Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet"— Præsentationens transcript:

1 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet
KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen!

2 Partnerskabsaftale - aftale indgået med 12 LO a-kasser i Mariagerfjord Kommune siden 2009
Aftalen indeholder fem centrale ydelser: Hurtig afklaring af og hjælp til den ledige med oprettelse og udvikling af CV’et og vejledning vedr. jobåbninger, uddannelse, efteruddannelse, kurser m.v. Intensiv jobformidling baseret på a-kassernes faglige ballast og indgående branchekendskab. Fremrykket jobformidling ved første varslinger fra virksomhederne i tilfælde af massefyringer. Rådighedsvurdering og kontaktsamtaler hos a-kassen indenfor den første ledighedsperiode. Der sker en løbende koordinering af CV-samtaler, rådighedsvurdering og jobsamtaler A-kassen hjælper den ledige med at udarbejde input til jobplanen Der foretages en vurdering af den lediges kompetence- og uddannelsesbehov, som kan munde ud i anbefaling om uddannelsesforløb, afklaringsforløb, støtte m.v.

3 Bredt samarbejde Tidlig og koordineret indsats
Én indgang for den ledige – ingen skal løbe i spidsrod mellem jobcenter og a-kasser A-kassen afholder kontaktsamtaler med den ledige i første ledighedsperiode Fælles rundbordssamtale ved forebyggende indsatser og akutindsatser for at undgå langtidsledighed Løbende dialog med virksomhederne, a-kasserne og jobcenteret om mangel på lokal arbejdskraft, behov for opkvalificering eller risiko for virksomhedslukninger og lignende

4 Resultater af samarbejde Uddannelse af ufaglærte (Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut)

5 Resultater af samarbejde Fald i langtidsledighed (Kilde: Jobindsats)

6 Tiki-taka filosofien - et billede på det gode samarbejde… Kilde: Ophavsmand Guardiola, tidligere cheftræner for FC Barcelona og nu for Bayern München Sæt holdet – alle positioner er med fra start Hver enkel spiller tager ejerskab og holder på bolden til rette åbning Med korte afleveringer føres bolden gennem forskellige kanaler frem mod målet Alle positioner er med og samarbejder om vejen frem mod mål Den ledige tager selv det afgørende skud og fører bolden i mål – målet er at komme i job

7 Virksomhedstilpasset og særlig tilrettelagt uddannelse
Vi tager udgangspunkt i de lokale behov, som virksomhederne har Vi planlægger kurser med henblik på, at den ledige kommer i job efterfølgende – fx korte opkvalificeringskurser af 12 ugers varighed og praktik i de virksomheder, hvor de efterspørger arbejdskraft Potentielle arbejdsgivere, professionelle kursusudbydere (fx VEU, AMU)og jobcenteret skal være med i processen helt fra start og samarbejde om at lave og afvikle kurset 50% succesrate medfører nye kurser. Hvis ikke det virker så stop kurset og opret nye kurser indenfor andre brancheområder. Der skal være effekt!

8 Er det vigtigt at kunne læse, skrive og regne?
I Mariagerfjord integrerer vi test i alle tilbud til ledige Alle bliver testet Vi integrerer undervisningen i aktiveringskurserne så læse-, skrive- og regnefærdighederne målrettes den branche, som den ledige uddannes til at komme ud i Det skal give mening for den ledige!

9 Virksomhedstilpassede kurser som har skabt effekt
Norgesprojektet (Metalområdet, Offshore, pædagoger til børnehaver og butikspersonale til JYSK) 215 ledige er kommet i ordinær beskæftigelse gennem dette projekt IT-projektet Opkvalificering og certificering af ledige indenfor it-systemet Citrix på baggrund af et specifikt behov fra erhvervslivet 50% af deltagerne kom efterfølgende i ordinært job Rørlægger-projektet Opkvalificering til rørlæggerarbejde 9 borgere var med i projektet. 5 kom i ordinær beskæftigelse og 1 i ordinær uddannelse, hvilket svarer til en beskæftigelsesrate på 67% Projekt ”Vejen frem” (Betonområdet) Opkvalificering af ledige til bygge- og anlægsbranchen 50% af deltagerne i job inden kursets afslutning Projekt - Minkpasser Uddanne minkpassere efter specifikt behov fra minkbranchen 14 deltog på kurset, og 5 kom i ordinært arbejde. En beskæftigelsesrate på 36%

10 Forudsætningerne for at virksomhedstilpassede kurser virker
De rigtige redskaber skal sættes i spil og være meningsgivende Alle aktører og de ledige selv skal inddrages fra start Det brede samarbejde i af partnerskabsaftalen er nødvendigt for at skabe effekt

11 Praksis erfaring Aktivering virker hvis forudsætningerne er opfyldt og de rigtige redskaber tages i brug: Tidlig indsats Bredt samarbejde mellem a-kasserne, virksomhederne, kursusudbydere, jobcenteret og den ledige selv Virksomhedstilpassede forløb hvori regne-,skrive- og læsefærdigheder inkorporeres Fælles rundbordssamtaler ved akut- og forebyggende indsatser Være på forkant med tiltag, undersøgelser og vækst på arbejdsmarkedet Inden en aktivering igangsættes sikres, at der er jobs og arbejdspladser forenden af kurset/uddannelsen

12 Tak for jeres opmærksomhed!
Det brede samarbejde skaber arbejdspladser! Tak for jeres opmærksomhed! Michael Bredahl Tidemand Arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune Telefon:


Download ppt "Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google