Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

N5. Baseline - er det hele med? Chefkonsulent Leif Knudsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "N5. Baseline - er det hele med? Chefkonsulent Leif Knudsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet."— Præsentationens transcript:

1 N5. Baseline - er det hele med? Chefkonsulent Leif Knudsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Udgangspunkt for indlæg Notat fra BLST om Baseline fra 25. maj 2010 Tidligere udarbejdede retningslinier vedr. Baseline af BLST Nyere notater mv. fra DMU/DJF ikke kendt af Videncentret pt. Baseline er meget vigtig for den fremtidige indsats

3 Beregning af baseline Notat om baseline 2015 – uddybning af BLST retningslinjer “Målt” udledning fra 2001 til 2005 (landbrugsarealer): 58.900 t N

4 Manglende effekt af VMP II? ? ? Data fra DMU 1.500 ton

5 Nedsat kvælstofdeposition ikke indregnet i baseline:1.000 ton 2015 ?

6 Græsmarker går fra afgræsning til slæt

7 Benyttelse Udvaskning 1 20032008 Rel. Tal 1 Udvask- ning, kg N/ha sandjord Pct. fordeling af marker på kategori Afgræsning100155105 1 slæt + afgræsning901404023 2 slæt + afgræsning651012010 Slætgræs30473062 I alt, ved på 211950 ha22340 16.689 Forskel i ton udvaskningrodzonen 5.651

8 Videncentrets vurdering: 1.500 ton mindre udledning BLST’s vurdering: 443 ton mindre udledning Effekt af skift fra afgræsning til slæt:

9 Effekt af husdyrgodkendelsesordningen Videncentrets vurdering: 1.000 ton N BLST’s vurdering 0 ton N

10 Udvikling i landbrugspraksis

11 Tabel 1. Forskelle i korrektion af baseline Element By og Land- skabsstyrelsen Viden- centret for Landbrug Tusind ton N-udledning Manglende effekt af Vandmiljøplan II1500 Effekt af Vandmiljøplan III 1 11741760 Effekt af husdyrgodkendelsesordning01000 Effekt af reduceret ammoniakdep.02100 Afgasning og separering af husdyrgødning641000 Skift fra afgræsning til slæt4431500 Udvikling i udbytte mv.02800 Energiafgrøder391 I alt207212051

12 Konklusion Baseline skal sættes betydeligt lavere end angivet i Vandplaner Det giver et betydeligt mindre reduktionsbehov end 19.000 ton Beregningen af baseline burde fra start være foregået i et “tilgængeligt forum” Beregningen af baseline må rettes i de endelige vandplaner


Download ppt "N5. Baseline - er det hele med? Chefkonsulent Leif Knudsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google