Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIP2 5. november 2008 Historie om perlen. ”Pludselig var jeg meget dygtig” Målet med dagen – at I selv laver et KompetenceKort, dialog om muligheder for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIP2 5. november 2008 Historie om perlen. ”Pludselig var jeg meget dygtig” Målet med dagen – at I selv laver et KompetenceKort, dialog om muligheder for."— Præsentationens transcript:

1

2 VIP2 5. november 2008 Historie om perlen. ”Pludselig var jeg meget dygtig” Målet med dagen – at I selv laver et KompetenceKort, dialog om muligheder for implementering, 8. april 2017

3 Program Præsentation af SEBI Kompetencebegrebet
Hvorfor systematisk kompetenceafklaring? KompetenceKortet som metode Fordele og ulemper 8. april 2017

4 8. april 2017

5 Hvem er SEBI? 10 medarbejdere, som bl.a. har erfaring med:
Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats Borgerkontakt og sagsbehandling Ligestilling og mangfoldighedsledelse Analyse, evaluering og udvikling Vejledning, rådgivning og undervisning 8. april 2017

6 Hvem er SEBI? Det er SEBIs mission At bidrage – som landsdækkende rådgivnings- og videnscenter - til at jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor gruppen med anden etnisk baggrund end dansk fører til ordinær beskæftigelse. ”oversæt til menneskesprog,, relation til KK. KompetenceKortet er en del af SEBIs arbejdsområder 8. april 2017

7 Hvem er SEBI? Opgaven Fortsat udbredelse af KompetenceKortet
Videreudvikle KompetenceKortet Rådgivning om kompetenceafklaring generelt 8. april 2017

8 Kompetencebegrebet En persons kompetence afhænger af:
Adgangen til at bruge sit kompetencepotentiale i praksis – kontekstafhængigt Evner, motivation og vilje til at bruge kompetencepotentialet og videreudvikle det under givne omstændigheder Stedets vurdering af, hvad der er en kompetence 8. april 2017

9 Kompetencebegrebet Kompetencer Er anvendelses- og handlingsorienterede
Knytter sig til situationer – socialt, kulturelt, organisatorisk, historisk Er ofte knyttet til tavs viden 8. april 2017

10 Kompetencebegrebet Kvalifikationer Er bundet til fag og professioner
Erhverves i formelle uddannelser 8. april 2017

11 »Vi foreslår, at man helt systematisk og målrettet sikrer, at de indvandrere, som har en uddannelse fra hjemlandet, får omsat deres uddannelsesbeviser til danske. Ifølge vores beregninger vil det øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft med personer. Typisk faglærte, som skal have en tillægsuddannelse for at få et dansk svendebrev. Det foregår i dag tilfældigt og ikke i særlig stort omfang,« siger han. (Harald Børsting LO) 8. april 2017

12 Kompetenceafklaring Medfører mulighed for bedre jobmatch
Mulighed for at få anerkendt de ressourcer, som F/I har med sig fra hjemlandet Systematik Fokus på ressourcer = motivation, selvtillid 8. april 2017

13 Hvorfor Kompetenceafklaring?
8. april 2017

14 Kompetenceafklaring Definition
Kompetenceafklaring kan ses som en vurdering af, om borgerens viden, holdninger, adfærd og kvalifikationer kan bruges som handlekompetencer i specifikke job. 8. april 2017

15 Redskaberne til kompetenceafklaring
Skabelon (systematik) KompetenceKortet (synliggørelse) 8. april 2017

16 Redskaberne til kompetenceafklaring
Kvalitetssikring af praktikforløb Dialogredskab Forventningsafstemning (Jobcenter, virksomhed, borger) Systematisk tilbagemelding fra virksomhederne Synliggør borgerens kunnen – KompetenceKort Landsdækkende Taler på tværs af organisationer 8. april 2017

17 Sådan gør du – kort fortalt
A) Samtale med borger B) Jobfunktioner aftales med virksomhed C) Jobfunktioner indtastes i skabelon D) Evalueringssamtale ved forløbets afslutning E) Vurdering indtastes i skabelon F) Kompetencekort genereres ud fra skabelonen G) Borger får kode til sin profil 8. april 2017

18 Afklaringsskabelonen
Faglige kompetencer Almene kompetencer Personlige kompetencer Sproglige kompetencer Øvrige kommentarer 8. april 2017

19 KompetenceKortet Officielt papir Synliggør
Fra virksomhed til virksomhed Reference Ressourcetilgang 8. april 2017

20 KompetenceKortet 8. april 2017

21 Fordele for alle parter
Borger Jobcenter Virksomhed 8. april 2017

22 Fordele for jobcenteret
Kvalitetssikring af praktikken Dialogredskab Systematisk tilbagemelding Bedre opkvalificering Vurdering af en eventuel progression Større fastholdelse gennem bedre jobmatch Salgsværktøj 8. april 2017

23 Fordele for virksomhed
Kvalitetssikring af praktikken/løntilskudsjob Større rekrutteringspotentiale Synliggør socialt ansvar 8. april 2017

24 Fordele for borgeren Afklaring af eget arbejdsmarkedsperspektiv
Et officielt bevis på det ”jeg” kan En reference fra en dansk arbejdsgiver Er et aktiv i jobsøgningen Større motivation 8. april 2017

25 SEBI tilbyder Help desk Undervisning i brugen af redskaberne
Konsulentbistand om fx implementering af KompetenceKortet 8. april 2017

26 Undervisningssitet og det virkelige ”liv”
8. april 2017


Download ppt "VIP2 5. november 2008 Historie om perlen. ”Pludselig var jeg meget dygtig” Målet med dagen – at I selv laver et KompetenceKort, dialog om muligheder for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google