning af næringssalte.  En del arealer vil blive udlagt til randzoner og vådområder.  Der ydes støtte til økologiske projekter. (se også www.vmp3.dk) www.vmp3.dk

3 4. Benyt Internettet til at finde yderligere information om VMPI og VMPII. Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til kap. 2: Spildevand og rensningsanlæg

4 SVARFORSLAG  Se fx hjemmesiden http://www.mim.dk/ http://www.mim.dk/ (klik på ’vand, luft og jord’ og dernæst ’vand’)

5 5. Beskriv processen i et rodzoneanlæg. Se http://kloakviden.dk/rodzoneanlaeg.htm http://kloakviden.dk/rodzoneanlaeg.htm Hvorfor har vi ikke mange flere af den slags ’økologiske’ rensningsanlæg? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til kap. 2: Spildevand og rensningsanlæg

6 SVARFORSLAG  I et rodzoneanlæg benytter man biologiske processer omkring planternes rødder til at rense vandet.  Anlægsudgifterne er store, og de kræver jævnligt vedligehold.

7 6. På et biologisk rensningsanlæg benyttes både anaerobe og aerobe forhold under spildevandsrensningen. Hvad betyder det? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til kap. 2: Spildevand og rensningsanlæg

8 SVARFORSLAG  Anaerob = uden ilt  Aerob = med ilt

9 7. Renset og tørret overskudsslam benyttes ofte som gødning på landmandens marker. Hvad er fordelen og ulempen ved det? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til kap. 2: Spildevand og rensningsanlæg

10 SVARFORSLAG  Fordelen er, at man benytter et ellers unyttigt overskud fra spildevandsrensningen, i stedet for dyre gødemidler.  Ulempen er at det kan indeholde for naturen skadelige stoffer som fx tungmetaller.

11 8. Hvilke giftige tungmetaller må ikke forefindes i den tørslam, der anvendes i landbruget? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til kap. 2: Spildevand og rensningsanlæg

12 SVARFORSLAG  Især Bly og Cadmium.

13 9. Jernsulfat benyttes til kemisk fjernelse af fosfat fra spildevandet ved fældning. Hvad betyder fældning? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til kap. 2: Spildevand og rensningsanlæg

14 SVARFORSLAG  Fældning er en kemisk proces hvorved man kan få et opløst stof over på fast form, som derved kan filtreres fra opløsningen.


Download ppt "3. Hvilke metoder benytter man for at nå målene i vandmiljøplan 3 (VMPIII)? Finn Hansen og Hans S. Jacobsen: ”NATURLIGVIS til gymnasiet” 20 spørgsmål til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google