Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop 5.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop 5."— Præsentationens transcript:

1 Workshop 5

2 Styrk den faglige vurdering
Workshop 5 Nogle bud på de strenge, personalet kan slå an i den faglige vurdering, når kvalitetssikring forstærker vidensflowet Torsten Balslev, erhvervskonsulent og metodetovholder, Trollesbro Joanna Haskiel, sprogunderviser, Trollesbro Kristin Espedal, centerleder (og udviklings-og kvalitetsleder), Trollesbro

3 Styrk den faglige vurdering
Program for workshop 5 Den faglige kontekst og målinger på progression Elementer i den faglige vurdering Faglig vurderinger før og efter arbejdet med forstærket vidensflow Fortællinger fra praksis Dialog i workshoppen

4 Den faglige kontekst Arbejdsevnemetoden, samt kompetenceudvikling og -vurdering Observation og beskrivelse Personalefaglige kompetencer Metoder – indsats i praksis

5 Faglig kontekst på Trollesbro
Observationer og beskrivelser af praktikker i både interne og eksterne virksomheder Dialogværktøjer indenfor det systemiske teorisæt, som bringer borgernes ressourcer og mestring i spil Fagpersonale, der kan vurdere helbredsmæssige, faglige, sociale og personlige kompetencer

6 Faglig kontekst på Trollesbro
Vejledning og afklaring hvor der har været 2 forskellige tilbud/indsatser, som har været genstand for effekt- og kvalitetsmåling: 1. Tværfaglig erhvervs- og helbredsafklaring – 13 uger Mål/effekt: borgeren har fået afklaret arbejdsevne med fokus på optimale arbejdsbetingelser og arbejdsvaner og relevante arbejdsområder. (kontanthjælpsmodtagere - match 4,5 og sygedagpengemodtagere) 2. Aktiveringsforløb – 26 uger Mål/effekt: borgeren bliver motiveret til at ændre deres nuværende situation og opdager egne ressourcer ift. det ordinære eller rummelige arbejdsmarked. (kontanthjælpsmodtagere – match 4 og 5)

7 Progressionsmåling Målinger af progression – medarbejder og borger bidrager Beskæftigelsesmedarbejderen måler Hvilke delindsatser borgeren har deltaget i, på hvilken måde indsatsen har været udført og hvordan borgerens progression har været. Borgeren måler Egen progression i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet, motivation/ønsker for beskæftigelse, håndtering af helbred, oplevelse af barriere, initiativ, faglige og sociale kompetencer, tillid til erhvervskonsulenten. Primær vægtning på egen progression er således i forhold til reelle forandringer i relation til arbejdsevnen.

8 Progressionsmåling Sammenhæng mellem borgerens måling af progression og anvendte metoder Eksempel: I forbindelse med opstart/intro til forløbet/aktiviteten anvendes forskellige spørgeteknikker med anerkendende og løsningsfokuseret tilgang f.eks. Hvad kunne du godt tænke dig, at der kom ud af det forløb du er i?, Hvad kunne være tegn på, at du er kommet afgørende videre fra din nuværende situation?’ Beskæftigelsesmedarbejderen vurderer dels, om spørgeteknikkerne har været gennemført og vurderer samtidigt om den enkelte borger har haft en progression.

9 Teoretisk afsæt i dataindsamling
I den løsningsfokuserede coaching støttes borgeren i at sætte mål for egen progression ved at vurdere på skala’er på 1 – 10. I dataindsamlingen anvendes spørgsmål, hvor borgeren skal forholde sig til ”afstanden/nærheden” til arbejdsmarkedet på en række områder – faglige kompetencer, motivation, med mere – gennem skala’er, der dermed synliggør egen progression.

10 Et typisk afklaringsforløb
vidensflow justeringer tværfaglig dialog vurderinger DOKUMENTATION start slut borger-erhvervskonsulent borger-specialkonsulenter borger-værkstedsleder interaktioner borger-praktikvært observationer

11 Et forløb – med målinger
vidensflow justeringer tværfaglig dialog vurderinger DOKUMENTATION start slut borger-erhvervskonsulent erhvervskonsulentmålinger borger-specialkonsulenter borgermålinger borger-værkstedsleder interaktioner borger-praktikvært måleseancer observationer

12 Et forløb – med målinger
vidensflow justeringer tværfaglig dialog vurderinger DOKUMENTATION start slut borger-erhvervskonsulent borger-specialkonsulenter de første borgermålinger borger-værkstedsleder interaktioner borger-praktikvært måleseancer observationer STYRKET FAGLIGHED VIA borger egenrefleksion egenrefleksion kvalificering kvalificering

13 Et forløb – med målinger
vidensflow justeringer tværfaglig dialog vurderinger DOKUMENTATION start slut borger-erhvervskonsulent de første borger-specialkonsulenter erhvervskonsulentmålinger borger-værkstedsleder interaktioner borger-praktikvært måleseancer observationer

14 Et forløb – med målinger
vidensflow justeringer tværfaglig dialog vurderinger DOKUMENTATION start slut borger-erhvervskonsulent de første borger-specialkonsulenter erhvervskonsulentmålinger borger-værkstedsleder interaktioner borger-praktikvært måleseancer faglig refleksion faglig refleksion observationer kvalificering kvalificering

15 Flere forløb – med målinger
vidensflow justeringer tværfaglig dialog vurderinger DOKUMENTATION start slut borger-erhvervskonsulent erhvervskonsulentmålinger borger-specialkonsulenter borgermålinger borger-værkstedsleder interaktioner borger-praktikvært måleseancer observationer Dataindsamling fra flere forløb databehandling refleksion Udvikling af praksis og programteori

16 Tre måder at styrke den faglige vurdering
vidensflow justeringer tværfaglig dialog vurderinger DOKUMENTATION start slut borger-erhvervskonsulent erhvervskonsulentmålinger borger-specialkonsulenter borgermålinger borger-værkstedsleder interaktioner borger-praktikvært måleseancer STYRKET FAGLIGHED VIA ERHVERVSKONSULENT faglig refleksion faglig refleksion observationer STYRKET FAGLIGHED VIA BORGER FORBEDRET FAGLIGHED VIA STATISTIK STYRKET FAGLIGHED VIA STATISTIK egenrefleksion egenrefleksion Dataindsamling fra flere forløb

17 Styrk den faglige vurdering
Kvalitetssikring kan styrke den faglige vurdering ad tre veje: 1) under forløbet via de første borgermålinger -> øget egenrefleksion hos borgeren -> mere kvalificerede samtaler -> bedre faglige vurderinger 2) under forløbet via de første erhvervskonsulentmålinger -> øget refleksion hos erhvervskonsulenten -> mere viden i spil - hurtigere -> bedre faglige vurderinger – under forløbet 3) efter flere forløb via statistik over mange måleresultater -> viden om, hvad vi gør (gør vi det, vi siger, vi gør?) -> viden om hvad der virker (hvad gør det, vi gør?) -> udvikling af praksis og af programteori


Download ppt "Workshop 5."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google