Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 ”Punktkilderne – Indsats og forventninger” Nels Markussen Natur- og Vandchef Miljø- og Teknik Randers.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 ”Punktkilderne – Indsats og forventninger” Nels Markussen Natur- og Vandchef Miljø- og Teknik Randers."— Præsentationens transcript:

1 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 ”Punktkilderne – Indsats og forventninger” Nels Markussen Natur- og Vandchef Miljø- og Teknik Randers Kommune - Arbejdet med vand- og naturopgaver – herunder punktkilder i ca. 20 år, heraf 19 år i Viborg Amt og siden august 2006 i Randers Kommune - Sekretær for Gudenå Komitéen

2 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 Punktkilderne - Indsats og forventninger Punktkildernes bidrag med nærings- salte til Randers Fjord. Renseanlæg, regnvandsudløb, ”spredt bebyggelse” – problem, status og forventninger. De største udfordringer. Hvordan kommer vi videre ?

3 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 Tilførsel af kvælstof til Randers Fjord - fordelt på kilder Søjlediagram – Lars S ( % )

4 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 Tilførsel af fosfor til Randers Fjord - fordelt på kilder

5 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 Renseanlæg – Problem, status, forventninger Problem og status: -Udledning af fosfor til Randers Fjord udgør 15-20% af total tilførsel – dog faldet fra ca. 60 % i 1985 -Miljøfarlige stoffer fortsat uafklaret Forventninger: Fosforbelastning skal yderligere nedbringes. Krav til miljøfarlige stoffer => Spildevandsrensningen centraliseres på få meget avancerede anlæg. Behov for store kommunale investeringer – men husk ”Mest miljø for pengene”.

6 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 Regnvandsudløb – Problem, status, forventninger Problem og status: -Udledning af fosfor til Randers Fjord udgør ca.10% af total -Næringsstoffer til søerne er lokalt et problem -Hydrauliske problemer og iltsvind i vandløb -Miljøfarlige stoffer fortsat uafklaret Forventninger: Fosforbelastning skal nedbringes. Miljøfarlige stoffer skal afklares => Store områder skal separat- kloakeres & der skal etableres mange og store bassiner på kloaksystemet – sparebassiner og rensedamme. Behov for store kommunale investeringer, men husk ”Mest miljø for pengene”.

7 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 ”Spredt bebyggelse” – Problem, status, forventninger Problem og status: -Udledning af fosfor til Randers Fjord udgør ca. 10% af total -Næringsstoffer til søerne er lokalt et problem -Iltsvind i vandløb -Miljøfremmede stoffer fortsat uafklaret Forventninger: Ny udpegning af enkeltejendomme, hvor der skal etableres bedre spildevandsrensning – herunder fosfor. Generelt krav om regelmæssig tømning af septiktank nu – krav om mindst biologisk rensning for alle er forventelig.

8 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 De største udfordringer i f.m. punktkilderne Fastlægge ”acceptabel” miljøbelastning fra punkt- kilderne til de enkelte recipienter/vandområder – både mht. næringssalte og miljøfarlige stoffer. Økonomien – Hvor stor bliver regningen – og hvem skal betale ( EU, Staten, kommunerne, den enkelte borger ????? ) Dokumentere behovet og effekten af indgrebet Fordele ”acceptabel” miljøbelastning på punktkilder i vandområdets opland – og dermed på tværs af kommunegrænser – Gudenå Komitéen bør her få en koordinerende rolle.

9 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008

10 Hvad skal vi for at løse opgaven Argumentere for behovet, hvad opnår vi => Synlighed, prioritering & finansiering. Aktørerne samarbejder med hinanden om løsningerne => Helhed & optimering. Dokumentere effekterne af investeringerne => Målopfyldelse & lette finansiering Motivere og involvere berørte parter => Synlighed, forståelse, lette gennemførelsen

11 Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 Mange tak for opmærksomheden – og godt samarbejde.


Download ppt "Indlæg på Gudenåkonferencen på "Værket" den 9. maj 2008 ”Punktkilderne – Indsats og forventninger” Nels Markussen Natur- og Vandchef Miljø- og Teknik Randers."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google